Alkoholberoende får vägledning via nätet - Nyheter i Uppsala - 24 timmar om dygnet - Helt gratis!

Laddar

Alkoholberoende får vägledning via nätet

Akademiska sjukhuset startar e-mottagning för personer med alkoholproblem.

delningar

Om en vecka öppnar Akademiska sjukhuset en e-mottagning med syfte att göra vården mer tillgänglig. Tanken med vårdkontakt via videolänk är att underlätta för personer som söker vård för sitt alkoholberoende.

– Möjligheten att få behandling för sin alkoholproblematik via videolänk gör vården mer flexibel. Patienten kan befinna sig i princip var som helst och slipper ta sig till en mottagning, säger Tobias Eriksson, chefsöverläkare vid beroendemedicinska mottagningen på Akademiska sjukhuset, i ett pressmeddelande.

Pilotstudien startar nästa vecka och ska pågå under ett halvår, fram till november 2018. Målgruppen är personer över 18 år med riskabel alkoholkonsumtion som i dagsläget inte har kontakt med vården.

Patienter som deltar i studien erbjuds totalt sex virtuella vårdmöten inom en tremånadersperiod. I upplägget ingår nätkontakt med läkare, uppföljning och medicinering, provtagning samt kontakt med beroendesjuksköterskor.

– Vår förhoppning är att e-mottagningen gör att fler söker sig till och accepterar att ta emot behandling. Detta ska utvärderas i pilotstudien, säger Tobias Eriksson.