Laddar

Beslutet som öppnar för större tåg till Upptågstrafiken

Behoven av nya och större tåg till Upptågstrafiken är stor. På torsdagen togs ett viktigt beslut i det fortsatta arbetet.

delningar

Det behövs nya och större tåg till Upptågstrafiken, en satsning som dock innebär stora investeringar. På torsdagen fattade Regionfullmäktige ett beslut som blir viktigt för det fortsatta arbetet.

Dagens beslut innebär att Region Uppsala sätter ett borgenstak på drygt 2,2 miljarder kronor för att kunna avropa maximalt upp till 16 tåg – inklusive viktiga reservdelar. Borgensåtagandet aktiveras i den takt som tågen beställs.

– Det är mycket glädjande att Regionfullmäktige fattat det avgörande beslutet för att Regionstyrelsen och Kollektivtrafikförvaltningen UL ska kunna gå vidare och arbeta fram en konkret beställning av nya tåg, säger Bertil Kinnunen (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Problemen med fulla tåg har varit livligt debatterande den senaste tiden och passagerare har lämnats kvar på perrongerna för att tågen varit överfulla.

– Resandet med Upptåget ökar och det är trångt på tågen särskilt under morgonrusningen. Prognoser pekar på att resandeutvecklingen kan fortsätta. Med nya större tåg kan vi erbjuda sittplats i betydligt högre grad under rusningstrafik än i dag, fortsätter Kinnunen.

Fullmäktiges beslut innehåller också ett uppdrag till Regionstyrelsen att teckna avtal med AB Transitio om åtta tåg. När det första nya tåget kan sättas i UL-trafik är inte klart, men Kollektivtrafikförvaltningen ska prioritera arbetet med att ta fram alla underlag för att Regionstyrelsen.

Tågen är av fabrikat Stadler Dosto ER 1 och tillverkas i Schweiz. Det är dubbeldäckartåg med fyra vagnar och varje tåg har 357 sittplatser vilket ska jämföras med dagens tåg som har 170 sittplatser.

Relaterade artiklar