POLITIKERPANELEN

Nekas bygglov för solceller: ”Viktigt att kulturellt värdefulla miljöer bevaras”

Flera villaägare i bland annat Kåbo och Svartbäcken har nekats att installera solceller på grund av arkitekturhistoriska värden eller att solcellerna skulle påverka upplevelsen av området negativt. Så här tycker politikerna.

Magnus Jansson Klarin

Kl.21:00, 10 oktober, 2017

Nekas bygglov för solceller: ”Viktigt att kulturellt värdefulla miljöer bevaras”
Foto: Pixabay

Nyligen kunde UNT berätta att flera villaägare i bland annat Kåbo och Svartbäcken har nekats bygglov för solceller.

I ett av fallen menar  kommunens plan- och byggnadsnämnd att solpanelerna skulle innebära en förvanskning av huset som är från 1925 och har stora arkitekturhistoriska värden. I ett annat fall menade nämnden att solsceller på taket skulle försämra upplevelsen av ett område.

LÄS MER: Politikerpanelen: Hur kan kommunen kortsiktigt stävja oroligheterna?

Vi ställde frågan till Uppsalas politiker om de tycker att det är viktigare hur husen ser ut än hur miljövänliga de är

Erik Pelling (S), kommunalråd
”Uppsala är den kommun i landet som har flest solcellsanläggningar på villor och allt fler Uppsalabor installerar solceller. Vi ser mycket positivt på det och vi har tagit bort avgifterna för bygglovsansökan för solceller, både om man få positivt eller negativt besked. Ibland måste dock andra värden väga tyngre än möjligheten att installera solceller. Men det är endast undantagsvis som detaljplaner eller kulturhistoriska värden som förhindrar solceller.”

Mohamad Hassan (L), kommunalråd
”För oss liberaler är det viktigt att kulturellt värdefulla miljöer bevaras men samtidigt oerhört angeläget att uppmuntra initiativ för att gå över till hållbara energikällor. Vi anser att kommunen i betydligt högre utsträckning än idag ska ge tillstånd till solceller, men att det är viktigt att varje ansökan prövas individuellt. Vi vill ha en stad som är vacker samtidigt som den är hållbar och det kräver ibland svåra avvägningar. Att uppmuntra industrin att arbeta fram solceller som inte så tydligt avviker från husens fasad och tak är en väg framåt. På Uppsalahems hus på Stationsgatan har fasaden klätts med solceller utan att det på något vis stör synintrycket. Om det går att arbeta fram mer lösningar av den typen skulle vår stad kunna vara både vacker och hållbar.”

Therez Olsson (M), kommunalråd
”Uppsala kommun ska ha en tillåtande och välkomnande attityd till investeringar i miljövänlig teknik. Att öka andelen förnyelsebar energi är en av flera viktiga utmaningar för att klara klimatmålen och vi Moderater välkomnar att Uppsalaborna vill vara med och främja teknikutvecklingen. Under den förra mandatperioden genomförde den moderatledda byggnadsnämnden regelförenklingar och beslutade att bygglovsbefria solceller i syfte att underlätta för människor att sätta upp dem. Samtidigt måste vi i varje enskilt fall göra en bedömning utifrån vad detaljplanen reglerar och att hänsyn tas så att värdefull bebyggelse från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. Detta regleras hårt i gällande plan- och bygglagstiftning och Moderaterna är positiva till fler regelförenklingar inom området som gör det lätt för människor att göra rätt.”

Maria Gardfjell (MP, kommunalråd
”Uppsala är bäst i landet på solceller på villatak. I klimat- och miljöprogrammet är målet 30 MW energi från solceller till 2020. Miljöpartiet vill slopa kravet på bygglov för solceller. Därför har regeringens bostadsminister Peter Eriksson  gett Boverket i uppdrag att ta fram ett nytt regelverk.”

Simon Alm (SD), Ordförande och gruppledare SD Uppsala
”Det är tre aspekter som är väsentliga att väga samman i denna frågeställning: miljövänliga alternativ, äganderätten och samhällets intressen.

Solceller är ett bra alternativ i det fall man önskar producera hela eller delar av sitt energibehov, och som är betydligt mindre iögonfallande än exempelvis vindkraft. Det är därför en energiform vi är positiva till att många väljer att använda. Äganderätten är också viktig, och därmed bör man ha ett stort inflytande över sin egen fastighet. Den sista aspekten är samhällets intressen. Det handlar om grannar, området, orten, bygden, kommunen, regionala och statliga intressen.

