TIPS: Åtta onödiga försäkringar som du klarar dig utan | Nyheter i Uppsala – 24 timmar om dygnet – Helt gratis

TIPS: Åtta onödiga försäkringar som du klarar dig utan

Här är exempel på de onödigaste försäkringarna, som man faktiskt kan skippa.

Mia Martelleur

Kl.14:37, 7 april, 2018

TIPS: Åtta onödiga försäkringar som du klarar dig utan
Montage: Pixabay.

Om olyckan skulle vara framme känns det tryggt att ha en försäkring. Men många försäkringar som säljare försöker få oss att köpa, kan vi egenlitgen klara oss utan.

Enligt Råd & Rön finns det fem försäkringar som alla verkligen bör ha. Det är Hemförsäkring, barnförsäkring, sjukdom och olycksfallsförsäkring, livförsäkring, djurförsäkring samt trafikförsäkring. Men tidningen har även sammanställt en lista med onödiga försäkringar som det faktiskt kan var bättre att strunta i.

Här är försäkringarna du inte behöver: 

1. Produktförsäkring. 
Att betala extra för en försäkring i samband med köp av en dyr kamera, dator eller telefon kan kännas rimligt. Men oftast är den bara dyr och onödig enligt Råd & Rön. Det är bättre att teckna ett allrisktillägg eller drulleförsäkring på din hemförsäkring. Förutom att det kostar mindre och gäller alla dina ägodelar, så ger det ett större skydd och där ingår även skydd för olyckor.

2. Cykelförsäkring. 
Din cykel täcks också till viss del av hemförsäkringen, vilket gör försäkringen onödig. Har du däremot en väldigt dyr cykel bör du kolla med ditt försäkringsbolag om den täcks eller om du kan utöka skyddet. Att utöka skyddet kan oftast vara billigare än att skaffa en separat cykelförsäkring.

3. Id-skydd.
Innan du investerar i denna försäkring bör du kolla vad som ingår i din hemförsäkring. Id-skydd finns oftast i den vanliga hemförsäkringen vilket innebär att du inte behöver ett extra skydd.

4. Extra reseförsäkring.
Om du ska studera, jobba eller ägna dig åt riskfyllda aktiviteter när du är utomlands kan du behöva en extra försäkring. Men en reseförsäkring ingår i hemförsäkringen för resor upp till 45 till 60 dagar. Ska du resa längre kan den också ofta förlängas. Det kan dock vara värt att prata med ditt försäkringsbolag innan du köper någon annan reseförsäkring.

5. Avbeställningsskydd
Om man tecknar ett extra resetillägg till hemförsäkringen ingår avbeställningsskydd för alla resor. Oftast ingår även avbeställningsskydd när du köper resor med kort.

6. Sjukvårdsförsäkring. 
För vissa kan denna försäkring vara bra att ha då den ger dig tillgång till sjukvårdsrådgivning, vårdplanering, specialistvård och operationer hos privata vårdgivare. Samtidigt har alla rätt till vård i Sverige och sjukvårdsförsäkringen är ofta dyr. Du kan ha möjlighet att teckna en billigare försäkring via din arbetsgivare.

7. Inkomstförsäkring.
Denna typ av försäkring kostar, har långa karenstider och många undantag, menar Råd & Rön. Därför kan det vara mer lönsamt att gå med i facket. Vissa fackförbund har en inkomstgaranti med liknande skydd, eller så kan facket erbjuda billigare inkomstförsäkringar genom dem.

8. Förlängd fordonsgaranti. 
Om du har minst halvförsäkring på bilen ingår maskinskadeförsäkring, vilket ger i stort sett samma skydd som förlängd fordonsgaranti.

 

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

GDPR – allt du behöver veta om den nya dataskyddslagen

Har du fått kryptiska sms från företag de senaste dagarna? Det här betyder de.

Matilda Larsson

Kl.16:37, 26 april, 2018

GDPR – allt du behöver veta om den nya dataskyddslagen
Foto: Matilda Larsson.

Många svenskar har fått sms, mail och påminnelser från olika företag den senaste tiden som nämner GDPR och meddelar dig om att företaget kommer att ändra sina allmänna villkor snart.

Anledningen är att den 25 maj får alla EU-länder en ny dataskyddslag som kallas General Data Protection Regulation, GDPR, eller Dataskyddsförordningen på svenska.

Förordningen är gemensam för EU/EES, så de skillnader som finns mellan länderna i dag kommer att försvinna nästan helt.

Det innebär att samma spelregler kommer att gälla på den inre marknaden, vilket en fördel för företagen i Europa. En annan fördel är att du som individ blir bättre skyddad, enligt Visma.

Ett exempel på sms, här från Bredbandsbolaget.

Ett exempel på sms som skickas till privatpersoner, här från Bredbandsbolaget.

