Skarp kritik från allianspartierna kring ”Dalkurdsåpan” | Nyheter i Uppsala – 24 timmar om dygnet – Helt gratis

Skarp kritik från allianspartierna kring ”Dalkurdsåpan”

Den rödgröna majoriteten står fast vid tre hemvister på nya Studenterna, men medger dålig kommunikation.

Magnus Jansson Klarin

Kl.17:54, 1 november, 2017

Skarp kritik från allianspartierna kring ”Dalkurdsåpan”
Rickard Malmström (MP) får ta emot hård kritik efter kommunens hantering av Dalkurd och nya Studenternas. Foto: Uppsala kommun.

Med anledning av den minst sagt heta debatten som har blommat upp angående Dalkurds vara eller inte vara i Uppsala valde 24Uppsala.se att ställa frågan till de lokala partierna vad de tycker om hanteringen av frågan och hur de ser på en framtid med Dalkurd i Uppsala.

Läs också: Förbundets regeländring kan stoppa Dalkurds flyttplaner

LÄS MER: Fotbollförbundets regeländring kan stoppa Dalkurds flyttplaner

Frågorna som samtliga partier har fått svara på.

1. Med anledning om debatten som blossat upp i media angående hur många hemvister som egentligen har planerats från första början. Hur tycker du att Uppsala kommun och Sportfastigheter har skött den här frågan gentemot Sirius och Uppsala Fotboll?

2. ”Borde kommunen i första hand tillgodose Sirius och Uppsala Fotbolls behov av faciliteter för att kunna bedriva deras respektive elitverksamhet på bästa sätt innan man ger lag utifrån (Dalkurd i detta fall) samma rättigheter som de båda Uppsalaklubbarna?”

3. Hur ställer sig ditt parti till Dalkurds vara eller inte vara i Uppsala?

4. Är hela den här debatten befogad, eller har det blivit en storm i ett vattenglas?

 

Den rödgröna majoriteten med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har valt att svara gemensamt.

1. ”Uppsala kommun och Sportfastigheter har haft kontinuerlig dialog med Sirius och Uppsala fotboll under processen, men debatten visar att kommunikationen kunde varit ännu tydligare. Det är inte lätt för utomstående att förstå vilken del av kommunen som har vilket ansvar och det borde vi haft bättre ordning på.”

2. ”Uppsala fotboll och Sirius kommer erbjudas plats i nya anläggningen på Studenternas utifrån deras behov eftersom de var först på plats. Därefter kommer andra potentiella hyresgäster erbjudas plats. Det har hela tiden funnits utrymme för tre hemvister i anläggningen. Uppsala kommun investerar stort i en ny arena för att bereda goda förutsättningar för de klubbar som bedriver elitverksamhet i Uppsala. Det är helt avgörande att använda de resurserna fullt ut.”

3. ”Det är inte upp till något politiskt parti att avgöra om Dalkurd ska flytta till Uppsala eller inte, det är helt och hållet en fråga för Dalkurds styrelse.”

4. ”Frågor som berör medborgarna är alltid befogade att lyfta, det som är livsviktigt för någon kan uppfattas som en storm i ett vattenglas av någon annan.”

Stefan Hanna (C). Foto: Magnus Jansson Klarin.

Stefan Hanna (C). Foto: Magnus Jansson Klarin.

Stefan Hanna (C), kommunalråd

1. ”Hanteringen av hemvistfrågan är under all kritik. Det är oerhört allvarligt att Rickard Malmström (MP) tycks ljuga Uppsalas invånare och medier rakt upp i ansiktet. Han Trumpifierar Uppsalapolitiken. Vare sig i idrotts- och fritidsnämnden eller i Sport- och rekreationsfastigheter AB har det diskuterats att tre hemvister ska kunna fungera.”

2. ”Ja, absolut! Kommunen har ett ansvar för våra medlemmar och inga andra! En lokal förening fyller mycket större funktioner än i bästa fall att vara ett elitlag. Om en förening med dess spelare, dam och herr, samt ungdomsverksamhet helt flyttar till Uppsala ska de självklart hanteras jämlikt. Nu är det inte så!”

