Skarp kritik från allianspartierna kring ”Dalkurdsåpan”

Den rödgröna majoriteten står fast vid tre hemvister på nya Studenterna, men medger dålig kommunikation.

Magnus Jansson Klarin

Magnus Jansson Klarin

Kl.17:54, 1 november, 2017

Skarp kritik från allianspartierna kring ”Dalkurdsåpan”
Rickard Malmström (MP) får ta emot hård kritik efter kommunens hantering av Dalkurd och nya Studenternas. Foto: Uppsala kommun.

Med anledning av den minst sagt heta debatten som har blommat upp angående Dalkurds vara eller inte vara i Uppsala valde 24Uppsala.se att ställa frågan till de lokala partierna vad de tycker om hanteringen av frågan och hur de ser på en framtid med Dalkurd i Uppsala.

Läs också: Förbundets regeländring kan stoppa Dalkurds flyttplaner

LÄS MER: Fotbollförbundets regeländring kan stoppa Dalkurds flyttplaner

Frågorna som samtliga partier har fått svara på.

1. Med anledning om debatten som blossat upp i media angående hur många hemvister som egentligen har planerats från första början. Hur tycker du att Uppsala kommun och Sportfastigheter har skött den här frågan gentemot Sirius och Uppsala Fotboll?

2. ”Borde kommunen i första hand tillgodose Sirius och Uppsala Fotbolls behov av faciliteter för att kunna bedriva deras respektive elitverksamhet på bästa sätt innan man ger lag utifrån (Dalkurd i detta fall) samma rättigheter som de båda Uppsalaklubbarna?”

3. Hur ställer sig ditt parti till Dalkurds vara eller inte vara i Uppsala?

4. Är hela den här debatten befogad, eller har det blivit en storm i ett vattenglas?

 

Den rödgröna majoriteten med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har valt att svara gemensamt.

1. ”Uppsala kommun och Sportfastigheter har haft kontinuerlig dialog med Sirius och Uppsala fotboll under processen, men debatten visar att kommunikationen kunde varit ännu tydligare. Det är inte lätt för utomstående att förstå vilken del av kommunen som har vilket ansvar och det borde vi haft bättre ordning på.”

2. ”Uppsala fotboll och Sirius kommer erbjudas plats i nya anläggningen på Studenternas utifrån deras behov eftersom de var först på plats. Därefter kommer andra potentiella hyresgäster erbjudas plats. Det har hela tiden funnits utrymme för tre hemvister i anläggningen. Uppsala kommun investerar stort i en ny arena för att bereda goda förutsättningar för de klubbar som bedriver elitverksamhet i Uppsala. Det är helt avgörande att använda de resurserna fullt ut.”

3. ”Det är inte upp till något politiskt parti att avgöra om Dalkurd ska flytta till Uppsala eller inte, det är helt och hållet en fråga för Dalkurds styrelse.”

4. ”Frågor som berör medborgarna är alltid befogade att lyfta, det som är livsviktigt för någon kan uppfattas som en storm i ett vattenglas av någon annan.”

Stefan Hanna (C). Foto: Magnus Jansson Klarin.

Stefan Hanna (C). Foto: Magnus Jansson Klarin.

Stefan Hanna (C), kommunalråd

1. ”Hanteringen av hemvistfrågan är under all kritik. Det är oerhört allvarligt att Rickard Malmström (MP) tycks ljuga Uppsalas invånare och medier rakt upp i ansiktet. Han Trumpifierar Uppsalapolitiken. Vare sig i idrotts- och fritidsnämnden eller i Sport- och rekreationsfastigheter AB har det diskuterats att tre hemvister ska kunna fungera.”

2. ”Ja, absolut! Kommunen har ett ansvar för våra medlemmar och inga andra! En lokal förening fyller mycket större funktioner än i bästa fall att vara ett elitlag. Om en förening med dess spelare, dam och herr, samt ungdomsverksamhet helt flyttar till Uppsala ska de självklart hanteras jämlikt. Nu är det inte så!”