Våra intressen och uppgifter om oss är i dag en handelsvara på ett sätt som inte lagstiftarna förutsåg på 90-talet. Den nya dataskyddslagen tar hänsyn till den snabba teknikutvecklingen och kommer att ersätta den nuvarande lagstiftningen, Personuppgiftslagen, PuL, som trädde i kraft 1998.

Jämfört med PuL är det många regler som kommer att vara samma som förut, men medborgares rättigheter har förstärkts i den nya lagen. Det innebär till exempel att det blir lättare att ha kontroll över vilka av dina personuppgifter som företag har sparat, samt möjligheten att få dem borttagna.

Det kommer också att bli lättare att slippa direktreklam, eftersom det ska gå att neka företag, under vissa omständigheter, att sälja vidare dina personuppgifter.

Det ska också gå att bli ”glömd” av sökmotorer och liknande, men då krävs det att sökresultatet är oriktigt, irrelevant, eller överflödigt.

Samtidigt blir det hårdare krav på organisationer och företag. Om ett företag brister i sin behandling av personuppgifter kan de tvingas betala en så kallad administrativ sanktionsavgift på upp till 20 miljoner euro, eller fyra procent av deras globala omsättning. Den bedömningen gör i första hand tillsynsmyndigheten i varje land. I Sverige är det Datainspektionen, skriver idg.se.

Sverige har tidigare haft en förenkling av PuL. Har man behandlat personuppgifter i löpande text och enklare listor, har den hanteringen kunnat göras med stöd i missbruksregeln. Därför har det varit möjligt att hantera personuppgifter, så länge det inte är kränkande för någon. Den regeln försvinner helt med den nya lagen.

FaktaDe viktigaste nyheterna för enskilda medborgare:

  • När uppgifter behandlas med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal, ska den registrerade ha rätt att få ut de uppgifter man själv lämnat för att föra över dem till en annan tjänst, det kallas dataportabilitet.

  • Innan man planerar en ny personuppgiftsbehandling som innebär särskilda risker för de registrerade ska man göra en bedömning av vilka konsekvenser behandlingen kan få och vilka åtgärder som behövs för att minska riskerna (konsekvensbedömning).

  • Om det inträffar en säkerhetsincident, till exempel ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av uppgifter, måste man anmäla det till Datainspektionen inom 72 timmar. Man kan också behöva informera de registrerade (anmälan om personuppgiftsincident).

  • Vissa organisationer; myndigheter, de som behandlar känsliga uppgifter eller uppgifter som innebär en kartläggning av enskildas beteende måste utse en person i organisationen som har till särskild uppgift att bevaka dataskyddsfrågor, ett dataskyddsombud.

  • Datainspektionen kan komma att utdöma en sanktionsavgift för den som bryter mot förordningens regler. Avgiften ska bedömas utifrån hur allvarlig överträdelsen är, om det skett avsiktligt eller inte, vilka åtgärder man har vidtagit för att minska skadan, om man tjänat ekonomiskt på överträdelsen och andra försvårande eller förmildrande omständigheter.

  • I personuppgiftslagen finns en förenklad regel för behandling av personuppgifter i löpande text och enkla listor, missbruksregeln. Den innebär kort och gott att man får behandla uppgifter i vissa situationer så länge det inte är kränkande för någon. Den här regeln försvinnernär dataskyddsförordningen träder ikraft. Sådan behandling måste alltså följa förordningens regler.


Källa: Datainspektionen.se

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Rådhuset säljs för 127 miljoner

Den anrika fastigheten vid Stora torget köps av fastighetsjätten.

Robin Östberg

Kl.13:49, 26 april, 2018

Rådhuset säljs för 127 miljoner
Foto: Atrium Ljungberg.

Rådhuset i Uppsala säljs av Atrium Ljungberg till fastighetsbolaget Castellum. Prislappen blir hög: 127 miljoner, vilket motsvarar 42 300 kr/kvm. Fastigheten motsvarar cirka 3 000 kvadratmeter yta, varav 2 300 kvadratmeter utgörs av butiker och restauranger.

Köpet är något överraskande då Castellum vanligtvis fokuserar på förvärv av kontorslokaler. Kvadratmeterpriset nära rekordnivå för en stad som Uppsala. Rådhuset har en lång historia innehållande verksamheter från allt till vigselförrättningar till modehus.

– Rådhuset är ett välkänt varumärke med en stark kulturell och historisk förankring i Uppsala. Att driva Rådhuset skiljer sig dock från hur vi arbetar med våra övriga platser där fokus ligger på att utveckla attraktiva stadsmiljöer med en blandning av kontor, handel, bostäder, service, kultur och utbildning, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg, i ett pressutskick.

