Skarp kritik från allianspartierna kring ”Dalkurdsåpan”

Den rödgröna majoriteten står fast vid tre hemvister på nya Studenterna, men medger dålig kommunikation.

Magnus Jansson Klarin

Magnus Jansson Klarin

Kl.17:54, 1 november, 2017

Skarp kritik från allianspartierna kring ”Dalkurdsåpan”
Rickard Malmström (MP) får ta emot hård kritik efter kommunens hantering av Dalkurd och nya Studenternas. Foto: Uppsala kommun.

Med anledning av den minst sagt heta debatten som har blommat upp angående Dalkurds vara eller inte vara i Uppsala valde 24Uppsala.se att ställa frågan till de lokala partierna vad de tycker om hanteringen av frågan och hur de ser på en framtid med Dalkurd i Uppsala.

Läs också: Förbundets regeländring kan stoppa Dalkurds flyttplaner

LÄS MER: Fotbollförbundets regeländring kan stoppa Dalkurds flyttplaner

Frågorna som samtliga partier har fått svara på.

1. Med anledning om debatten som blossat upp i media angående hur många hemvister som egentligen har planerats från första början. Hur tycker du att Uppsala kommun och Sportfastigheter har skött den här frågan gentemot Sirius och Uppsala Fotboll?

2. ”Borde kommunen i första hand tillgodose Sirius och Uppsala Fotbolls behov av faciliteter för att kunna bedriva deras respektive elitverksamhet på bästa sätt innan man ger lag utifrån (Dalkurd i detta fall) samma rättigheter som de båda Uppsalaklubbarna?”

3. Hur ställer sig ditt parti till Dalkurds vara eller inte vara i Uppsala?

4. Är hela den här debatten befogad, eller har det blivit en storm i ett vattenglas?

 

Den rödgröna majoriteten med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har valt att svara gemensamt.

1. ”Uppsala kommun och Sportfastigheter har haft kontinuerlig dialog med Sirius och Uppsala fotboll under processen, men debatten visar att kommunikationen kunde varit ännu tydligare. Det är inte lätt för utomstående att förstå vilken del av kommunen som har vilket ansvar och det borde vi haft bättre ordning på.”

2. ”Uppsala fotboll och Sirius kommer erbjudas plats i nya anläggningen på Studenternas utifrån deras behov eftersom de var först på plats. Därefter kommer andra potentiella hyresgäster erbjudas plats. Det har hela tiden funnits utrymme för tre hemvister i anläggningen. Uppsala kommun investerar stort i en ny arena för att bereda goda förutsättningar för de klubbar som bedriver elitverksamhet i Uppsala. Det är helt avgörande att använda de resurserna fullt ut.”

3. ”Det är inte upp till något politiskt parti att avgöra om Dalkurd ska flytta till Uppsala eller inte, det är helt och hållet en fråga för Dalkurds styrelse.”

4. ”Frågor som berör medborgarna är alltid befogade att lyfta, det som är livsviktigt för någon kan uppfattas som en storm i ett vattenglas av någon annan.”

Stefan Hanna (C). Foto: Magnus Jansson Klarin.

Stefan Hanna (C). Foto: Magnus Jansson Klarin.

Stefan Hanna (C), kommunalråd

1. ”Hanteringen av hemvistfrågan är under all kritik. Det är oerhört allvarligt att Rickard Malmström (MP) tycks ljuga Uppsalas invånare och medier rakt upp i ansiktet. Han Trumpifierar Uppsalapolitiken. Vare sig i idrotts- och fritidsnämnden eller i Sport- och rekreationsfastigheter AB har det diskuterats att tre hemvister ska kunna fungera.”

2. ”Ja, absolut! Kommunen har ett ansvar för våra medlemmar och inga andra! En lokal förening fyller mycket större funktioner än i bästa fall att vara ett elitlag. Om en förening med dess spelare, dam och herr, samt ungdomsverksamhet helt flyttar till Uppsala ska de självklart hanteras jämlikt. Nu är det inte så!”