3. ”Kommunen ska följa kommunallagen och fokusera på kommunala angelägenheter. Det innebär kommunens medlemmar. Individer och organisationer verksamma i Uppsala är medlemmar i Uppsala kommun. Självklart ska Sirius och Uppsala Fotbolls behov av faciliteter tillgodoses innan man ens tänker tanken att ta in fler lag utifrån. Hade vi haft en överkapacitet av arenor så hade Dalkurd eller andra klubbar varit välkomna att hyra in sig på våra anläggningar till fullt uppskattat marknadspris, men där är vi inte idag. Vi bygger nya dyra arenor för fullt eftersom vi saknar både tillräcklig kapacitet och nödvändig standard. Att agera som de som arbetar för en Dalkurdlösning i Uppsala gör är bara att förstöra för Sirius möjligheter att försvara sin plats i Allsvenskan. Då har Uppsalaborna gjort en väldigt stor investering utan långsiktig ekonomisk hållbarhet. Varför vill MP och andra partier som jobbar för Dalkurd förstöra för Uppsalas fotboll?”

4. ”Det är egentligen två debatter, men jag tycker att båda debatterna är högst befogade. Å ena sidan har vi själva sakdebatten som handlar om vilka som ska ha tillgång till begränsad tränings och matchkapacitet som uppfyller förbundskrav. Där är mitt budskap glasklart, kommunen stöttar och samarbetar med kommunens föreningar. Finns extra kapacitet, som är förenliga med konkurrenslogik, är vi positiva till att erbjuda andra kommuners lag tränings och matchmöjligheter. Å andra sidan har vi debatten om Malmströms hantering av Dalkurdfrågan. Den har som sagts varit under all kritik. Han informerar sin nämnd och sitt bolag via media istället för via nämnd- och styrelsemöten, han tycks också ljuga för medier och invånare och han har tveklöst raserat relationen mellan kommunen och flera föreningar. De kan ta lång tid att bygga upp igen. Och så mycket som Malmström stört Sirius under året är deras fantastiska prestation första året i Allsvenskan ännu mer imponerande.”

Jonas Segersam (KD). Foto: Uppsala Kommun.

Jonas Segersam (KD). Foto: Uppsala Kommun.

Jonas Segersam (KD), kommunalråd

1. ”Att det råder frågetecken kring hur många lag som nya Studenternas har möjlighet att husera är ett tecken på att kommunen har brustit i ansvar och kommunikation gentemot Sirius och Uppsala Fotboll. Det är inte heller första gången som det rödgröna styret i kommunen brister i ansvar och kommunikation. Som exempel kan nämnas när vi kristdemokrater som enda parti i kommunen reserverade oss mot kommunens hanterande i frågan om restaurationen av nya Studenternas där prislappen i slutändan blev betydligt högre än vad det var tänkt från början. Kommunens medborgare, Sirius och Uppsala Fotboll förtjänar bättre än hur detta har hanterats.”

2. ”Eftersom nya Studenternas huvudsakligen har utformats för att vara till nytta för Sirius och Uppsala Fotboll så är det ur den utgångspunkten beslut måste tas. Mycket av den information som vi har fått har vi fått från media då vi inte har några representanter i Sportfastigheter AB:s styrelse. Därför blir det svårt att kunna uttala sig kring möjligheterna för Dalkurd att ha sin hemvist i Uppsala och på nya Studenternas.”

3. ”Det är såklart väldigt roligt för Dalkurd att ha lyckats avancera till högsta ligan inom svensk fotboll. Vi välkomnar alla lag som vill etablera sig i Uppsala att göra så, men då måste också förutsättningar finnas för att detta ska vara möjligt vilket det i nuläget råder oklarheter kring. Vi kristdemokrater har ingen synpunkt på hur fotbollslag väljer att flytta i Sverige. En ytterligare klubb i kommunen skulle oavsett bidra med fler lokala fotbollstalanger.”

4. ”Debatten visar på kommunens oförmåga att hantera den här typen av ärenden. Kommunen ska inte ägna sig åt att hantera byggprocesser av arenor i kommunal regi – det bör i första hand upplåtas åt klubbar och näringsliv. Kommunen ska i första hand prioritera finansiering av kommunal kärnverksamhet som t.ex. skola, vård och äldreomsorg.”

Kommunalrådet Fredrik Ahlstedt (M). Foto: Uppsala kommun.

Fredrik Ahlstedt (M). Foto: Uppsala kommun.