Ett jämförande exempel är lagstiftningen om Attefallshus. I dessa fall kan inte kommunen stoppa byggnation så länge det uppförs med fyra meters marginal mot andra fastigheter/tomter. Solceller är i jämförelse mindre iögonfallande eller störande i andra avseenden vad gäller ljud, skuggning osv.

Det är således fullt rimligt att de allra flesta kan lägga solceller på sina tak, men i en del fall är det också rimligt att man får avstå. Ett tydligt exempel där det är högst olämpligt med solceller är anrika byggnader såsom kyrkor och slottet.”

Jonas Segersam (KD), kommunalråd
”Vi kristdemokrater ser positivt på utvecklandet och användandet av alternativa energikällor som eftersträvar att vara miljövänliga. Att använda sig av solceller är både bra för miljön och kan vara en ekonomisk vinst för hushåll i längden. Villaägare ska naturligtvis kunna renovera och bygga ut sina egna hus, och som det är idag finns alltför mycket regler och begränsningar runt detta. Men naturligtvis måste även närliggande hus och byggnader tas i beaktande inom detaljplanelagt område. Marknadsvärdet på kringliggande hus styrs bland annat av attraktiviteten på området och närliggande hus. Vi kristdemokrater vill ge goda möjligheter för att installera solceller utan krångel, men på ett respektfullt sätt i förhållande till närliggande hus och områdets arkitektur.”

Ilona Szatmári Waldau (V), kommunalråd
”Vänsterpartiet har länge arbetat för fler solcellsanläggningar på både offentliga byggnader och på privata villor och hyreshus. Vi vill gärna se att fler fastighetsägare väljer att installera solceller, vi har också gjort det lättare att skaffa bygglov för solceller. Samtidigt måste man inse att solcellsanläggningar inte passar på alla tak, men utgångspunkten är ändå att kommunen ska se positivt på ansökningar.”

Stefan Hanna (C), kommunalråd
”Det är beklagligt att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte tar klimatutmaningen på större allvar. Ska vi lyckas begränsa temperaturökningen till mindre än 2 grader måste också enskilda personer göra klimatsmarta val, som till exempel att installera solceller. Det är beklagligt att många som vill det nekas av den rödgröna majoriteten. Centerpartiet är mycket positivt inställda till solceller. Solen är vår viktigaste förnyelsebara energikälla. Invånares initiativ till att nyttja den ska uppmuntras, inte motarbetas. När man tillåter DDR-kopior i Uppsalas offentliga finrum är det svårt att förstå logiken i att avslå ansökningar om att installera solceller med hänvisning till utseende.”

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Bussförare kräver förändring – utsätts för hot och våld

Bussförare i Uppsala vill slippa behöva utföra biljettkontroller.

Michaela Ekström

Kl.20:39, 24 mars, 2018

Bussförare kräver förändring – utsätts för hot och våld
Foto: Arkiv

Samtliga bussförare vid Uppsala Gamla Buss AB, som kör stadsbussarna i Uppsala, kräver att få slippa utföra biljettkontroller. Detta då det enligt Kommunals skyddsombud är vid just biljettkontroller som det i stor utsträckning förekommer hot och våld mot chaufförerna.

Bussförarna menar också att många av dem inte längre vågar utföra kontroller på grund av hoten. Detta ska i sin tur ha lett till att det blivit ”extra farligt” för de förare som utför dem, då många resenärer vant sig vid att slippa kontroller.

Bussförarna kräver nu att arbetsgivaren GUB AB tar bor kravet på förarna att utföra biljettkontroller.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Polisen varnar: Slug liga i farten – svindlar utsatta åldringar

Så bör man agera för att förhindra fler stölder.

Magnus Jansson

Kl.17:14, 24 mars, 2018

Polisen varnar: Slug liga i farten – svindlar utsatta åldringar
Foto: Arkiv

Polisen CIRCA-grupp, som arbetar nationellt mot åldringsbrott, har gått ut med en varning för en misstänkt liga. Sedan i tisdags har ett tiotal åldringsbrott anmälts i södra, östra och västra Sverige. Tillvägagångssätten är snarlika och polisen misstänker därför att det är samma personer som begått brotten.

Gärningspersonerna tar sig hem till äldre personer, ringer på dörren och utger sig för att samla in pengar och namnunderskrifter eller att man behöver fylla en flaska med vatten. I samband med detta stjäl man smycken och kontanter. Oftast är det kvinnor som ringer på dörren men det har även förekommit att en kvinna och en man ringt på”, skriver polisen i ett pressmeddelande.

