Laddar

Anmälningarna ökar – men är allt inte ett missförstånd?

Antalet anmälningar mot landets fastighetsmäklare ökar, många uppfattar ett felaktigt beteende från mäklare men det är ofta inte så enkelt som det först verkar. 

delningar

Antalet anmälningar mot landets fastighetsmäklare ökar, lockpriser och andra budgivningsfrågor är de vanligaste anledningarna till en anmälan.

– Lockpriser och budgivningsfrågor är de vanligaste anledningarna. De har legat i topp även förut men nu utgör de tillsammans över 50 procent av anmälningarna. Konsumenterna är mest oroade över de två frågorna, säger Eva Westberg, myndighetschef och ordförande i disciplinnämnden på Fastighetsmäklarinspektionen.

Eva Westberg menar att det beträffande anmälningar av dessa två frågeställningar till Fastighetsmäklarinspektionen ofta finns missförstånd om vad som gäller för mäklare enligt lag och god fastighetsmäklarsed.

––Kunden ser en stor skillnad mellan det annonserade priset och försäljningspriset och menar att det räcker för att vara ett lockpris, vilket inte stämmer med definitionen. Fastighetsmäklarinspektionen har bevisbördan för att visa att fastighetsmäklaren medvetet har satt ett utgångspris som väsentligt avviker från mäklarens bedömning av marknadsvärdet vid tidpunkten för annonseringen. Det finns väldigt många andra förklaringar till att ett pris har blivit högt som Fastighetsmäklarinspektionen inte kan motbevisa. Därför avskrivs många av dessa tillsynsärenden, säger Eva Westberg och fortsätter.

– Anmälningarna kan även ha med budgivningsfrågor att göra, som hänger i hop med hetsiga budgivningar som inte bindande. Det kan hända att en spekulant inte fick köpa fastigheten trots de gav högsta budet. En sådan anmälan beror ofta på ett missförstånd om fastighetsmäklarens roll som förmedlare av buden mellan spekulanten och säljaren. Säljaren kan välja till vem som helst, för vilket pris som helst och då har mäklaren inte gjort fel.

40 anmälningar mot Skåne läns 1032 fastighetsmäklare har genomförts i år, jämfört med 2016 då totalt 51 anmälningar gjordes, varav sex av dem ledde till varningar. I Sverige som helhet har det hittills i år gjorts mer än 400 anmälningar mot landets över 7 000 fastighetsmäklare, vilket är lika många anmälningar som det totala antalet under 2016. Ofta leder anmälningarna inte till någon åtgärd då regelbrott inte kan styrkas. Under år 2016 beslutade Fastighetsmäklarinspektionen totalt fyra återkallelser, 53 varningar och 10 erinran.

– Gör man något som strider mot lagen eller god fastighetsmäklarsed kan detta i mycket allvarliga fall leda till en återkallelse avregistreringen för mäklaren. Det sker väldigt sällan. För en återkallelse ska man begått brott, ha höga skulder, eller göra allvarliga fel vid upprepade tillfällen, säger Eva Westberg och fortsätter.

– Det är vanligare att få en varning eller i lindrigare fall en erinran, säger Eva Westberg.

Ska man anlita en fastighetsförmedlare vid försäljning av sin fastighet finns ett par saker man ska tänka på.

– Det viktigaste är att kontrollera att fastighetsmäklaren är registrerad. Sådan information finns på vår hemsida www.fmi.se, sök mäklare. Om personen inte är registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen har personen inte rätt att yrkesmässigt förmedla fastigheter. Vi rekommenderar även att kontakta flera mäklare, så att man hittar någon som man känner förtroende för. Sedan ska man även läsa igenom uppdragsavtalet och vara tydlig med de önskemål du har om förmedlingen, avslutar Eva Westberg.