Nu ska det bli mer sexualupplysning i Uppsala

RFSU får bidrag av Region Uppsala för att ge alla högstadieelever sexualundervisning.

Johan Häll

Kl.11:01, 26 april, 2017

Nu ska det bli mer sexualupplysning i Uppsala
Nu ska alla högstadieelever få sexualundervisning.

Region Uppsala anser att högstadieelever i hela Uppsala län ska få ha sexualundervisning i skolan och har beviljat pengar till RFSU.

– Det är viktigt att sådana här insatser kommer hela länet till del, och inte bara de som bor på större orter, säger Malena Ranch (MP), vice ordförande för regionstyrelsen.

Utbildningen kompletterar skolornas egen undervisning inom området och beskrivs av RFSU som: ”normkritisk, inkluderande och sexualpositiv och målet är att ge möjlighet till en god och jämlik sexuell hälsa, oavsett könsidentitet och sexuell läggning eller var man som ung går i skolan i Uppsala län.”

Projektet får 423 000 kronor av de särskilda folkhälsomedel som är avsatta för 2017.

– Det är positivt att vi med dessa beviljade projektmedel kan stödja en bredd av olika viktiga folkhälsofrämjande projekt runt om i länet som också bidrar med ökad erfarenhet och kunskap, säger Malena Ranch.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Undersköterska stängs av – misstänks för dataintrång

En undersköterska i Uppsala misstänks för dataintrång. Region Uppsala har stängt av personen medan utredningen av fallet pågår.

Mia Martelleur

Kl.09:28, 12 maj, 2017

Undersköterska stängs av – misstänks för dataintrång
Personen stängs av i 30 dagar, medan fallet utreds. Foto: Bildbyrån

Avstängningen gäller i 30 dagar. Nya beslut om hantering av fallet väntas i nästa vecka, rapporterar Nyhetsbyrån Siren.

 

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Så här mycket pengar får asylsökande till kultur

Region Uppsala har beviljat projektbidrag till kultur för asylsökande.

Johan Häll

Kl.18:59, 12 april, 2017

Så här mycket pengar får asylsökande till kultur
Bild från konstkollo sommaren 2016. Foto: Pressbild.

Vårdstyrelsen beslutade ifjol att satsa 740 000 kronor till ett projekt där asylsökande vid fyra boenden i länet kostnadsfritt skulle få ta del bland annat film, musik och konst.
En rapport visar att projektet varit uppskattat och lyckats bryta isolering och utanförskap hos deltagarna.

I Kulturnämndens budget för 2017 har 750 000 kronor avsatts för en fortsatt satsning för nyanlända och asylsökande inom raken för kultur.

– Höstens försöksverksamhet kring kultur för asylsökande har mottagits mycket väl bland de asylsökande vilket är glädjande. Positivt är också att intresset för att arbeta med asylsökande är så stort bland kulturaktörer i länet. Kopplingen mellan kultur och hälsa, kultur och delaktighet i samhället är en drivkraft bakom detta projekt som tack vare kulturnämndens satsning kan genomföras även under våren, säger Pernilla Högström, verksamhetschef på Kulturenheten.

Kulturenheten vid Region Uppsala har fattat ett beslut om vilka projekt som ska få stöd under våren 2017, se dessa nedan.

FaktaFöljande tio projekt av totalt 20 ansökningar har beviljats bidrag:

Clowner utan gränser: ”Välkommen till Uppland” - 35 000 kr
Målgruppen är barn boende på asylboenden i Uppland. De vill erbjuda barnen inspirerande och engagerande föreställningar där publiken är med och skapar förutsättningarna. De vill även genomföra workshops med barnen där de får lära sig tricks, konster och lekar som de kan fortsätta med även efter att clownerna lämnat deras boende. Syftet är att skapa roliga aktiviteter som är mer än bara för stunden.

Elisabeth Bucht: ”Konstkollo” - 30 000 kr
Projektet äger rum dels på asylboenden, dels på konstinstitution i Uppsala. Konstnärerna Elisabeth Bucht och Moa Lönn vill anordna en konstnärlig, skapande och lekfull kulturvecka under sommarlovet för nyanlända/ asylsökande barn och unga i Uppsala.

