TV: Här gissar Uppsalaborna på fem svenska nyord | Nyheter i Uppsala – 24 timmar om dygnet – Helt gratis

TV: Här gissar Uppsalaborna på fem svenska nyord

Kan du inte svara på vad de svenska nyorden betyder? Då är du inte ensam. Se när Uppsalaborna gissar på fem av orden.

Hero Amin

Kl.21:32, 20 februari, 2018

Nej, att gissa sig till den exakta betydelsen av de här orden är inte det allra enklaste, då hela tanken med den svenska nyordslistan är att visa upp nya ord som man hört dyka upp ibland. Orden finns ännu inte i svenska ordböcker då endast en låg andel av befolkningen brukar orden i sitt vardagliga tal.

Svenska nyord 2017, framtagen av Institutet för språk och folkminne:

Alternativa fakta
Uppgifter som presenteras som fakta trots att de står i strid med vad som kan utläsas av det informationsunderlag som finns.

Exempel: Det är besvärande att kommunledningen lever i tron och baserar sitt agerande på att skuldsättningen är normal. Det är den inte. Att man försöker få allmänheten att tro samma sak genom att presentera alternativa fakta kring enkelt verifierbara belopp är ännu märkligare (Södermanlands Nyheter, 4 oktober 2017).

Kommentar: Av engelskans alternative facts. Frasen fick spridning med denna betydelse efter att den använts av Donald Trumps rådgivare Kellyanne Conway när hon försvarade pressekreteraren Sean Spicers felaktiga påståenden om antalet personer i publiken vid Donald Trumps presidentinstallation.

Blockkedja
Ett verifieringssystem i form av en sorts databas där exempelvis transaktioner bokförs på ett stort antal datorer som ingår i ett nätverk, där stabilitet och tillförlitlighet uppnås genom att varje förändring av informationen måste verifieras av väldigt många av de datorer som ingår i nätverket.

Exempel: Genom blockkedjan har vi en teknik som möjliggör applikationer där vi inte behöver lita på en tredje part. Ett exempel är rösträkningen vid nationella val. I dag litar vi på en centraliserad rösträkningsprocess, vilket kanske inte är något större problem i Sverige – men det är ganska många val runt om i världen som manipuleras av olika parter. Med en decentraliserad lösning sätter vi i stället vår tillit till blockkedjan som garanterar att ingen kan manipulera resultaten. (Göteborgs-Posten, 18 september 2017).

Kommentar: Av engelskans blockchain. Blockkedjetekniken utvecklades först som en central del av den digitala valutan bitcoin.

Blorange
Hårfärg som är blandning av blont och orange.

Exempel: Pastelliga hårtoner har länge legat högt på trendkartan. Vårens hårhit, som instagram just nu svämmar över av? Färgen ‘blorange’, en persikoaktig ton som är en mix mellanblont och orange. (Amelia, 16 mars 2017)

Bonus malus

Skattesystem där fordon med låga utsläpp premieras ekonomiskt medan fordon med höga utsläpp beläggs med en straffavgift

Exempel: Det nya beskattningssystemet bonus malus som träder i kraft om ett år kommer att förändra våra bilköp. Bilar med höga utsläpp straffas. Många privata bilköpare väntar nog med att förnya bilköpet för att nyttja den sänkta skatten efter några år. (Sundsvalls Tidning, 7 oktober 2017)

Kommentar: Termen bonus malus kommer av latinets bonus, ’bra’, och malus, ’dålig’. Den förekommer på olika språk både som beteckning för liknande skatter som den svenska och för andra typer av ekonomiska lösningar som går ut på att vissa saker belönas med en bonus och andra saker bestraffas med en straffavgift. När den syftar på det nya svenska skattesystemet förekommer den mest i sammansättningar som bonus malus-system och bonus malus-skatt.

Cringe
Pinsam.