Castellum tillträder fastigheten den 2 maj 2018.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Miljonregn över de som vill testa sin affärsidé

Ett 60-tal Uppsalabor får finansiering för att testa potentialen i sin affärsidé.

Robin Östberg

Kl.11:53, 26 april, 2018

Miljonregn över de som vill testa sin affärsidé
Foto: Johan Wahlgren.

Bakom initiativet som omfattar en total finansiering på totalt tre miljoner kronor står bland annat UIC (Uppsala Inovation Center), Almi och Innovation Akademiska.

Gemensamt för affärsidéerna är att de ska vara nyskapande. Idéns upphovsperson ska inte ha koppling till ett lärosäte och heller ha startat ett bolag kopplat till affärsidén. Finansieringen på upp till 50 000 kronor kan bland annat användas till marknadsundersökningar, tester av teknik och patentstrategier.

Satsningen som pågår under ett år kallas ”Uppsala Product Market Fit” och finansieras av Vinnova.

– Vi hoppas att så många som möjligt får upp ögonen för denna möjlighet att söka pengar för att testa och utveckla sin affärsidé. Vi har länge sett behovet av finansiering för affärsidéer från privatpersoner, säger Anna Bondeson på företagsinkubatorn UIC, som är projektledare för Uppsala Product Market Fit.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Myndigheten varnar för dödliga mobilladdare

Elsäkerhetsverket underkänner tio av tio laddare från populära shoppingsajten.

Matilda Larsson

Kl.15:28, 25 april, 2018

Myndigheten varnar för dödliga mobilladdare
Foto: Matilda Larsson.

Elsäkerhetsverket har undersökt USB-laddare som köpts in genom så kallad privatimport, i det här fallet genom webbplatsen Wish.

Samtliga laddare visade sig ha så pass allvarliga brister att de är direkt farliga att använda. Myndigheten varnar nu alla konsumenter för riskerna med att handla produkter via e-handelssajter där säljaren är okänd.

– E-handeln fortsätter att öka och när det gäller just privatimport och handel med företag som inte går att identifiera eller kontakta, ökar risken för att det också finns brister hos produkterna. Vi har nu själva testat produkter inköpta genom privatimport. Resultatet är nedslående och vi kan inte vänta med att informera om detta, säger Kim Reenaas, chef för produktavdelningen vid Elsäkerhetsverket.

Tio olika laddare har undersökts och samtliga visade sig ha mycket allvarliga brister som gör dem direkt farliga att använda. Flera av dem är också gjorda av ett sådant material att de kan bidra till brandspridning.

– De tio laddarna klarade inte ens baskraven för säkerhet. Sex av laddarna uppfyller inte kravet på brandbeständighet, utan brinner upp i sin helhet. Ingen laddare klarar kravet på isolationsavstånd. Sex av laddarna har inget isolationsavstånd alls mer än lacken på ledarna och resterande ligger alla kring eller under en halv millimeter, kravet är minst 4 millimeter, säger Mikael Carlson, teknisk expert vid Elsäkerhetsverket.

Elsäkerhetsverkets råd när man handlar produkter på nätet:

  • Kontrollera produkten, till exempel att den är märkt med information om tillverkare.
  • Kontrollera säljaren, till exempel om det finns kontaktuppgifter till företaget/säljaren.
  • Undvik privatimport om du inte är säker på produkten – se faktaruta nedan.

– Det man alltid ska göra som konsument är att ha koll på vem man egentligen handlar av. Finns det inget företag man kan kontakta ska man alltid avstå från köp, hur lockande det än är, säger Kim Reenaas.

Elsäkerhetsverket kommer nu att fortsätta utredningen och ta reda på vilka åtgärder som kan krävas och vilka företag som kan nås.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Miljonsatsning på sjukvårdspersonalen

65 miljoner kronor. Den summan satsas på länets sjukvårdspersonal.

Robin Östberg

Kl.10:50, 25 april, 2018

Miljonsatsning på sjukvårdspersonalen
Foto: Pixabay.

Pengarna ska gå till olika satsningar på personalen, vilket regionstyrelsen på tisdagen fattade beslut om. Satsningen finansieras genom riktade statsbidrag.

Medlen ska användas till: ökad bemanning, avlastning av sjukvårdspersonal från administration och förbättrade arbetsvillkor. Omkring elva miljoner kronor går till finansiering av utbildningsplatser så att sjuksköterskor kan läsa till specialistsjuksköterskor, med bibehållen lön under studietiden. Tio miljoner kronor ska gå till aktiviteter och projekt inom e-hälsoområdet.

– Det har under många år satsats för lite på vården. Det finns inga genvägar till en trygg och tillgänglig vård, och personalen är vår viktigaste tillgång. För att korta vårdköerna måste vi prioritera vårdpersonalen framför stora skattesänkningar, säger Börje Wennberg (S), regionstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Stäng