Erik Hedman och Johanna Uddén: ”Korta historier/short stories” – 30 000 kr
Hedman och Uddén ska arrangera fyra animationsverkstäder för asylsökande i alla åldrar. De menar att animation är ett universellt språk och ett bra sätt att berätta en historia då man ännu inte har lärt sig svenska, det passar för alla åldrar och är ett bra sätt att jobba tillsammans.

Fredens hus: ”Dans för att bryta gränser” – 30 000 kr
Målgruppen består av nyanlända barn och ungdomar samt asylsökande. Syftet är att med hjälp av dans ge möjlighet till fysisk aktivitet. De vill skapa möten mellan olika samhällsgrupper under lättsamma omständigheter.

Gottsunda Dans & Teater: ”Drama och dans på asylboenden” – 25 000 kr
Målgruppen är barn i åldern 5–12 år. GDT ska åka runt till asylboenden i Uppsala län och hålla workshops med olika dans- och dramapedagogiska metoder. Fokus ligger på att väcka kreativiteten genom samspel och lek, eget skapande, motorisk utveckling samt använda kroppen som uttrycksmedel i rörelse och dans.

Heby Folkets Hus och Park: ”Prova på…..” – 20 000 kr
Målgruppen är asylsökande i Heby kommun. Heby Folkets Hus och Park vill medverka till en bra integration i kommunen och göra Folkets Hus till den självklara kulturella mötesplatsen för asylsökande. Genom att ordna workshops i dans, musik, teater och sång hoppas de att kommunens asylsökande upptäcker de möjligheter och det kulturutbud som finns i Heby.

KulturAlla: ”Kulturstegen” – 16 000 kr
Målgruppen består av asylsökande ungdomar 13–18 år i och kring Uppsala. Projektet utgörs av en serie workshops i olika estetiska uttryck där ungdomarna tillsammans med professionella pedagoger får utöva och utveckla färdigheter i kulturella aktiviteter. Målet är en eller flera offentliga föreställningar under KulturAllas evenemang Kulturernas Karneval 20–21 maj. Detta mål förväntas bidra till positiv energi och motivation i processen.

MoYoLo: ”Dance-Express Yourself” – 9 000 kr
Målgruppen är unga kvinnor 16–25 år, framför allt med asylstatus eller relativt nyanlända. Syftet är att skapa en trygg arena för unga kvinnor att ta plats och uttrycka sig genom dans.

Studieförbundet Bilda Öst: EXIsT – 30 000 kr
Målgruppen är asylsökande ungdomar. EXIsT är ett konstprojekt som arbetar med ord och bildberättelser som pågick under hösten 2016 och nu får en fortsättning. Projektet vill fokusera på texter, t.ex. poesi och aforismer och låta texterna inspirera till bilder. Det bedrivs i form av workshops på helger.

Uppsala stadsteater: ”Teaterlek på asylboenden” – 25 000 kr
Målgruppen består av barn och föräldrar på asylboenden. Syftet är att stimulera barnens lek och fantasi samt uppmuntra föräldrarnas deltagande i leken. I leken tränas turtagning, empati, konflikthantering och språk. Lek och fantasi har även en terapeutisk verkan på både barn och vuxna.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

sprututbytesprogrammet

Läkaren: ”Samarbetet med polisen fungerar inte”

I snart ett halvår har det varit möjligt för drogmissbrukare att byta sprutor i Uppsala. Men enligt läkaren Knut Bodin på mottagningen för hemlösa försvårar polisen arbetet. ”De beslagtar sprutor för våra patienter”, säger läkaren Knut Bodin.

Magnus Jansson Klarin

Magnus Jansson Klarin

Kl.19:07, 5 april, 2017

Läkaren: ”Samarbetet med polisen fungerar inte”
Sprutbyte. Foto: Creative Commons.