Exempel: Jag förstår till och med att jag som förälder är cringe nästan jämt. (Göteborgs-Posten, 26 maj 2017)

Kommentar: Av engelskans cringe som i vardaglig användning förekommer så väl som substantiv, adjektiv, verb och utropsord som uttryck för pinsamhet. Det används också som beteckning för en speciell genre av pinsamma komedier. På svenska förekommer även adjektivformen cringeig, liksom verbformen cringea med betydelsen ’reagera med obehag för att något är väldigt pinsamt’.

Dabba
Göra en dansrörelse där man sänker huvudet mot ena armvecket och samtidigt höjer andra armen

Exempel: Hej alla med KP framför näsan! Jag har väntat i flera veckor nu, och i dag hände det äntligen: Vår lärare dabbade! Alla tjatade om att hon skulle göra det, och till slut gav hon med sig. (Kamratposten, 6 september 2017)

Kommentar: Av engelskans dab, som används både som substantiv och verb om denna dansrörelse, som uppstod inom den amerikanska hiphopkulturen. På svenska används substantivet dab, eller dabb, som benämning för själva rörelsen. Man kan göra en dab, etcetera.

Direktare
Begravning utan ceremoni.

Exempel: När dessa ‘direktare’ blir allt vanligare är det viktigt att inte skuldbelägga dem som väljer detta alternativ. I stället behöver vi fundera över hur vi ska underlätta för människor så att de förstår värdet av en rit – borgerlig eller kyrklig – och att det praktiska kring riten blir så enkelt som möjligt. (Norran, 9 oktober 2017).

Doxa
Lämna ut en privatperson genom att publicera känslig information på internet.

Exempel: Min rädsla handlade inte bara om att få näthat. Kvinnor blev ju doxade och förföljda också. (Kit, 28 oktober 2015)

Kommentar: Av engelskans dox, bildat till docs, kortform av documents, ’dokument’.

Döstäda
Rensa ut och sortera personliga tillhörigheter för att undvika att anhöriga ska behöva göra detta efter ens bortgång.

Exempel: Att döstäda handlar egentligen om att hålla rätt på sina saker och rensa. (Vestmanlands Läns Tidning, 9 november 2017) expresskidnappning kidnappning som inte varar längre än den tid som krävs för att tömma en persons bankkonto.

Exempel: Det här tillvägagångssättet kallas expresskidnappning – att offren hålls som gisslan medan gärningsmännen kontrollerar koder och tömmer konton. (Sveriges Radio, 4 maj 2017)

Kommentar: Ordet har kommit in i svenskan som ett översättningslån av spanskans secuestro exprés, som används för liknande fenomen på olika håll i Latinamerika.

Fejkade nyheter
Osanningar som sprids som sanningar i medierna (kallas även fejknyheter, falska nyheter).

Exempel: Den ryska inblandningen i det amerikanska valet har varit under utredning ända sedan Trump vann presidentvalet. Nu visar utredningen att 126 miljoner amerikaner nåddes av fejkade nyheter och inlägg skapade i ryska trollfabriker via Facebook och Google. (TV4, 1 november 2017)

Kommentar: Frasen har länge använts på svenska, men ökade stort i användning under 2016 och 2017, en ökning som tydligt kan kopplas till den amerikanska valrörelsen där den engelska frasen fake news användes flitigt, både om nyheter som faktiskt var fejkade och om nyheter som var korrekta men som avfärdades genom att påstås vara fejkade.

Fidget spinner
En sorts leksak som man snurrarmellan fingrarna (kallas även fingersnurra och stressnurra).

Exempel: Fidget spinner – fingerspinnare – är en leksak med tre vingar som normalt hålls mellan tummen och pekfingret och som snurrar när man snärtar till en av vingarna. Man kan också göra vissa trick med spinnern. (Aftonbladet, 22 juni 2017).

Kommentar: Snurrandet anses av vissa ha en avstressande effekt, vilket ligger bakom den alternativa benämningen stressnurra.

Framtidsfullmakt
Fullmakt som börjar gälla först när fullmaktsgivaren inte kan ta hand om sina personliga och ekonomiska affärer.