3. ”Kommunen ska följa kommunallagen och fokusera på kommunala angelägenheter. Det innebär kommunens medlemmar. Individer och organisationer verksamma i Uppsala är medlemmar i Uppsala kommun. Självklart ska Sirius och Uppsala Fotbolls behov av faciliteter tillgodoses innan man ens tänker tanken att ta in fler lag utifrån. Hade vi haft en överkapacitet av arenor så hade Dalkurd eller andra klubbar varit välkomna att hyra in sig på våra anläggningar till fullt uppskattat marknadspris, men där är vi inte idag. Vi bygger nya dyra arenor för fullt eftersom vi saknar både tillräcklig kapacitet och nödvändig standard. Att agera som de som arbetar för en Dalkurdlösning i Uppsala gör är bara att förstöra för Sirius möjligheter att försvara sin plats i Allsvenskan. Då har Uppsalaborna gjort en väldigt stor investering utan långsiktig ekonomisk hållbarhet. Varför vill MP och andra partier som jobbar för Dalkurd förstöra för Uppsalas fotboll?”

4. ”Det är egentligen två debatter, men jag tycker att båda debatterna är högst befogade. Å ena sidan har vi själva sakdebatten som handlar om vilka som ska ha tillgång till begränsad tränings och matchkapacitet som uppfyller förbundskrav. Där är mitt budskap glasklart, kommunen stöttar och samarbetar med kommunens föreningar. Finns extra kapacitet, som är förenliga med konkurrenslogik, är vi positiva till att erbjuda andra kommuners lag tränings och matchmöjligheter. Å andra sidan har vi debatten om Malmströms hantering av Dalkurdfrågan. Den har som sagts varit under all kritik. Han informerar sin nämnd och sitt bolag via media istället för via nämnd- och styrelsemöten, han tycks också ljuga för medier och invånare och han har tveklöst raserat relationen mellan kommunen och flera föreningar. De kan ta lång tid att bygga upp igen. Och så mycket som Malmström stört Sirius under året är deras fantastiska prestation första året i Allsvenskan ännu mer imponerande.”

Jonas Segersam (KD). Foto: Uppsala Kommun.

Jonas Segersam (KD). Foto: Uppsala Kommun.

Jonas Segersam (KD), kommunalråd

1. ”Att det råder frågetecken kring hur många lag som nya Studenternas har möjlighet att husera är ett tecken på att kommunen har brustit i ansvar och kommunikation gentemot Sirius och Uppsala Fotboll. Det är inte heller första gången som det rödgröna styret i kommunen brister i ansvar och kommunikation. Som exempel kan nämnas när vi kristdemokrater som enda parti i kommunen reserverade oss mot kommunens hanterande i frågan om restaurationen av nya Studenternas där prislappen i slutändan blev betydligt högre än vad det var tänkt från början. Kommunens medborgare, Sirius och Uppsala Fotboll förtjänar bättre än hur detta har hanterats.”

2. ”Eftersom nya Studenternas huvudsakligen har utformats för att vara till nytta för Sirius och Uppsala Fotboll så är det ur den utgångspunkten beslut måste tas. Mycket av den information som vi har fått har vi fått från media då vi inte har några representanter i Sportfastigheter AB:s styrelse. Därför blir det svårt att kunna uttala sig kring möjligheterna för Dalkurd att ha sin hemvist i Uppsala och på nya Studenternas.”

3. ”Det är såklart väldigt roligt för Dalkurd att ha lyckats avancera till högsta ligan inom svensk fotboll. Vi välkomnar alla lag som vill etablera sig i Uppsala att göra så, men då måste också förutsättningar finnas för att detta ska vara möjligt vilket det i nuläget råder oklarheter kring. Vi kristdemokrater har ingen synpunkt på hur fotbollslag väljer att flytta i Sverige. En ytterligare klubb i kommunen skulle oavsett bidra med fler lokala fotbollstalanger.”

4. ”Debatten visar på kommunens oförmåga att hantera den här typen av ärenden. Kommunen ska inte ägna sig åt att hantera byggprocesser av arenor i kommunal regi – det bör i första hand upplåtas åt klubbar och näringsliv. Kommunen ska i första hand prioritera finansiering av kommunal kärnverksamhet som t.ex. skola, vård och äldreomsorg.”

Kommunalrådet Fredrik Ahlstedt (M). Foto: Uppsala kommun.

Fredrik Ahlstedt (M). Foto: Uppsala kommun.

