Laddar

Bärgning nära för sjunkande skepp

Gångvägen längs Fyrisån kan spärras av under omfattande bärgningsarbete.

delningar

Det var den 20 mars som restaurangbåten Skeppet fick slagsida och sjönk till botten av Fyrisån. Ända sedan dess har fartyget legat relativt stabil, med bara några små rörelser. Bärgningen av fartyget som ägaren ansvarar för har dragit ut på tiden, men nu ser det ut att kunna ske inom kort.

– En sådan här åtgärd kräver planering och ägaren har sökt tillstånd för en planerad bärgningsinsats under nästa vecka. Andrahandsuppgifter säger att man ska kunna se aktivitet på platsen under den 10-11 april, säger Roger Lindström, driftchef på Uppsala kommun.

Som en säkerhetsåtgärd för passerande kan delar av den gång-och cykelväg som går parallellt med kajen komma att spärras av under bärgningsarbetet. Även en närliggande parkering kan påverkas av avspärrningen.

Finns det någon oro från kommunens sida att bärgningen ska dra ut på tiden? – Vi förutsätter att ägaren tar sitt ansvar och känner ingen oro kring det i nuläget.