Exempel: Den nya lagen om framtidsfullmakt ger dig möjlighet att i förväg utse till exempel en god man. Han eller hon kan bland annat ta hand om din ekonomi och ditt boende den dag du själv inte längre kan föra din talan. Det förhindrar till exempel bittra arvstvister. (Aftonbladet, 7 oktober 2017).

Funktionsrätt
Rätt till självbestämmande och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Exempel: Närheten till anläggningar handlar om en god livsmiljö för Umeåborna. I detta sammanhang vill jag betona vikten av att våra idrottsanläggningar ska utgå från principen om funktionsrätt, det vill säga, det är en mänsklig rättighet att även människor med funktionsnedsättning ges förutsättningar till idrottsutövande. (Folkbladet Västerbotten, 12 augusti 2017).

Kommentar: Ordet har lanserats av den organisation som tidigare hette Handikappförbunden och som sedan maj 2017 heter Funktionsrätt Sverige.

Grit
Uthållighet och hängivenhet i arbete mot långsiktiga mål.

Exempel: Är du en person som aldrig ger upp? Oavsett vilka motgångar du möter? Grattis. Du kan vara begåvad med grit – en egenskap som sägs vara nyckeln till framgång i livet. (Göteborgs-Posten, 1 oktober 2017).

Kommentar: Inlånat från engelskan. Begreppet grit används inom psykologisk forskning, och har vunnit spridning främst genom den amerikanska psykologen Angela Duckworths arbete, bland annat hennes bok Grit: The power of passion and perseverance, som publicerades 2016.

Halalturism

turism på anläggningar som följer specifika kriterier som är uppställda för att passa vissa muslimska traditioner.

Exempel: Eftersom turismen är en av Turkiets viktigaste näringsgrenar söker de nya marknader. Den oberoende affärsmannaorganisationen Musiad föreslår att Turkiet satsar på så kallad halalturism, det vill säga på turister från muslimska länder. (Dagens Nyheter, 9 augusti 2017).

Hyberavdrag
Skattereduktion för hyr-, begagnat- och reparationstjänster.

Exempel: Ett problem är att konsumenterna gärna vill ha de senaste produkterna och att det går snabbare och inte är mycket dyrare att köpa nytt än att reparera en gammal produkt. Utredningen föreslår därför ett skatteavdrag, ett ‘hyberavdrag’, i stil med rut-avdraget, men som inte är kopplat till att tjänsterna ska utföras i hemmet. (TT, 22 mars 2017).

Kommentar: Ordet och förslaget kommer från den statliga utredningen om cirkulär ekonomi.

Inrymning

Instängning eller inlåsning av människor som skydd mot ett yttre hot.

Exempel: Skolan ska ha följt planen om inrymning i samband med händelsen, då alla elever och personal stängde in sig i klassrummen. Detta på grund av att skolan upplevde en förhöjd hotbild. (Sveriges Television, 13 december 2016).

Killgissa
Påstå något på ett sätt som gör att det verkar som om man vet vad man pratar om fast man egentligen bara gissar.

Exempel: Den brittiska affärssajten som förklarar för sina prenumeranter att på svenska företag råder fikapaus med kaffe och bulle – coffee and bun break – två gånger om dagen kan omöjligen ha passerat tullgränsen på Arlanda utan bara killgissat i godan ro på sin kammare. (Fokus, 20 oktober 2017).

Klickfarm
Grupp med personer som får betalt för att systematiskt klicka på annonser på nätet för att generera intäkter till uppdragsgivaren.

Exempel: När polisen slog till mot huset nära Thailands gräns till Kambodja hittade de nästan 400 000 simkort och 500 mobiltelefoner, som kopplats ihop med en dator. Enligt polisen rör det sig om en så kallad klickfarm, där de tre kinesiska männen arbetade med att generera virtuellt stöd för olika produkter, bland annat godis, örtmediciner och ett turismföretag. (TT, 14 juni 2017).