3. ”Kommunen ska följa kommunallagen och fokusera på kommunala angelägenheter. Det innebär kommunens medlemmar. Individer och organisationer verksamma i Uppsala är medlemmar i Uppsala kommun. Självklart ska Sirius och Uppsala Fotbolls behov av faciliteter tillgodoses innan man ens tänker tanken att ta in fler lag utifrån. Hade vi haft en överkapacitet av arenor så hade Dalkurd eller andra klubbar varit välkomna att hyra in sig på våra anläggningar till fullt uppskattat marknadspris, men där är vi inte idag. Vi bygger nya dyra arenor för fullt eftersom vi saknar både tillräcklig kapacitet och nödvändig standard. Att agera som de som arbetar för en Dalkurdlösning i Uppsala gör är bara att förstöra för Sirius möjligheter att försvara sin plats i Allsvenskan. Då har Uppsalaborna gjort en väldigt stor investering utan långsiktig ekonomisk hållbarhet. Varför vill MP och andra partier som jobbar för Dalkurd förstöra för Uppsalas fotboll?”

4. ”Det är egentligen två debatter, men jag tycker att båda debatterna är högst befogade. Å ena sidan har vi själva sakdebatten som handlar om vilka som ska ha tillgång till begränsad tränings och matchkapacitet som uppfyller förbundskrav. Där är mitt budskap glasklart, kommunen stöttar och samarbetar med kommunens föreningar. Finns extra kapacitet, som är förenliga med konkurrenslogik, är vi positiva till att erbjuda andra kommuners lag tränings och matchmöjligheter. Å andra sidan har vi debatten om Malmströms hantering av Dalkurdfrågan. Den har som sagts varit under all kritik. Han informerar sin nämnd och sitt bolag via media istället för via nämnd- och styrelsemöten, han tycks också ljuga för medier och invånare och han har tveklöst raserat relationen mellan kommunen och flera föreningar. De kan ta lång tid att bygga upp igen. Och så mycket som Malmström stört Sirius under året är deras fantastiska prestation första året i Allsvenskan ännu mer imponerande.”

Jonas Segersam (KD). Foto: Uppsala Kommun.

Jonas Segersam (KD). Foto: Uppsala Kommun.

Jonas Segersam (KD), kommunalråd

1. ”Att det råder frågetecken kring hur många lag som nya Studenternas har möjlighet att husera är ett tecken på att kommunen har brustit i ansvar och kommunikation gentemot Sirius och Uppsala Fotboll. Det är inte heller första gången som det rödgröna styret i kommunen brister i ansvar och kommunikation. Som exempel kan nämnas när vi kristdemokrater som enda parti i kommunen reserverade oss mot kommunens hanterande i frågan om restaurationen av nya Studenternas där prislappen i slutändan blev betydligt högre än vad det var tänkt från början. Kommunens medborgare, Sirius och Uppsala Fotboll förtjänar bättre än hur detta har hanterats.”

2. ”Eftersom nya Studenternas huvudsakligen har utformats för att vara till nytta för Sirius och Uppsala Fotboll så är det ur den utgångspunkten beslut måste tas. Mycket av den information som vi har fått har vi fått från media då vi inte har några representanter i Sportfastigheter AB:s styrelse. Därför blir det svårt att kunna uttala sig kring möjligheterna för Dalkurd att ha sin hemvist i Uppsala och på nya Studenternas.”

3. ”Det är såklart väldigt roligt för Dalkurd att ha lyckats avancera till högsta ligan inom svensk fotboll. Vi välkomnar alla lag som vill etablera sig i Uppsala att göra så, men då måste också förutsättningar finnas för att detta ska vara möjligt vilket det i nuläget råder oklarheter kring. Vi kristdemokrater har ingen synpunkt på hur fotbollslag väljer att flytta i Sverige. En ytterligare klubb i kommunen skulle oavsett bidra med fler lokala fotbollstalanger.”

4. ”Debatten visar på kommunens oförmåga att hantera den här typen av ärenden. Kommunen ska inte ägna sig åt att hantera byggprocesser av arenor i kommunal regi – det bör i första hand upplåtas åt klubbar och näringsliv. Kommunen ska i första hand prioritera finansiering av kommunal kärnverksamhet som t.ex. skola, vård och äldreomsorg.”

Kommunalrådet Fredrik Ahlstedt (M). Foto: Uppsala kommun.

Fredrik Ahlstedt (M). Foto: Uppsala kommun.

