Laddar

Akademiska får ny körkortsmottagning

Akademiska sjukhuset har öppnat en körkortsmottagning för patienter med kognitiva störningar

delningar

I personalteamet som bedömer lämpligheten för om en patient ska få inneha körkort ingår specialistläkare, arbetsterapeut, fysioterapeut och en psykolog.

– I takt med att befolkningen åldras och människor lever allt längre ökar förekomsten av demenssjukdomar och kognitiv svikt av olika slag. En utredning av körförmågan kan också behövas efter stroke och olika former av trauma, säger Mikael Köhler, verksamhetschef för geriatrik, Akademiska sjukhuset.

Sedan tidigare har den här typen av utredningar utförts på patienter inom minnes- och geriatrikmottagningen. Det nya är att sjukhuspersonalen här arbetar på ett sätt som är helt skiljt från andra medicinska bedömningar.

Patienter som misstänks vara olämpliga att framföra ett fordon skickas på remiss till mottagningen från hela Region Uppsala. Första steget för de patienter som kommer till mottagningen är att träffa en arbetsterapeut som bland annat bedömer förmågor som koncentration och uppmärksamhet. Vid behov kan det också bli tal om ett praktiskt körtest tillsammans med en trafiklärare.

– När utredningen är klar ger läkaren en rekommendation till den som remitterat patienten eller skickar ett utlåtande till Transportstyrelsen som fattar beslut i körkortsfrågan, säger Mikael Köhler.