Kommentar: Av engelskans click farm med samma betydelse.

Knäprotest
Manifestation där deltagarna ställer sig på knä i protest mot rasism

Exempel: Även utanför sportens värld skedde knäprotester. Musikern Stevie Wonder satte sig ner på ena knät tillsammans med sin son Kwame Morris under en musikfestival i Central Park i New York. (Dagens Nyheter, 24 september 2017)

Kommentar: Manifestationsformen fick stor uppmärksamhet när president Donald Trump i september 2017 kom med uppmaningen att knäprotesterande spelare i amerikansk fotboll skulle avskedas. Detta ledde till en kampanj till stöd för spelarna och deras knäprotester i sociala medier under hashtaggen #takeaknee.

Kombucha
Dryck som framställs genom fermentering av te.

Exempel: Kombucha är sötat te som får jäsa så att det bildas ättiksyra. Drycken får därför en syrlig smak och en fermenterad karaktär. När drycken jäser bildas det en hinna på ytan som kallas för kombuchasvamp. Kombucha anses ha många hälsosamma effekter. (Metro, 22 september 2017).

Kommentar: Ordets etymologi är osäker, men troligen är det kinesiska ordet för ’te’ – 茶 eller chá – involverat.

Kompetensutvisning

Utvisning av person som har kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Exempel: Reglerna för arbetskraftsinvandring måste förenklas. Den senaste tidens brutala kompetensutvisningar är inte bara en moralisk skamfläck, utan djupt skadliga för det svenska näringslivets utvecklingskraft. (Svenska Dagbladet, 8 oktober 2017).

Kommentar: Ordet lanserades i en artikelserie i Svenska Dagbladet.

#metoo
Hashtagg och benämning för en rörelse som går ut på att motverka sexuella trakasserier och övergrepp genom att många delar med sig av sina erfarenheter av detta.

Exempel: Erfarenheter av sexuella trakasserier och övergrepp sprids med nätkampanjen #metoo. Nu är det ett bra tillfälle för män att diskutera mansrollen med andra män, anser Svante Tidholm på Män för jämställdhet. (Aftonbladet, 18 oktober 2017).

Omakase

restaurangmåltid som gästen låter kocken komponera efter eget huvud.

Exempel: Omakase är begreppet som används för servering där man sätter sig vid en bardisk och låter sushikocken servera efter kockens eget val. (Sydsvenskan, 4 oktober 2017).

Kommentar: Av det japanska uttrycket omakase som betyder ’jag överlåter beslutet åt dig’. Begreppet används främst på japanska restauranger och främst för sushimåltider, men det används även mer generellt om att låta kocken komponera måltiden också på helt andra typer av restauranger.

Pansexuell

Som relaterar erotiskt och romantiskt till människor utifrån deras personlighet och oberoende av deras kön.

Exempel: Jag har inte riktigt kommit underfund med vad jag är. Men pansexuell betyder att man tänder på människor, vad det än är för kön, ickekön, alla kön. (Aftonbladet, 6 januari 2017).

Plogga
Jogga samtidigt som man plockar skräp, oftast i grupp.

Exempel: Jogga är vad motionärer brukar göra. Men att kombinera det med att plocka skräp har blivit en ny trend som kallas för att plogga. (SVT, 28 september 2017).

Poddtaxi
Litet eldrivet fordon som används som taxi

Exempel: Anthonys poddtaxi är framme vid Stureplan. Jag kliver ur det lilla fordonet och tackar för åkturen. (ETC, 9 juni 2017)

Kommentar: Av engelskans pod taxi och podcar. Båda dessa ord används på engelska främst om spårbundna fordon som är betydligt mindre än traditionella spårvagnar och används för kortare transporter, men orden kan också användas om elbilar av det slag som nu har börjat användas för taxitransporter i Stockholm. Engelskans pod kan bland annat betyda ’ärtskida, frökapsel’, och benämningen har motiverats av fordonens kapselliknande utseende.