Fredrik Ahlstedt (M), kommunalråd

1. ”Vad som hänt i planeringen är ingenting jag kan besvara eller spekulera i då jag saknar information kring ärendet. En slutsats jag kan dra från diskussionerna i media är att det uppenbart inte skötts tillräckligt väl från Uppsala kommun och styret med S+V+Mp annars skulle det inte bli någon diskussion eller finnas så mycket oklarheter.”

2. ”Ja, prioriteten bör vara de befintliga lagen. Befintliga överenskommelser och avtal bör upprätthållas och följas innan nya skrivs.”

3. ”Varken för eller emot. Denna fråga handlar inte om Dalkurds (eller något annat fotbollslags) vara eller icke vara utan om vilken kapacitet nya Studenternas och även andra träningsanläggningar i Uppsala kommun kommer att ha i framtiden. Att byggandet av nya Studenternas blivit dyrare, försenat och sämre än planerat vet vi sedan innan. Nu behövs klarhet i vilken kapacitet nya Studenterna kommer ha att agera hemvisit till flera lag.”

4. ”Våra fotbollslag har länge stridit för att få till stånd den infrastruktur som är nödvändig för att spela fotboll på elitnivå i Uppsala kommun. Jag förstår att Sirius och Uppsala Fotboll nu blir oroliga över hur ett eventuellt extra lag kommer att påverka deras tränings- och matchmöjligheter. Det som kan konstateras är att med Alliansens ursprungliga förslag hade bygget av nya Studenternas påbörjats för länge sedan.”

Mohamad Hassan (L). Foto: Magnus Jansson Klarin.

Mohamad Hassan (L). Foto: Magnus Jansson Klarin.

Mohamad Hassan (L), kommunalråd

1. ”Jag tycker att kommunen hade behövt vara tydligare i sin kommunikation, då hade vi kunnat undvika den debatt som blossat upp nu. Vi måste prata om det som gäller, att vi ska bygga tre omklädningsrum istället för två och att inte prata om hemvist för något lag utöver IK Uppsala Fotboll och Sirius.”

2. ”Ja, vi måste ta hand om våra lag. Men när Uppsala kommun satsar nästan en miljard (när alla delar är klara) måste vi se till att vi bygger en arena som håller för framtiden och som ger tillräckliga intäkter till kommunen. Uppsalalag som i årtionden kämpat för bättre förutsättningar ska naturligtvis, så långt det är möjligt, få det dem behöver och önskar. Men vi måste också ta hänsyn till att det finns fler lag (som UNIK, Vaksala, GUSK) som kan behöva plats framöver. Därför bör arenan byggas med tre omklädningsrum. Om Dalkurd vill spela matcher på arenan och betala för det tycker jag att det är okej, vi får intäkter som vi väl behöver. Sirius hade inga problem med att Dalkurd vid en eventuell flytt kan spela sina matcher på den färdiga arenan.”

3. ”Vi har föreningsfrihet och alla kan flytta och etablera sig vart man vill i vårt land. Dalkurd måste dock bestämma sig för vad de vill. Att röra om i kommun efter kommun är inte hållbart. Vi har inte rätt att säga nej om Dalkurd bestämmer sig för att flytta sin verksamhet hit, men det betyder inte att de ska få allt serverat på silverfat.”

4. ”Ja! Den är befogad, det handlar om mycket. Om känslor, tillgång till arenan, sponsorintäkter etc. Fotboll är religion för många! Och självklart måste vi kunna föra en diskussion om planeringen av arenan. Det är en viktig fråga för många Uppsalabor.”

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Dödlig mygga upptäckt på populära semesterön

Insekten är en smittospridare av bland annat gula febern och zikaviruset.

Matilda Larsson

Kl.13:34, 20 januari, 2018

Dödlig mygga upptäckt på populära semesterön
Foto: Wikipedia.

Myggarten Aedes aegypti, även kallad Gulafebernmyggan, är en smittospridare av bland annat gula febern, denguefeber och zikaviruset.

Enligt tidningen La Provincia har den potentiellt farliga arten spanats på det mycket populära resmålet Fuerteventura, en kanarieö i Spanien.

Inga av de myggor som har upptäckt hittills har burit på smittan, men myndigheter har gått ut med information om möjliga åtgärder, enligt TT.

