Hälften av remisserna till psykiatrin nekas | Nyheter i Uppsala – 24 timmar om dygnet – Helt gratis

Hälften av remisserna till psykiatrin nekas

Alliansen i Region Uppsala har gjort en genomlysning av remissflödet från primärvården till psykiatrin.

Robin Östberg

Kl.12:59, 15 maj, 2018

Hälften av remisserna till psykiatrin nekas
Emilie Orring (M), regionråd och ledamot Vårdstyrelsen. Foto: Angelica Klang.

Tillsammans med alliansen har Moderaterna i Region Uppsala begärt en uppföljning av de åtstramningar som skett inom vårdval psykiatri som infördes i januari 2017. De undersökte även hur stort remissflödet från primärvården till psykiatrin är. Uppföljningen visar att nästan hälften (48 procent) av remisserna som skickas från länets vårdcentraler nekas och att en av psykiatrins större mottagningar nekar över 80 procent av remisserna.

– Det var när jag besökte ett antal vårdcentraler som psykologer och verksamhetschefer lyfte problemet med nekade remisser. Jag antog först att det skulle vara ett marginellt problem men när jag fick se siffrorna reagerade jag mycket starkt. Många människor måste fara illa i systemet, kommenterar Emilie Orring (M), regionråd och ledamot Vårdstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Därför vill Moderaterna nu införa en ny och utvecklad kömiljard som omfattar 3 miljarder kronor per år. De vill även skärpa uppföljning och tillsyn inom psykiatrin för att säkerställa tillgängligheten och vårdkvaliteten.

FaktaModeraternas förslag på åtgärder:

 • Ge psykologerna i primärvården rätt att remittera patienter till privat psykoterapi i enlighet med tidigare regler.

 • Utveckla möjligheterna att få digital vård och behandling. Skynda på breddinförandet av digital KBT-behandling och ta hjälp av externa leverantörer.

 • Inför en ny och utvecklad kömiljard som omfattar 3 miljarder kronor årligen. Moderaternas nationella mål är att halvera vårdköerna senast år 2025.

 • Förbättra uppföljning och skärp tillsynen av psykiatrin. Ge Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppdrag att analysera och utvärdera psykiatrins resultat i form av kvalitet och väntetider.

 • Fördubbla anslagen till Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) för att stärka forskningen om suicidprevention.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

LISTA: Alla partier som ställer upp i kommunvalet

Basinkomstpartiet, Gula partiet och Folkstyret – alla ställer de upp i Helsingborgs fullmäktigeval.

Robin Östberg

Kl.19:27, 16 maj, 2018

LISTA: Alla partier som ställer upp i kommunvalet
Foto: Arkiv.

I höst är det återigen dags för Sveriges befolkning att ta sig till röstningslokalen och göra sitt val för vilka de vill ge förtroende de närmsta fyra åren i kommun, landsting och riksdag.

På val.se kan man se alla partier som anmält sitt deltagande till Uppsala kommuns val till fullmäktige. Utöver kända partier som Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet kommer även något mer okända partier att ställa. Bland dessa återfinns bland annat Demokratirörelsen, Folkstyret och 20% skattepartiet.

LÄS MER: Terrorism – ett hot mot Uppsala

Nedan ser du  listan över samtliga partier i Uppsala som anmält sig till kommunfullmäktigevalet.

 • Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
 • Basinkomstpartiet
 • Bg-Demokrati
 • Centerpartiet
 • Common sense in Sweden
 • Demokratirörelsen
 • Demokrati Sverige
 • Europeiska Arbetarpartiet-EAP
 • Feministiskt initiativ
 • Final Partiet
 • Folkhemmet Sverige
 • Folkstyret
 • Gula Partiet
 • iGov.Direct®
 • Initiativet
 • Kristdemokraterna
 • Kristna Värdepartiet
 • Landsbygdspartiet Oberoende
 • Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
 • LOTTOKRATIN
 • LÅNGEN&CO
 • Medborgarresan
 • Medborgerlig Samling
 • Miljöpartiet de gröna
 • Moderaterna
 • Modern Sweden
 • Nordiska motståndsrörelsen
 • Norrlandspartiet
 • NY REFORM
 • Partiet Folkomröstning
 • Piratpartiet
 • POPULISTERNA
 • Raggarpartiet
 • Reformist Neutral Partiet
 • SKÅNEPARTIET
 • Sociala Partiet (SP)
 • Spektral demokrati
 • Sverigedemokraterna
 • Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)
 • Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP)
 • Tryggare Sverige
 • Utveckling och Progressiv för Sverige partiet (U.P.S)
 • Valsamverkanspartiet
 • Vi Socialkonservativa
 • Vänsterpartiet
 • 20% skattepartiet

 

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Hundratals tips på olycksdrabbade platser

Uppsalaborna visade stort intresse för kommunens kampanj TrafiQ.

Robin Östberg

Kl.14:41, 13 maj, 2018

Hundratals tips på olycksdrabbade platser
Foto: Bildbyrån.

Under våren har Uppsalaborna lämnat synpunkter på vilka platser i kommunen där de menar att det är stor risk för olyckor. 830 förslag togs emot och på måndag den 14 maj redovisas resultaten på Celsiustorget i Uppsala.

Syftet med kampanjen är att få fler att fundera över sitt eget och andras beteende i trafiken och att minska olyckorna. I den första delen av kampanjen, som startade hösten 2017, låg fokus på det egna beteendet, i den andra delen, under våren 2018, har målet varit att fundera över var risken för olyckor mellan trafikanter är som störst.