Postfaktisk
Som hänger ihop med en tidsanda där man inte längre baserar argument och beslut på fakta.

Exempel: Nu är plötsligt alla rättänkande människor upprörda över att vi har hamnat i en postfaktisk tid, där nättroll och populistiska politiker kommer undan med de mest hårresande lögner och vägrar att acceptera när de blir rättade. (Nya Wermlands-Tidningen, 18 februari 2017).

Kommentar: Relaterade ord är postsanning, av engelskans post truth, och känslosamhälle.

Rekoring

Grupp där konsumenter köper lokalt producerade varor direkt från producenter.

Exempel: En rekoring är en Facebookgrupp där lokala livsmedelsproducenter lägger ut varor och medlemmarna lägger upp beställningar. Sedan träffas de regelbundet för varuutlämning utan mellanhänder. Idén kommer från Frankrike, men rekoringar har också blivit vanliga i Finland där drygt 250 000 personer är anslutna. (Råd & Rön, 29 september 2017).

Kommentar: Förledet reko är bildat som en kortform av frasen rejäl konsumtion.

Renovräkning
Vräkning av hyresgäster som inte har råd att betala den höjda hyran efter en renovering.

Exempel: Att hyreshöjningarna blir så stora efter en renovering att människor tvingas flytta har skapat ett nytt fenomen, ‘renovräkning’. På flera håll har förhandlingarna landat i att hyresgästerna fått tre renoveringsnivåer att välja på, men där även den lägsta innebär en hyreshöjning. (Göteborg Direkt, 30 september 2017).

Kommentar: Ordet är ett översättningslån av engelskans renoviction.

Sekundärkränkt
Upprörd av en kränkning riktad mot en annan person.

Exempel: I vår svenska kultur ingår tydligen att vara så kallat sekundärkränkt. Alltså att berätta hur någon annan, från en annan ‘grupp’ än den man själv tillhör, känner sig kränkt. (Metro, 9 juni 2017).

Serieotrohet

Det att se ett avsnitt av en tv-serie utan att ens partner, som följer samma serie, får vara med.

Exempel: Streaminggenerationen har ett skelett i garderoben. Jag tänker på serieotroheten. Denna amoraliska företeelse som är som störst i USA. Det vill säga när man dyrt och heligt har lovat sin partner att man ska se nästa avsnitt tillsammans, men dessvärre avviker från detta förhastade tv-löfte och tittar vidare själv. (Tellusfilm, 24 februari 2017)

Skogsbad

Terapiform som går ut på att vistas i skogen som en metod för att minska stress.

Exempel: Ett skogsbad innebär att man går ut i skogen och öppnar sina sinnen. Företeelsen växte fram i Japan på 80-talet, för att råda bot på stressymptom. (Tidningen Farsta Sköndal, 12 augusti 2017)

Kommentar: Företeelsen kallas på japanska shinrin-yoku, vilket kan översättas just som ’skogsbad’.

Snubbelsten

Minnestavla i gatstensformat för person som dödades i Förintelsen.

Exempel: Snart kan du snubbla över så kallade ‘snubbelstenar’ på Uppsalas gator, men bara i tanken. De nedknackade gatstenarna fungerar som ett minne och monument för de som föll offer för nazismen mellan 1933 och 1945. (UNT, 28 juni 2017)

Kommentar: Översättningslån av tyskans Stolperstein. De snubbelstenar som finns på olika ställen i Europa ingår i ett projekt av den tyska konstnären Gunter Demnig, som placerade ut sina första snubbelstenar i Berlin i mitten av 1990-talet.

Spetspatient
Patient som har god kunskap om sin sjukdom och som därför själv får ta vissa beslut om behandlingen.

Exempel: Hon har Parkinsons sjukdom och vet mer om sin egen sjukdom och hälsa än det är möjligt för en specialistläkare att veta. Hon är en så kallad spetspatient. (Dagens Samhälle, 29 juni 2017)

Kommentar: Uttrycket har lanserats av Sara Riggare, doktorand på Karolinska institutet.

