Laddar

Bostadsutbudet på rekordnivåer i Uppsala

Det rekordhöga utbudet av bostadsrätter tros ligga bakom att bostadspriserna återigen ser ut att stiga i Uppsala.

delningar

Under januari månad steg bostadsrättspriserna uppåt med 2,4 procent i Uppsala, samtidigt som villapriserna sjönk med 0.6 procent.

– Det är ännu för tidigt att säga om vändningen bara är en säsongseffekt, om det beror på de nya amorteringsreglerna som träder i kraft 1 mars och att många därför vill köpa innan dess eller om priserna nu planat ut eller till och med kommer att börja stiga igen. Det är dock klart att vi möter fler besökare på visningarna efter årsskiftet och att de flesta försäljningar går snabbare nu än under hösten, säger Tomas Widerlöv, VD på Widerlöv & Co.

Enligt en Indexmätning som Uppsalaföretaget Valueguard har tagit fram tillsammans med KTH kan man se hur priserna på bostäder utvecklats. Exempelvis ökade villapriserna i Uppsala under 2011 med 43,3 procent och bostadsrättpriserna med 54 procent. Indexet visar även att bostadsrättpriserna under en tolvmånadersperiod gick ner med 6,4 procent och villapriserna med 1,7 procent.

– Även inom nyproduktionen har vi sedan årsskiftet märkt att intresset börjat öka igen. Det är fler besökare på visningarna och fler som bestämmer sig för att köpa. Samtidigt är utbudet fortsatt stort och kommer att fortsätta att vara det under en tid framöver. För köparna är det positivt eftersom det finns en hel del att välja mellan och att tidspressen för att bestämma sig har minskat, säger Tomas Widerlöv.

Indexet bygger på samma teknologi som HOX boprisindex som distribueras via Nasdaq OMX.