I snart ett halvår har det varit möjligt för drogmissbrukare att byta sprutor i Uppsala. Men trots att Socialstyrelsen har gjort det möjligt för landsting att införa sprututbytesprogram fungerar inte samarbetet med polisen som, i flera fall, ska ha beslagtagit sprutor från missbrukare. Det menar läkaren Knut Bodin.

– Samarbetet med polisen fungerar inte. De beslagtar sprutor som missbrukare har fått av oss, de verkar inte intresserade av det här, säger Knut Bodin som är ansvarig läkare på mottagningen för hemlösa som började erbjuda sprutbyten redan i november förra året.

Hur påverkar detta ert arbete?
– Anledningen till att vi gör detta är ju främst för att undvika smittspridning av bland annat hiv och hepatit. Men det ger också en möjlighet för missbrukare att få ett drägligare liv och en chans att sluta om de skulle vilja, så det arbetet vi gör är extremt viktigt på många sätt.

Vad händer med de patienter som får sina sprutor beslagtagna?
– Det blir så klart ett stort problem. Hela vitsen med det här systemet är att de får en ren spruta av oss, som också är uppmärkt, för att sedan få en ny så krävs det att de lämnar tillbaka den gamla. Det är spruta mot spruta och nål mot nål som gäller. Men om polisen beslagtar dessa så försämras hela funktionen och syftet med vårt arbete.

Finns det några exempel på missbrukare som, tack vare ert arbete, har fått hjälp och lyckats sluta?
– Det finns flera fall där vi, i samråd med missbrukare, har fått bryta sekretessen för att kunna få in dem i vårdkedjan och på sikt bli fria från missbruket. Vilket så klart är väldigt glädjande, och det är just därför vi har den här möjligheten.

Polisen i Uppsala hävdar, enligt Knut Bodin, att man har rätt att beslagtra sprutorna. Detta trots sprutlagen som kom till 2006 och som möjliggör för landsting att erbjuda sprututbytesprogram i syfte att hindra smittspridning.

– Polisen hävdar att de har den rätten. Men Rikspolisstyrelsen och Nedre Norrlands Hovrätt som gjort ett uttalande i förarbetet till lagen att polisen kan göra ett undantag från att förverka sprutorna, men att det är upp till polisdistrikten att avgöra. Och enligt det här distriktet ska deras experter se över den här frågan, men hur det har gått vet jag ingenting om.

Daniel Larsson, kommisarie vid polisen i Uppsala, känner dock inte till någon schism mellan polisen och Region Uppsala.

– Som jag har förstått det så ville man att vi skulle ha en egen bytta för insamling av deras sprutor. Men där sa vi nej, vi kan inte administrera deras tjänster också, säger Daniel Larsson som menar att beslutet om att beslagta sprutor är upp till varje enskild polis.

– Jag tror inte att det händer speciellt ofta. Men visst kan det vara så att vi har beslagtagit någon spruta, men det är i så fall upp vill varje enskild polis att avgöra om det bör göras eller inte. Vårt arbete är att göra det svårare för människor att missbruka, och därför vill vi så klart inte att dessa sprutor hamnar i orätta händer.

Ett 80-tal missbrukare har nappat på Region Uppsalas sprututbytesprogram, men ännu flera kan tas emot.

– I dagsläget är det ungefär ett 80-tal skulle jag säga. Vi har i budgeten möjligheten att ta emot 250, men det ökar hela tiden. Det tar lite tid att dels hitta oss, men även känna att de har vårt förtroende. Det här gäller för övrigt inte bara Uppsala, utan hela länet, fortsätter Bodin som dock önskar ett bättre samarbete med psykiatrivården.

– När en missbrukare väl bestämmer sig för att han eller hon vill bli ren är det otroligt viktigt att man får hjälp snabbt. Både med läkemedel, men även att man får träffa psykologer och kuratorer. I dag fungerar inte den vårdkedjan alls. Medellivslängden för någon som till exempel missbrukar heroin är mellan 47 och 49 år, och de flesta hinner inte få någon hjälp innan de dör. Det finns flera exempel där vi har skickat dem vidare till psykiatrin, men där de sedan har nekats hjälp.