Veganisera
Göra en vegansk version av en maträtt som traditionellt innehåller animaliska produkter.

Exempel: Men nu till att veganisera den svenska pannkakan! Mjölken är det första vi byter ut och jag föredrar osötad sojamjölk, men det är en smaksak. (Hembakat, 24 augusti 2017).

Viralgranska
Källkritiskt granska uppgifter som sprids snabbt på nätet.

Exempel: I dag är sanningarna relativa. Nyheterna är underhållning (‘därför plingar det i mobilen hela tiden’) och vi får alla se till att viralgranska och tänka kritiskt om en rubrik lyder ‘Ny lag kräver halalslaktad skolmat’. (Piteå-Tidningen, 23 september 2017).

Källa: Institutet för språk och folkminne.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

FAMILJEFYS MED EMELIE

TV: Så tränar du hela kroppen utomhus

Emelie Elmes visar 15 övningar som du kan göra helt utan redskap.

Redaktionen 24Sverige.se

Kl.09:51, 14 april, 2018

Äntligen är den här, solen. Helt plötsligt ser vi grannarna ute i trädgårdarna, löparna i spåren och soldyrkarna i lä bakom husknutarna. Nu upplever många att det är svårt att få till träningen. Den prioriteras bort i allt annat som måste göras.

Personligen så kombinerar jag gymträningen med utomhusträning under vår och sommar. Det finns så otroligt mycket du kan göra med den egna kroppen som redskap.

LÄS MER: TV: Så testar du dina inre magmuskler

LÄS MER: Alla artiklar av ”Familjefys med Emelie”

Varva trädgårdsarbetet med korta träningspass eller passa på att köra några övningar när du ändå ska ligga och gassa i solen. Självklart ska du ligga och pressa om det är vad du vill och behöver.

Det jag försöker säga är att om du vill hålla igång träningen under vår och sommar, då har du alla möjligheter i världen.

Träning är en färskvara och om du tar uppehåll nu så får du börja om i augusti igen. Du kanske inte behöver köra lika ofta och lika länge under de varma månaderna?

Släpp pressen på att utvecklas och träna för att underhålla det du byggt upp och kämpat för istället. Tränar du tio minuter i solen idag så är det tio minuter mer än alla dem som inte tränar alls.

I filmen ser du 15 övningar som är ständigt återkommande på mina utomhuspass. Hoppas du hittar din morot att hålla igång träningen året runt!

Emelie Elmes

Här hittar du Emelies Instagramkonto ”Familjefys”

Malkas milon 2

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

TV: Klurig rad väntar på Stryktipset – 13 miljoner i jackpot

Här är ett par överraskande rekar i jakten på miljonerna under lördagens omgång.

Redaktionen 24Sverige.se

Kl.11:01, 13 april, 2018

I SAMARBETE MED TIPSARENAN

Svår kupong med 13 miljoner i jackpot!
På Tipsarenan.se hittar du fler starka speltips och rekar.

 1. Tottenham – Manchester City (1)
  Veckans spik. City har rejäl baksmälla.
 2. Burnley – Leicester (1,X)
  Burnley i hälarna på självaste Arsenal förlorar inte här.
 3. Crystal Palace – Brighton (1,2)
  Palace innebär nästan alltid rally.
 4. Huddersfield – Watford (1,2)
  Hudds behöver verkligen vinna men är inte att lita på.
 5. Liverpool – Bournemouth (X,2)
  Favorit i fara på grund av CL-fokus. Vi går all-in med X2.
 6. Swansea – Everton (1)
  Swansea grym hemmastatistik. Everton imponerar inte.
 7. Middlesbrough – Bristol City (2)
  Ren feeling för ett Bristol på väg uppåt.
 8. Norwich – Cardiff (1)
  Enkelt, Cardiff nere i panikgropen, orkar inte detta heller.
 9. Barnsley – Bolton (1,X)
  Bottenkrig då väger hemmaplan extra tungt.
 10. Nottingham – Ipswich (1,2)
  Svår match, vi gamblar rätt ut.
 11. Queens PR – Preston (1,X)
  QPR flera starka hemmamatcher på rad nu.
 12. Reading – Sunderland (X)
  Sönderland krigar fram en poäng.
 13. Häcken – Dalkurd (X2)
  Häcken med av 2 avstängningar senast mot BP lyckas inte slå hål på ett Dalkurd som älskar underlaget. 