Boende på ön uppmanas bland annat att spraya sitt fordon med insektsspray en halvtimme innan man eventuellt ska ut och köra bil.

Myndigheterna undersöker även hur mycket myggan har hunnit sprida sig för att kunna veta hur omfattande åtgärder man måste vidta för att kunna bekämpa den.

Virusen som myggan sprider har tidigare drabbat tusentals människor och myndigheter i flera länder arbetar aktivt med att se till att arten förintas.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Upplands Energi firar 100 år – här börjar kalaset

Allt började söndagen den 5 maj 1918. Då togs beslutet av privata entreprenörer att elektrifiera den uppländska bygden. I år firar företaget 100 år.

Magnus Jansson Klarin

Magnus Jansson Klarin

Kl.11:31, 20 januari, 2018

Upplands Energi firar 100 år – här börjar kalaset
Här inleds Upplands Energi 100-års firande i dag. Foto: Gränbystaden / Pressbild.

Elektricitetens intåg i de uppländska hemmen förändrade för alltid människors sätt att leva.

I dag är el någonting som vi alla tar för givet och som krävs för det moderna samhället ens fungera. Men 1918 var det inte lika självklart, framförallt inte på landsbygden. På söndagen den 5 maj 1918 beslöt sig därför några privata entreprenörer att elektrifiera den uppländska bygden.

Det beslutet för snart 100 år sedan blev starten för det som kom att bli Björklinge Energi – och som i dag går under namnet Upplands Energi.

Upplands Energis 100-års jubileum kommer att firas med flera olika evenemang under året, och starten sker faktiskt i dag i Gränbystadens Galleria där representanter för företaget kommer att finnas på plats under hela dagen och bjuda på tävlingar, anordna prova-på-experiment och svara på dina frågor om energi.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Loppisguiden: Här är helgens loppisar i Uppsala

Är du sugen att gå på loppis? Här är helgens arrangemang i helgen.

Johan Häll

Kl.08:03, 20 januari, 2018

Loppisguiden: Här är helgens loppisar i Uppsala
Foto: Lars Sundin.

Lördag
Loppis Poppis, klockan 11, Råbyvägen 97
Sirius loppmarknad, klockan 11-15, Sturegatan

Söndag
Loppis Poppis, klockan 11, Råbyvägen 97
Ferlins loppis & återbruk, klockan 12-14, Ferlinsgatan 5

Saknar du någon loppis på listan? Kontakta redaktionen@24uppsala.se

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Bil brann utanför butik – misstänks vara anlagd

Natten till lördag fick räddningstjänsten rycka ut.

Michael Olsson

Michael Olsson

Kl.06:36, 20 januari, 2018

Bil brann utanför butik – misstänks vara anlagd
ARKIVFOTO: Casper Johansson

Strax efter klockan tre natten mot lördag fick SOS Alarm in ett larm om en bilbrand i Uppsala kommun. Larmet kom från Gnista och räddningstjänsten skickades till platsen.

Enligt de initiala uppgifterna till SOS Alarm skulle det vara en personbil som brann utanför Ica Maxi och även polis skickades till platsen.

— Det brann i en parkerad bil och det fanns inga personer i närheten, säger Emil Sundqvist, ledningsbefäl i polisregion Mitt till UNT.

Polisen har upprättat en anmälan om skadegörelse genom brand då de misstänker att branden är anlagd. Ingen har gripits för händelsen.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Lät person köra påverkad – blev av med sin bil

Ägaren lät person köra påverkad i sin bil. Polisen beslagtog fordonet.

Mia Martelleur

Kl.21:29, 19 januari, 2018

Lät person köra påverkad – blev av med sin bil
ARKIVFOTO: Casper Johansson

Det var strax före 19.00 på fredagskvällen som en personbil stoppades på Fylkinggatan för kontroll. I personbilen sitter två personer som polisen fattar misstankar mot.

Föraren misstänks ha kört narkotikapåverkad. I ena fickan hade föraren dessutom en halvfull kanyl. Passageraren visar sig vara ägaren till bilen och blir även han misstänkt för ringa narkotikabrott samt tillåtande av olovlig körning.

Dessutom förverkas fordonet då det användes vid brottsutövning.

 

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Stäng