Fredrik Ahlstedt (M), kommunalråd

1. ”Vad som hänt i planeringen är ingenting jag kan besvara eller spekulera i då jag saknar information kring ärendet. En slutsats jag kan dra från diskussionerna i media är att det uppenbart inte skötts tillräckligt väl från Uppsala kommun och styret med S+V+Mp annars skulle det inte bli någon diskussion eller finnas så mycket oklarheter.”

2. ”Ja, prioriteten bör vara de befintliga lagen. Befintliga överenskommelser och avtal bör upprätthållas och följas innan nya skrivs.”

3. ”Varken för eller emot. Denna fråga handlar inte om Dalkurds (eller något annat fotbollslags) vara eller icke vara utan om vilken kapacitet nya Studenternas och även andra träningsanläggningar i Uppsala kommun kommer att ha i framtiden. Att byggandet av nya Studenternas blivit dyrare, försenat och sämre än planerat vet vi sedan innan. Nu behövs klarhet i vilken kapacitet nya Studenterna kommer ha att agera hemvisit till flera lag.”

4. ”Våra fotbollslag har länge stridit för att få till stånd den infrastruktur som är nödvändig för att spela fotboll på elitnivå i Uppsala kommun. Jag förstår att Sirius och Uppsala Fotboll nu blir oroliga över hur ett eventuellt extra lag kommer att påverka deras tränings- och matchmöjligheter. Det som kan konstateras är att med Alliansens ursprungliga förslag hade bygget av nya Studenternas påbörjats för länge sedan.”

Mohamad Hassan (L). Foto: Magnus Jansson Klarin.

Mohamad Hassan (L). Foto: Magnus Jansson Klarin.

Mohamad Hassan (L), kommunalråd

1. ”Jag tycker att kommunen hade behövt vara tydligare i sin kommunikation, då hade vi kunnat undvika den debatt som blossat upp nu. Vi måste prata om det som gäller, att vi ska bygga tre omklädningsrum istället för två och att inte prata om hemvist för något lag utöver IK Uppsala Fotboll och Sirius.”

2. ”Ja, vi måste ta hand om våra lag. Men när Uppsala kommun satsar nästan en miljard (när alla delar är klara) måste vi se till att vi bygger en arena som håller för framtiden och som ger tillräckliga intäkter till kommunen. Uppsalalag som i årtionden kämpat för bättre förutsättningar ska naturligtvis, så långt det är möjligt, få det dem behöver och önskar. Men vi måste också ta hänsyn till att det finns fler lag (som UNIK, Vaksala, GUSK) som kan behöva plats framöver. Därför bör arenan byggas med tre omklädningsrum. Om Dalkurd vill spela matcher på arenan och betala för det tycker jag att det är okej, vi får intäkter som vi väl behöver. Sirius hade inga problem med att Dalkurd vid en eventuell flytt kan spela sina matcher på den färdiga arenan.”

3. ”Vi har föreningsfrihet och alla kan flytta och etablera sig vart man vill i vårt land. Dalkurd måste dock bestämma sig för vad de vill. Att röra om i kommun efter kommun är inte hållbart. Vi har inte rätt att säga nej om Dalkurd bestämmer sig för att flytta sin verksamhet hit, men det betyder inte att de ska få allt serverat på silverfat.”

4. ”Ja! Den är befogad, det handlar om mycket. Om känslor, tillgång till arenan, sponsorintäkter etc. Fotboll är religion för många! Och självklart måste vi kunna föra en diskussion om planeringen av arenan. Det är en viktig fråga för många Uppsalabor.”

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

LISTA: Veckans mest klickade hus i Uppsala

Denna vecka toppas listan med ett hus i Björklinge. På listan finns även en niomiljonersvilla i Ekolsund.

Magnus Jansson Klarin

Magnus Jansson Klarin

Kl.18:38, 19 november, 2017

5 bilder
 • Fålhagen, Uppsala. Foto: Fastighetsbyrån.
  Fålhagen, Uppsala. Foto: Fastighetsbyrån.
 • Hammarsgårdsvägen 5, Ekolsund. Foto: Bjurfors.
  Hammarsgårdsvägen 5, Ekolsund. Foto: Bjurfors.
 • Björklinge-Hammarby 82. Foto: Svensk Fastighetsförmedling.
  Björklinge-Hammarby 82. Foto: Svensk Fastighetsförmedling.
 • Fålhagen, Uppsala. Foto: Widerlöv & Co.
  Fålhagen, Uppsala. Foto: Widerlöv & Co.
 • Rudboda 10, Faringe. Foto: Widerlöv & Co.
  Rudboda 10, Faringe. Foto: Widerlöv & Co.