annons tipsarenan

I SAMARBETE MED TIPSARENAN

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

FAMILJEFYS MED EMELIE

TV: Så testar du dina inre magmuskler

Starka magmuskler har du stor nytta av i vardagen.

Redaktionen 24Sverige.se

Kl.08:37, 7 april, 2018

De flesta har koll på att det är viktigt att vara stark i den inre muskulaturen. Stark magmuskulatur är bra för hållningen och skyddar ryggen. Den håller även upp den yttre muskulaturen och gör magen plattare.

Det är däremot inte så många som har koll på hur man kan testa den. Det är tyvärr väldigt vanligt att träna magen utan att egentligen ha kontakt med den inre muskulaturen.

LÄS MER: TV: Kostskola – så äter du rätt under påsken

LÄS MER: Alla artiklar av ”Familjefys med Emelie”

Lägg fokus på detta och jag lovar dig att du kommer känna skillnad. Jag ska försöka guida dig till att kunna se om du har aktivering i alla fyra lager.

Ja! Så många lager är det. Vi har de raka synliga (M.Rectus abdominis) de sneda (M.Externus abdominis och M.Internus abdominis) och slutligen den innersta stabiliserande muskulaturen (M.Transversus abdominis).

För att vara säker på att alla lager är aktiverade brukar jag känna på två ställen. Se filmen!

Steg 1 är att hitta spänningen när du är stilla. Testa detta liggande på rygg, på sidan, sittande och stående. När du känner att du behärskar detta kan du gå vidare till steg 2 som blir att hålla denna aktivering när du rör dig.

Börja smått och stärk magen inifrån och ut! En stark inre muskulatur kommer du ha nytta av i både träningen och vardagslivet.

Emelie Elmes

Här hittar du Emelies Instagramkonto ”Familjefys”

Malkas milon 2

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

FAMILJEFYS MED EMELIE

TV: Kostskola – så äter du rätt under påsken

24Sveriges skribent Emelie Elmes går igenom grunderna till en välbalanserad kost.

Redaktionen 24Sverige.se

Kl.10:49, 30 mars, 2018

Det pratas mycket om vad vi ska äta och inte. Det går trender i olika dieter och det finns oändligt många varianterna att välja på.

Jag tänker så här. Kroppen behöver bra mat för att fungera optimalt. Hjärnan behöver bränsle för att tänka och för att kunna lära sig nya saker. Ge kroppen bra energi för att den är värd det. Se till att nyttig mat och god mat blir samma sak genom att spendera tid i köket.

LÄS MER: TV: Gymskola – häng med i gymsnacket

Så här lagom till chokladäggen och påskmaten så tänkte jag lära dig några grunder inom kost och näring!

Lär dig hur koppen fungerar och vad den behöver och du har kommit en lång bit på vägen.

LÄS MER: Alla artiklar av ”Familjefys med Emelie”

Kolhydrater – samlingsnamn för stärkelser, socker och kostfibrer

Glykemiskt index (GI) – ett sätt att mäta hur ett livsmedel påverkar blodsockernivån

Insulin – ett hormon som tillverkas i bukspottskörteln. Detta utsöndras som ett svar på förhöjda nivåer av glukos (socker) i blodet

Långsamma kolhydrater (kolhydrater med lågt GI) – tas upp långsamt i kroppen.

