Laddar

Akutteam ska möta patienterna på Akademiska

Foto: Johan Alp

Akutläkare är anställda på akutmottagningen till skillnad från övriga jourläkare som bemannar akuten och är anställda på en viss specialistklinik.

delningar

Efter årsskiftet ska team med akutläkare, sjuksköterska och undersköterska arbeta klinikobundet på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset måndag till torsdag, då behoven är som störst. Syftet med satsningen är att höja kompetensnivån och utveckla nya samarbetsformer. Det ska även gynna arbetsmiljö, utbildningsklimat och omhändertagande av patienter. Akademiska sjukhuset har idag totalt tio blivande specialister i akutsjukvård.

– Fler akutteam med specialiserade akutläkare anställda på akuten kan bidra till att förbättra arbetsmiljö och patientsäkerhet. Utöver övriga yrkeskategorier behövs akutläkare i den inledande bedömningen av patienterna, säger Susann Järhult, akutläkare och ST-studierektor i akutsjukvård på Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande.

Akutläkare är anställda på akutmottagningen till skillnad från övriga jourläkare som bemannar akuten och är anställda på en viss specialistklinik. Det är meningen att akutläkare i klinikoberoende team ska ses som ett komplement till befintliga jourlinjer, som vid behov kopplar in läkare från respektive klinik i arbetet med patienterna.

Relaterade artiklar