– Vanligtvis brukar en man vänta kvar i bilen de färdas i till och från brottsplatsen. Gärningspersonerna förflyttar sig snabbt mellan olika orter och enligt uppgifter till polisen färdas de i bilar med tyska registreringsskyltar, säger Håkan Carlsson, chef för polisens CIRCA-grupp, i pressmeddelandet.

Polisen listar en rad olika punkter för att förebygga fler stölder.

* Släpp inte in okända personer i bostaden.

* Om personer ändå kliver in ska man inte lämna någon av dem eller ytterdörren utan uppsikt utan försöka att få dem att lämna bostaden.

* Om man måste lämna ytterdörren utan uppsikt så lås den så att ingen ytterligare person kan ta sig in. Dessa kriminella använder mycket sällan våld och vill inte ha uppmärksamhet kring sitt besök.

* Blir någon utsatt för brott eller att det stannar vid ett försök, gör en polisanmälan. I de fall personer varit inne i bostaden och rört något eller druckit vatten, rör inte föremålen personerna använt och berätta detta vid anmälningstillfället.

– Polisen ber allmänheten om hjälp om iakttagelser av personer och fordon, gärna foton, som kan ha samband med händelserna. Det finns risk att brotten fortsätter tills dessa personer grips eller lämnar landet. Alla iakttagelser kan vara avgörande i det utredningspussel som nu läggs, säger Håkan Carlsson.

Allmänheten ombeds att lämna eventuella uppgifter till polisen på telefon 114 14. Vid pågående brott ska man alltid ringa 112.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Brand på demensboende

Händelsen inträffade under lördagseftermiddagen.

Filip Edvardsson

Kl.16:54, 24 mars, 2018

Brand på demensboende
Foto: Arkiv

Vid 16.30 fick räddningstjänsten in ett larm om röklukt vid ett demensboende på Kungsängsgatan i Uppsala.

När Räddningstjänsten kom till platsen visade det sig vara en mindre brand som startat i ett eluttag.

– Vi kunde släcka det snabbt så det var inge större grej, säger Lars Karlborg, på räddningstjänsten.

Vad som orsakade branden finns det inga uppgifter kring.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Flerfordonsolycka i Uppsala

Trafikolyckan visade sig vara av det mindre slaget.

Filip Edvardsson

Kl.16:26, 24 mars, 2018

Flerfordonsolycka i Uppsala
Foto: Bildbyrån

Vid 16.12 kom ett larm om en trafikolycka på  Elfrida Andrées väg i Valsätra, där flera bilar var inblandade.

När räddningstjänst, ambulans och polis kom till platsen visade det sig vara en mindre krock mellan två fordon.

Ingen kom till skada av olyckan.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

I kväll släcks ljuset för klimatet

Flera miljontals människor deltar i världens största miljömanifestation.

Josefine Göransson

Kl.14:04, 24 mars, 2018

I kväll släcks ljuset för klimatet
Foto: Pixabay

I kväll, den 24 mars, släcks lampor runt om i världen med anledning av Earth Hour. Kampanjen arrangeras av Världsnaturfonden, WWF, och varje år deltar miljontals människor för att visa sitt stöd för klimatet och vår planet.

Årets tema är ”One Planet Life – ett hållbart liv på vår enda planet”. Tanken bakom årets tema är att få människor att börja fundera på hur ens livsstil lämnar avtryck på planeten. Om alla människor levde som vi gör i Sverige skulle det krävas 4,2 planeter, skriver WWF på sin hemsida.

– Vi har alla möjligheter att drastiskt minska vår miljöpåverkan samtidigt som vi sparar pengar och får positiva hälsovinster. Och det bästa är att det många gånger är lätt och roligt att göra en god gärning i vardagen. Bara maten vi äter står för en tredjedel av Sveriges klimatutsläpp och vår överkonsumtion bidrar till att djur och natur tar stryk. Vi behöver ta stora, snabba steg mot en hållbar livsstil inom gränsen för vad vår enda planet klarar av – ett One Planet Life, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF i ett pressmeddelande.

Earth Hour infaller mellan klockan 20.30 och 21.30 lokal tid över hela världen. Vill du själv delta så är det enkelt – allt som behövs är att släcka lamporna och stänga av all elektronik i hemmet.

Många kommuner och företag runt om i landet väljer att delta i Earth Hour. På WWF:s hemsida kan du söka och se vad som händer i närheten av där du befinner dig.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Stäng