Laddar

Behöver hjälp med att rädda Uppsalas grodor

Trafikverket vill ha in tips om vägsträckor där många grodor blir överkörda.

delningar

Trafikverket startar en omfattande inventering av groddjur i bland annat Uppsala län. Syftet med projektet är att lokalisera vägsträckor där många av groddjuren blir överkörda.

I myndighetens uppdrag ingår att göra vägarna säkrare för både människor och djur. Den allt mer intensiva trafiken är ett allvarligt hot mot groddjur. Förhoppningen är att inventeringen ska bidra med kunskap om vilka sträckor som är extra farliga. Därefter ska eventuella åtgärder för att skapa säkrare passager för groddjuren sättas in. Därför vill Trafikverket nu ha in tips från allmänheten på sådana sträckor.

– Transportsystemet påverkar djur och växter, bland annat genom att vara barriärer i djurens väg. Aktuella åtgärder för groddjur består främst av att minska den trafikrelaterade dödligheten, säger David Brobäck, miljöspecialist på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Utöver Uppsala ingår bland annat Västmanlands, Södermanlands och Örebro län i inventeringen. Allmänheten kan gå in på Trafikverkets webbplats och fylla i på en karta var man sett trafikdödade groddjur.