Fredrik Ahlstedt (M), kommunalråd

1. ”Vad som hänt i planeringen är ingenting jag kan besvara eller spekulera i då jag saknar information kring ärendet. En slutsats jag kan dra från diskussionerna i media är att det uppenbart inte skötts tillräckligt väl från Uppsala kommun och styret med S+V+Mp annars skulle det inte bli någon diskussion eller finnas så mycket oklarheter.”

2. ”Ja, prioriteten bör vara de befintliga lagen. Befintliga överenskommelser och avtal bör upprätthållas och följas innan nya skrivs.”

3. ”Varken för eller emot. Denna fråga handlar inte om Dalkurds (eller något annat fotbollslags) vara eller icke vara utan om vilken kapacitet nya Studenternas och även andra träningsanläggningar i Uppsala kommun kommer att ha i framtiden. Att byggandet av nya Studenternas blivit dyrare, försenat och sämre än planerat vet vi sedan innan. Nu behövs klarhet i vilken kapacitet nya Studenterna kommer ha att agera hemvisit till flera lag.”

4. ”Våra fotbollslag har länge stridit för att få till stånd den infrastruktur som är nödvändig för att spela fotboll på elitnivå i Uppsala kommun. Jag förstår att Sirius och Uppsala Fotboll nu blir oroliga över hur ett eventuellt extra lag kommer att påverka deras tränings- och matchmöjligheter. Det som kan konstateras är att med Alliansens ursprungliga förslag hade bygget av nya Studenternas påbörjats för länge sedan.”

Mohamad Hassan (L). Foto: Magnus Jansson Klarin.

Mohamad Hassan (L). Foto: Magnus Jansson Klarin.

Mohamad Hassan (L), kommunalråd

1. ”Jag tycker att kommunen hade behövt vara tydligare i sin kommunikation, då hade vi kunnat undvika den debatt som blossat upp nu. Vi måste prata om det som gäller, att vi ska bygga tre omklädningsrum istället för två och att inte prata om hemvist för något lag utöver IK Uppsala Fotboll och Sirius.”

2. ”Ja, vi måste ta hand om våra lag. Men när Uppsala kommun satsar nästan en miljard (när alla delar är klara) måste vi se till att vi bygger en arena som håller för framtiden och som ger tillräckliga intäkter till kommunen. Uppsalalag som i årtionden kämpat för bättre förutsättningar ska naturligtvis, så långt det är möjligt, få det dem behöver och önskar. Men vi måste också ta hänsyn till att det finns fler lag (som UNIK, Vaksala, GUSK) som kan behöva plats framöver. Därför bör arenan byggas med tre omklädningsrum. Om Dalkurd vill spela matcher på arenan och betala för det tycker jag att det är okej, vi får intäkter som vi väl behöver. Sirius hade inga problem med att Dalkurd vid en eventuell flytt kan spela sina matcher på den färdiga arenan.”

3. ”Vi har föreningsfrihet och alla kan flytta och etablera sig vart man vill i vårt land. Dalkurd måste dock bestämma sig för vad de vill. Att röra om i kommun efter kommun är inte hållbart. Vi har inte rätt att säga nej om Dalkurd bestämmer sig för att flytta sin verksamhet hit, men det betyder inte att de ska få allt serverat på silverfat.”

4. ”Ja! Den är befogad, det handlar om mycket. Om känslor, tillgång till arenan, sponsorintäkter etc. Fotboll är religion för många! Och självklart måste vi kunna föra en diskussion om planeringen av arenan. Det är en viktig fråga för många Uppsalabor.”

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

JUST NU: Två bilar brinner på parkeringsplats

(Uppdaterad 22:50) Spridningsrisk för fler bilar.

Mattis Andersson

Kl.22:35, 19 april, 2018

JUST NU: Två bilar brinner på parkeringsplats
Foto: Arkiv

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Tandläkarborr fastnade i käke – fick bestående skador

En kvinna i 65-årsåldern fick bestående men efter ett tandläkarbesök.

Michaela Ekström

Kl.08:05, 18 april, 2018

Tandläkarborr fastnade i käke – fick bestående skador
Foto: Pexels

En kvinna i 65-årsåldern sökte vård hos en tandläkare i Uppsala för att åtgärda en skadad tandrot. Men när tandläkaren borrade gick borrhuvudet sönder och fastnade i patientens käke.

En dag efter händelsen kunde borren avlägsnas av käkkirurger på Akademiska sjukhuset. Händelsen inträffade i maj förra året och kvinnan har fortfarande problem efter händelsen. Bland annat har hon känselbortfall, smärtor i underkäken och en ”durrande” känsla i käken.