1. Björklinge. 5 894 visningar. 1 495 000 kr.
”Varmt välkomna till denna fullträff – ett charmigt och hemtrevligt hus om fem rum och kök. Läget i lugna och natursköna Björklinge-Hammarby är förtrollande! För er som gillar lugn och ro och närhet till grönområden är denna fastighet verkligen mitt i prick!”, skriver mäklaren.

Björklinge-Hammarby 82. Foto: Svensk Fastighetsförmedling.

Björklinge-Hammarby 82. Foto: Svensk Fastighetsförmedling.

2. Hammarsgårdsvägen 5, Ekolsund. 3 865 visningar. 9 000 000 kr.
”I lugn och mysig vik längs Mälarens kustlinje finner vi denna idyll. Stor insynsskyddad tomt om ca 5500 kvm med egen strandlinje och nyrenoverat hus!”, skriver mäklaren.

cbild4mb2g78f2b4k6mng-1460003413-rszww1170-80

Hammarsgårdsvägen 5, Ekolsund. Foto: Bjurfors.

 3. Rudboda 10, Faringe. 3 372 visningar. 1 595 000 kr.
”Välkommen till Rudboda 10, en lantlig idyll i naturskön omgivning. Här är hemmet för dig som söker lugnet på landet med stor tomt!”, skriver mäklaren.

Rudboda 10, Faringe. Foto: Widerlöv & Co.

Rudboda 10, Faringe. Foto: Widerlöv & Co.

4. Fålhagen, Uppsala. 3 273 visningar. 6 950 000 kr.
”Välkommen till denna välplanerade tegelvilla på 120+76kvm. Här bor du mitt i Fålhagens mysiga villakvarter som omgärdas av härliga allmänna gräsytor. Huset är perfekt beläget med baksida som angränsar mot skogsdunge och lekparken Gunsta Backar.”, skriver mäklaren.

Fålhagen, Uppsala. Foto: Widerlöv & Co.

Fålhagen, Uppsala. Foto: Widerlöv & Co.

5. Fålhagen, Uppsala. 3 214 visningar. 6 000 000 kr.
”I Fålhagens attraktiva och idylliska villakvarter finner ni denna mycket fina och välskötta 1-plansvilla med inredd källare och vidbyggt garage!”, skriver mäklaren.

Fålhagen, Uppsala. Foto: Fastighetsbyrån.

Fålhagen, Uppsala. Foto: Fastighetsbyrån.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Spottade biljettkontrollant i ansiktet – greps av polis

Nu kommer straffet för kränkningen.

Mia Martelleur

Kl.17:14, 19 november, 2017

Spottade biljettkontrollant i ansiktet – greps av polis
FOTO: Magnus Jansson Klarin

Det var den 2 maj som en man befann sig på ett tåg på väg mot Uppsala. När tåget närmade sig Knivsta kom en biljettkontrollant och frågade om mannens biljett. Det visade sig att han inte hade någon.

När biljettkontrollanten bad mannen att visa legitimation eller personnummer vägrade han kontrollanten grep därför honom för bedrägligt beteende. Tillsammans med sina kollegor höll de kvar mannen på tåget tills de kom fram i Uppsala där polis väntade.

Innan kontrollanten grep mannen spottade han henne rakt i ansiktet. Mannen, som är i 30-årsåldern, döms därför för förgripelse mot tjänsteman. Han döms även för ett narkotikabrott från 24 december 2016. 

Straffet blir 75 dagsböter. Han ska även betala skadestånd till biljettkontrollanten på sammanlagt 12 320 kronor jämte ränta. 

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

EMMAS MATLAGNING

Mästerkock-Emmas exklusiva recept på ”favoriträtten”

Ser det här för bra ut för att vara sant? Det är det inte. Emma Håkansson levererar ett magnifikt recept med pasta och köttbullar.