– Vi har fått hjälp från invånarna att identifiera var och vad man behöver en extra påminnelse om i trafiken och på 50 av dessa platser har vi valt att sätta ut dekaler på marken med budskap om vilka trafikregler som gäller. Vi har valt ut ställen runt om i kommunen och dekalerna placeras ut inom kort, säger Teresa Uggla Kerrou, projektledare.

830 personer tog chansen att lämna sina synpunkter som handlade om allt från faran med att många cyklar på trottoarerna till förslag på förändringar av vägar och cykelbanor. Av svaren rör 60 procent bilister, 27 procent cyklande och 8 procent gående.

Måndag 14 maj 11.00–15.00 finns tjänstepersoner från kommunen på Celsiustorget för att berätta om kampanjen och vilka synpunkter som har kommit in.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Jämställdheten inom aktiebolag går långsamt framåt

Enligt siffror från Bolagsverket sker ökningen av kvinnliga styrelseledamöter långsamt inom svenska aktiebolag.

Redaktionen 24Sverige.se

Kl.06:22, 11 maj, 2018

Jämställdheten inom aktiebolag går långsamt framåt
Foto: Pixabay.

Andelen kvinnliga styrelseledamöter i svenska aktiebolag är fortfarande väldigt låg, enligt siffror från Bolagsverket. På tio år har antalet kvinnor ökat med tre procentenheter. 2008 låg andelen kvinnliga styrelseledamöter på 17 procent och år 2018 har siffran hittills legat på 20 procent.

– Det är ingenting att vara stolt över, säger Charlotte Holgersson, docent i genus, organisation och ledning på KTH, till Nyhetsbyrån Siren.

Andelen kvinnliga styrelseledamöter på kommunnivå varierar stort i landet. Högst är det bland aktiebolagen i Jokkmokk, på 28 procent. I Uppsala ligger andelen på 20 procent kvinnor.

Charlotte Holgersson säger till Nyhetsbyrån Siren att jämställdheten inom aktiebolagen är en viktig fråga och att det är viktigt att prata om hur det ser ut internt i organisationer, via politiker, lobbygrupper och media.

– Om man bestämmer sig för att det ska bli en ändring och det känns angeläget, kan det förändras jättesnabbt. Men om man inte tycker att det är en viktig fråga, kommer det att gå långsamt, säger Charlotte Holgersson.

styrelse-uppsala

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

TERRORPLANERNA

Terrorism – ett hot mot Uppsala

Centerpartiet i Uppsala kräver en ökad beredskap inför terrorhot.

Robin Östberg

Kl.19:02, 9 maj, 2018

Terrorism – ett hot mot Uppsala
Foto: Agneta Forssén/Mostphotos.

Efter att den man som greps i Lund i fredags som enligt obekräftade uppgifter ska ha burit på ritningar över Åhlénshuset i Uppsala har Centerpartiet reagerat. Partiet menar att händelsen bekräftar att terrorismen är ett hot som kommunen behöver ha beredskap för. Nu kräver man att kommunen på nytt ser över ett tidigare centerförslag för att förebygga terrorbrott.

– I april 2017 föreslog Centerpartiet att Uppsala kommun skulle uppföra så kallade säkerhetspollare i centrala Uppsala. Det avslogs med hänvisning till att stadsrummet bör präglas av öppenhet. Det är ingen enkel avvägning, men vi tycker att kommunen borde sätta tryggheten främst, säger kommunalrådet Stefan Hanna (C), i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Terrormisstänkt släpps på fri fot – hade ritningar på Åhlénshuset

Säkerhetspollare används för att hindra obehörig trafik att komma in på ett särskilt område. Partiet ser anordningen som en möjlig motåtgärd för att förhindra terrorbrott som bland annat genomfördes på Drottninggatan i Stockholm för ett drygt år sedan och innan dess i Nice.

Centern vill dessutom göra Uppsalas centralaste delar till ett så kallat gångfartsområde. Stefan Hanna menar att ett utökat gångfartsområde skulle göra folk mer vaksamma på fordon som körs i hög hastighet inom området.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Uppsala antar stor fikautmaning

Kampanjen World Fairtrade Challenge ska inspirera näringslivet till att fika rättvisemärkt.

Robin Östberg

Kl.07:47, 4 maj, 2018

Uppsala antar stor fikautmaning
Foto: Frugan/Mostphotos.

Den 8 maj klockan 11-15 kommer representanter från Uppsala Fairtrade City finnas på Stora torget för att bjuda på Fairtrade-kaffe och berätta om vad det innebär att vara en Fairtrade-stad.

Ilona Szatmari Waldau (V), kommunalråd och ordförande i styrgruppen för Fairtrade City, berättar:

– World Fairtrade Challenge är ett exempel på hur vi samarbetar med företag och organisationer för att skapa medvetenhet och större engagemang i rättvis handel. Ju fler vi är som gör medvetna val i vardagen desto mer bidrar vi till en schysstare världsmarknad, förklarar hon.

Uppsala kommun är en Fairtrade City sedan 2015 och har i år fått fortsatt förtroende att under varumärket Fairtrade City arbeta med att öka den etiska konsumtionen i Uppsala. Förtroendet innebär också att sprida kunskap om rättvisemärkningen som bidrar till att odlare och anställda kan förbättra sina levnads- och arbetsvillkor.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Stäng