Då glukoshalten stiger långsamt kommer insulinet slås på i ett lugnare tempo och blodsockret hålls på en jämn nivå (se exempel på film)

Snabba kolhydrater (kolhydrater med högt GI) – tas upp snabbt i kroppen, glukoshalten ökar vilket medför att kroppen slår på insulin. Cellerna tar upp glukos och lagrar socker i cellerna vilket leder till att blodsockret sänks. (se exempel på film)

Fett – energigivande näringsämne som bland annat lagrar energi. Fett brukar delas upp i enkelomättat/fleromättat och mättat fett. (se exempel på film)

Proteiner – kroppens byggstenar, bygger upp och reparerar muskelmassa, celler och vävnader. (se exempel på film)

Fibrer – kolhydrater som inte kan brytas ner (spjälkas). De når alltså tjocktarmen utan att avge energi. Bra för bl.a. tarmarnas funktion, motverkar infektioner och ökar mättnadskänsla. (se exempel på film)

Vitaminer – organiska, livsviktiga näringsämnen som måste tillföras via födan.

Basalomsättning – uttryck för hur mycket energi du gör av med i vila

Aminosyror – beståndsdelar som bygger upp proteinerna i kroppen

Essentiella aminosyror – aminosyror som kroppen inte kan tillverka själv, dessa är livsviktiga att få i sig

Negativ energibalans – när energiförbrukningen är högre än energiintaget

Positiv energibalans – när energiförbrukningen är lägre än energiintaget

Slutligen. Var inte för hård mot dig själv. Äter du 35 mål i veckan och 3 av dem målen blir mindre bra är det inte hela världen. Är det däremot 20 måltider som inte blir bra behöver du kanske tänka om?

Det är rutinerna som är viktiga och inte undantagen. Ät gott och ta hand om dig själv och din kropp. Det går att göra båda!

Emelie Elmes

Här hittar du Emelies Instagramkonto ”Familjefys”

Malkas milon 2

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

TV: Jackpot på Stryktipset – chans på tio miljoner

Tipsarenan.se guidar dig mot 13 rätt i lördagens Stryktipsomgång.

Redaktionen 24Sverige.se

Kl.09:02, 30 mars, 2018

En favoritbetonad kupong men med 10 miljoner i jackpot. På TipsArenan hittar du alltid de skarpaste tipsen och rekarna i lådan! 

 1. Everton – Manchester City (1,2)
  Stor favorit i jättefara. 4 dagar senare väntar Liverpool borta i CL-slutspel.
 2. Brighton – Leicester (1,2)
  Leicester 2018 har låg lägstanivå och hög högstanivå.
 3. Manchester United – Swansea  (1,X)
  Sanchez besvikelse, klubben svajar lite, Swansea krigar för nytt kontrakt.
 4. Newcastle – Huddersfield (1)
  Vi spelar mot ett ofta tunt bortalag.
 5. Watford – Bournemouth (1)
  En chansspik. Tror hemmalaget är mest förberett inför uppgiften.
 6. West Bromwich – Burnley (X,2)
  Som sagt, hemmalaget känns uppgivet sen länge. Vi fortsätter att skörda.
 7. West Ham – Southampton  (1,2)
  Kaos i West Ham, fågel eller fisk väntar här.
 8. Birmingham – Ipswich (1,X)
  Helgardera om du har råd. Hemmalaget inte mycket att luta sig emot.
 1. Hull – Aston Villa (X,2)
  Var har vi Aston Villa nu efter 2 förluster? Tveksam gardering även här.
 2. Walsall – Portsmouth (1,2)
  Ooops League 1. Bortalaget befogad favorit. X2 räcker.
 3. Juventus – Milan (1)
  Säker etta trots att vi tror det blir 1-0 sista kvarten. Juve outstanding.
 1. B. München – Dortmund (1)
  Klasskillnad, enda orosmomentet är stundande CL för hemmalaget, men etta ändå.
 2. PSG – Monaco (1)
  Kupongens enklaste val. Bergetta i min bok. Ligacupfinal som liras i Bordeaux.

 

annons tipsarenan

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Stäng