Laddar

20 saker som är bevisat kan ge dig cancer

Att det går att få cancer genom rökning är allmänt känt. Men det finns oerhört mycket mer som är livsfarligt för vår hälsa.

delningar

Cancer är en av de största dödsorsakerna i världen och de flesta känner någon i sin närhet som drabbats av sjukdomen. Här är en lista, framtagen av MSN, som visar 25 saker som är bevisat kan ge dig cancer.

Rökning – Att röka tobak är en av de största orsakerna till cancer. Minst 69 av de 7 000 kemikalier som finns i tobaksrök är cancerframkallande.

Passiv rökning – Tyvärr hjälper det inte alltid att låta bli att röka. Det finns alltid en risk att drabbas av cancer om du andas in för mycket av andras rök.

Kött – Bearbetat kött som exempelvis korv och pastejer kan orsaka tarmcancer.

Alkohol – Det kommer inte som någon överraskning kanske men de som dricker mycket alkohol löper en risk att få kolorektal cancer i bröst, struphuvudet, lever, matstrupe, munhåla och svalg.

Sotning – Att andas in kol och rök från bränt trä, eller andra rester från skorstenar, leder till en specifik cancerform som kallas sotarcancer. Sjukdomen är inte lika vanligt som tidigare när man rengjorde för hand.

Diesel – Att andas in dieselångor och avgaser är starkt kopplade till cancer. Totalt är det minst 30 komponenter i dieselolja som är cancerogena.

Solsängar och lampor – Att sola solarium ökar bara risken att utveckla hudcancer. Den ultravioletta strålningen är inte bra, speciellt för unga.

UV-stråkning från solen – För mycket exponering för UV-strålning från solen kan precis som solsängarna leda till hudcancer.

Luftföroreningar – Det finns vissa länder och städer som är farligare när det gäller luftföroreningar än andra. Men de platser som är väldigt förorenade är kända för att orsaka lungcancer, skriver MSN.

Rökfria tobaksprodukter – Tuggtobak och andra rökfria tobaksprodukter är en av de största orsakerna till cancer i struphuvudet.

Strålning – Det finns många källor som ger ifrån sig strålning och statistik visar att 10 procent av invasiva cancerfall orsakas av strålning.

Asbest – Tidigare användes asbest i isolering. Och andas man in asbest kan det leda till bland annat ärrbildning i lungorna.

Målat – Väggfärg kan innehålla kemikalier som orsakar cancer. Några av kemikalierna är bensen, blykromat och asbest.

Stenkolstjära – Används bland annat som en bas för målarfärg, men också som bindemedel i asfaltsprodukter.

Möbelfabriker – Personer som jobbar på fabriker där man tillverkar möbler utsätts regelbundet för sågspån, som kan leda till näscancer.

Aluminiumfabriker – Att jobba på en aluminiumfabrik gör att man utsätts för rök och ångor som innehåller dåliga kemikalier och koltjärebeck.

Arsenik i dricksvatten – De flesta länder gör kontroller på dricksvatten regelbundet för att se upp för faror som arsenik. Men skulle man få i sig dricksvatten som är förorenat kan det orsaka cancer.

Kärnkraftanläggningar – Att jobba på en kärnenergianläggning gör att man utsätts för 20 gånger mer strålning än vad som är tillåtet. För mycket strålning kan leda till leukemi.

Obehandlade eller milt behandlade mineraloljor – Mineraloljorna har klassats som grupp 1 cancerogena enligt IARC, skriver MSN.

Kolförgasning – När kol reagerar med syre, ånga och koldioxid så bildas en gas. För mycket av den gasen innebär en ökad risk att få lungcancer.

Relaterade artiklar