Kim Ahlqvist

Kim Ahlqvist

Kl.16:01, 19 november, 2017

Mästerkock-Emmas exklusiva recept på ”favoriträtten”

Köttbullar är en återkommande favorit som serveras året om. Favoriten kan smaksättas på ofantligt många olika sätt, men hemligheten bakom den traditionella köttbullen är enligt Emma den smörstekta löken, brödet och grädden.

Pasta pappardelle med köttbullar på nötfärs, grönpeppar-och timjansås toppat med tranbär
– Gräddig pastasås med tydlig smak av peppar, timjan och konjak som blandas med nykokt pasta och mumsiga köttbullar på viltfond. Duka fram rätten i en färgrik kompott din kastrull, säger Emma Håkansson.

Du behöver (4 portioner)
400-500 g pasta pappardelle

Köttbullar
600 g nötfärs
3 skivor skogaholmslimpa
0,5 dl grädde
1 st ägg
3 msk viltfond
1,5 tsk salt
1 st gul lök
Finhackad färsk timjan
Smör till stekning

Grönpeppar- och timjansås
2 msk hela grönpepparkorn
2 msk torkad timjan
3 msk konjak
3 msk viltfond
4 dl grädde
2 dl creme fraîche
3 msk lingonsylt
1 dl frysta tranbär

Gör så här
Köttbullar
Skär bort kanterna ifrån brödet. Lägg skivorna i en bunke tillsammans med grädde och fond – låt svälla i ca 10 minuter. Finhacka löken och smörstek hälften i några minuter tills den mjuknar.

Ha i den råa löken, smörstekta löken, färsen, ägget, saltet och finhackad färsk timjan i brödblandningen och vänd runt med hjälp av händerna. Forma till fina köttbullar. Smörstek några i taget på medelvärme, ca 6-7 min.

Sås
Mortla eller stöt grönpepparkornen så att de krossas. Torrosta tillsammans med torkad timjan i panna/kastrull. Häll på matfettet som blev över i köttbullepannan, konjak, fond och låt puttra i någon minut. Ha i grädde och creme fraîche, låt småputtra på låg värme i några minuter – såsen ska tjockna något. Tillsätt lingonsylt och frysta tranbär och rör försiktigt runt. Lägg de färdigstekta köttbullarna i såsen.

Koka upp saltat vatten till pastan och koka enligt anvisningar på förpackningen. Blanda samman den nykokta pastan med såsen och köttbullarna, smaka av med salt och toppa med färsk timjan.

Lycka till och smaklig måltid!

För fler recept – följ emmasmatlagning på instagram eller kika in emmas blogg – emmasmatlagning.se

pastaratt

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Påverkad man stoppad på E4

Körde i hög hastighet på E4 – polis larmades.

Mia Martelleur

Kl.15:03, 19 november, 2017

Påverkad man stoppad på E4
ARKIVFOTO: Casper Johansson

Det var strax efter klockan två på söndagen som en polispatrull stoppade en bil på E4. Bilen hade färdats i hög hastighet på vägen i höjd med Månkarbo.

När patrullen stoppar fordonet och kontrollerar föraren får de misstankar om narkotikapåverkan.

Mannen, som är i 30-årsåldern, medtas till polisstationen för provtagning. Han misstänks nu för drograttfylleri.

 

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Fantasyklassiker blir tv-serie: ”Vi är hänförda”

Nu är det klart att den populära trilogin blir en serie.

Fanny Olsson

Fanny Olsson

Kl.13:58, 19 november, 2017

Fantasyklassiker blir tv-serie: ”Vi är hänförda”
Foto: Pixabay

14 år har gått sedan den första Sagan om ringen-filmen hade premiär. Nu är det klart att filmen kommer bli tv-serie. Och det är Amazon som kommer att producera serien.

skarmavbild-2017-11-16-kl-11-51-13

Enligt uppgifter från CNN kommer serien att utspela sig i Tolkiens värld, Midle-erath, men handlingen kommer att äga rum innan Sagan om ringen-böckerna.

”Vi är hänförda över att få ta Sagan om ringen-fansen på ett nytt episkt äventyr”, skriver Sharon Tal Yguado, chef för drama- och komedi-avdelningen på Amazon i ett pressmeddelande till SVT.

TV-serien väntas bli under flera säsonger men det är ännu oklart vilka som kommer att spela de olika karaktärerna.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Stäng