Laddar

Allt fler bygglov beviljas: ”Siffrorna är ett styrkebesked för Uppsala”

För att möta de stora behoven och viljan att bygga genomförde kommunens bygglovsenhet en rad förändringar. Så många bygglov beviljades under 2017.

delningar

Allt fler bygglov beviljas i Uppsala. Fram till årsskiftet har Uppsala kommun beviljat bygglov för totalt 4 232 bostäder, varav en fjärdedel av dem är på landsbygden. 97 procent av alla beslut har kunnat fattas inom tio veckor, vilket är tre procentenheter bättre än året innan.

– Siffrorna är ett styrkebesked för Uppsala. Vi ligger 1 232 över vår målsättning om 3 000 bostäder per år. Vi har gett lika många startbesked för bostäder under året och det visar att det vi ger lov för också sätts i gång, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

För att möta de stora behoven och viljan att bygga genomförde kommunens bygglovsenhet en rad förändringar. Bland annat har man lagt fokus på arbete i olika referensgrupper, förbättrade rutiner har utarbetats och personalnivån ligger i dag stabilt på cirka 70 medarbetare.

– 25 procent av de beviljade byggloven gäller hyresrätter. Det är en minskning mot 50 procent förra året. Men vi räknar med att ge lov för fler hyresrätter under 2018. Det är viktigt att vi får fler hyresrätter så att fler får möjlighet till ett eget boende, fortsätter Erik Pelling.

Den senaste tidens rapporter om en nedgång på bostadsmarknaden är ingenting som avspeglat sig på antalet bygglov som har kommit in till Uppsala kommun.

– Det är inget som har märkts av i form av ett minskat antal bygglovsansökningar. Däremot ser vi att byggherrar är mer eftertänksamma och skruvar mer på projekten än tidigare. Det är välkommet då vi vill se en ökad andel billigare lägenheter som fler har råd med.

Antalet nybyggda villor har ökat sedan förra året, vilket möjliggör ett mer varierat utbud av nybyggda bostäder. Av de cirka 400 villor som har fått bygglov finns de flesta i Vattholma och Rasboområdet.

80 ansökningar för solceller har också beviljats. Uppskattningsvis har lika många byggts som inte kräver bygglov. Några större anläggningar kommer att byggas kring SLU och på tak till verksamhetslokaler, men de flesta ansökningar gäller solceller på enbostadshus.

– Vi har kommit i gång med några större projekt som är av stor vikt för Uppsalas framtida utveckling. Bland annat har Rosendalsområdet tagit rejäl fart under året och bostadsområdet i Fullerö växer fram. Verksamhetsområdet Östra Fyrislund håller precis på att ta form. Det möjliggör utveckling av fler verksamheter under 2018.

Relaterade artiklar

Sponsrat inlägg

Det svenska spelmonopolet

I Sverige har vi haft en unik situation vad gäller spel och vi står inför förändringar som kommer att rita om kartan på spelmarknaden helt. Den 1 januari 2019 rivs spelmonopolet upp och marknaden öppnas för privata aktörer som konkurrerar på lika villkor.

1 person har regerat på denna nyheten

1 person har regerat på denna nyheten