Händelsen har anmälts enligt lex Maria.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Pistolman åtalas misstänkt för grovt vapenbrott

Hade skarpladdat vapen på allmän plats.

Michaela Ekström

Kl.14:35, 17 april, 2018

Pistolman åtalas misstänkt för grovt vapenbrott
Johan Häll

En 28-årig man åtalas vid Uppsala tingsrätt misstänkt för bland annat grovt vapenbrott.

Det var den 6 december år 2016 som mannen ertappades med en skarpladdad pistol på Gimogatan i stadsdelen Luthagen. Åklagaren yrkar på att han ska dömas för grovt vapenbrott.

Åklagaren menar att brottet bör bedömas som grovt eftersom pistolen varit skarpladdad och innehafts på allmän plats. Samma datum hittades också två skarpladdade patroner på en bostadsadress. Mannen är därför även misstänkt för brott mot vapenlagen.

Utöver brotten ovan är mannen också misstänkt för brott mot trafikförordningen då han i juli förra året ska ha kört så nära bilen framför att det förelåg risk för olycka.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Fick epilepsianfall – två dagar efter att läkemedel dragits in

Upptäcktes av en slump på sitt rum.

Linus Vedmar

Kl.22:38, 16 april, 2018

Fick epilepsianfall – två dagar efter att läkemedel dragits in
Foto: Pixabay

Av en ren slump upptäckte personal på ett behandlingshem att en boende fått ett epilepsianfall. Enligt den Lex Sarah-anmälan som skrivits efter händelsen var personen ”okontaktbar” när denne upptäcktes och efter anfallet behövde personen akutsjukvård.

Bara två dagar tidigare hade personens antiepileptika läkemedel tagits bort, enligt anmälan. Beslutet att ta ifrån personen dennes läkemedel ifrågasattes av personal på behandlingshemmet.

Den drabbade personen upptäcktes strax efter klockan tre på sitt boenderum.

”Hade inte jag av en slump påträffat klienten på boenderummet klockan 15:05 så hade personen inte påträffats förrän vid middagens närvarokontroll vid 16:30 – 17:00”, står det i Lex Sarah-anmälan.

Rapporten är skriven som en Lex Sarah-anmälan, men det är i nuläget oklart om någon sådan anmälan kommer att göras, meddelar Statens institutionsstyrelse (Sis), enligt nyhetsbyrån Sirén.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

EXTRA

EXTRA: Gängledare gripen i Uppsala

Misstänks för inblandning i de stora gängbråken som ägt rum den sista tiden.

Linus Vedmar

Kl.20:33, 16 april, 2018

EXTRA: Gängledare gripen i Uppsala
Foto: Arkivbild.

Strax innan klockan halv åtta på måndagskvällen meddelade polisen via Twitter att en gängledare gripits i en stadsdel i Uppsala. Mannen var tidigare anhållen i sin frånvaro, misstänkt för grov misshandel.

Polisen misstänker att gängledaren har en koppling till de stora gängbråk som ägt rum i Uppsala de senaste två veckorna.

LÄS MER: Insatserna mot gängbråk intensifieras: ”Ska lagföra så många vi kan”

Enligt polisens områdeschef i Uppsala och Knivsta, Jale Poljarevius, är gängledaren den andra personen att gripas efter de stora gängbråken.

– Vi har haft stora sammandrabbningar i Uppsala i två veckors tid och vid ett av dessa tillfällen har vi lyckats gripa en person och nu har vi lyckats gripa nummer två, som är misstänkt för grov misshandel. Den här individen visar sig även vara en nyckelperson som vi gör bedömningen är en ledare för en av de här grupperingarna, säger han till 24Uppsala.

Under den gångna helgen uppstod inga nya sammandrabbningar mellan de olika gängen. Polisens hoppas nu att dagens gripande ska bidra till att inga nya stora slagsmål uppstår.

– Min förhoppning är att de här gängen blir försvagade när ledargestalten plockas bort och att det blir svårare för dem nu när den som styr försvinner. Sen blir det kanske inte så, men det är vår förhoppning i alla fall, säger Jale Poljarevius.

Polisen kommer att hålla förhör med den gripne gängledaren och därefter är det upp till åklagare att avgöra om mannen ska anhållas eller släppas på fri fot.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Stäng