Vad beror det här på tror du?
– Jag tror att det kan vara så att man är så låsta på psykiatrin till att det måste finnas en behandlingsplan på kommunerna innan man tar emot patienten, men förmodligen är det en resursfråga. Hur som helst så måste det fixas.

Tobias Eriksson, chefsöverläkare på beroendemedicin, känner inte igen sig i den kritik som Knut Bodin framför.

– Det jag tror att Knut Bodin möjligen menar är att patienter som skickas direkt till psykakuten inte får någon hjälp. Men när det handlar om ett beroende så kräver det   oftast en längre plan för avvänjningen, annars är riskerna för en överdos ganska stora, säger Tobias Eriksson som dock medger att resurserna är begränsade.

– Jämför man med till exempel Stockholm så är skillnaderna enorma, så klart, det kan alltid bli bättre – mycket bättre. Men jag tycker ändå att vi gör berättigade prioriteringar, och när det kommer en patient som har blivit remitterad till oss så får man alltid hjälp direkt.

Vad tycker du om sprututbytesprogrammet?
– Jag tycker att det är jättespännande, och det finns verkligen ett behov för det i dagens samhälle. Sedan får man inte glömma att det är en väldigt ung verksamhet. Det finns en bra fungerande verksamhet i Malmö, men annars är detta något som är väldigt nytt i Sverige.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Uppsalas vårdcentraler får fler e-tjänster

E-tjänsterna på Region Uppsalas vårdcentraler ska öka: "Det här är ett sätt att underlätta för patienterna att kontakta vården".

Camilla Segerberg

Camilla Segerberg

Kl.10:50, 29 mars, 2017

Uppsalas vårdcentraler får fler e-tjänster
Foto: Pixabay

Den 1 mars infördes de första e-tjänsterna på Region Uppsalas vårdcentraler. Då kunde patienter se sina bokade tider och avboka dem direkt via 1177.se.

– Det här är ett sätt att underlätta för patienterna att kontakta vården och göra enkla ärenden, som inte kräver en personlig kontakt, säger David Borgestig, verksamhetsutvecklare vid Primärvården, i ett pressmeddelande.

Under funktionens första vecka användes den av nästan 400 patienter, något som David Borgestig ser som väldigt positivt.

– Trots att vi inte marknadsfört tjänsten nämnvärt är det många som redan hittat den. Vi ser att användningen av e-tjänsterna på 1177.se har ökat. Man är van vid att göra andra typer av ärenden på nätet, som banktjänster och biljettbokningar, och då blir det naturligt att också kunna se sina bokade tider och avboka tid på samma sätt, säger han.

Nu ska en ny e-tjänst läggas till hos Region Uppsala. Denna tjänst ska göra så att patienter även kan boka tid för sina besök via nätet.

– Vi räknar med att den möjligheten successivt börja införas vid Region Uppsalas egna vårdcentraler under hösten, säger David Borgestig.

 

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Fri filmvisning på Slottsbiografen

Måndagen den 27 mars är det visningskväll av regionalt producerad film på Slottsbiografen.

Magnus Jansson Klarin

Magnus Jansson Klarin

Kl.12:07, 25 mars, 2017

Fri filmvisning på Slottsbiografen
Några av filmerna som visas. Foto: Kulturenheten Film.

Ett tiotal uppländska filmare får stöd varje år år av Kulturenheten Film, Region Uppsala. I samband med detta visas  filmarna i sin helhet, kortare klipp eller som work-in-progress.

Den 27 mars mellan klockan 17 och 20 på Slottsbiografen kommer filmskaparna att presentera sina projekt. Hälften av årets filmer är korta spelfilmer.

”Här får du bland annat se Johan Hälls nya ”Syntax Error” och ett utdrag ur Begonia Randhavs ”Blatten. Bland dokumentärerna finns en skildring av anorexi i Mervi Junkkonens ”Föda”. I Natasha Dahnbergs nya konstfilm är Anatomiska teatern spelplats för ”Caro vera infirma”. Vi avslutar kvällen med en work in progress av experimentfilmen ”Annanstans” av Jon Fryk, skriver Kulturenheten Film i ett pressmeddelande.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel