Laddar

Brännskadevården på Akademiska jubilerar

Nu är det 50 år sedan Akademiska sjukhuset fick landets första specialbyggda klinik för avancerad brännskadevård.

delningar

Nu är brännskadecentrum en av landets två rikssjukvårdsenheter för svårt brännskadade patienter. Jubiléet kommer att uppmärksammas med öppet hus och föreläsningar av både svenska och internationella experter den 6 december.

– Tack vare stora medicinska framsteg har vi idag högre överlevnad för människor med mycket svåra brännskador. Kirurgiska ingrepp görs tidigare och med bättre metoder, smärtlindringen har förbättrats och vårdtiderna kortats, säger Fredrik Huss, överläkare och ämnesområdesansvarig på brännskadecentrum, Akademiska sjukhuset.

Ett exempel på hur vården har förändrats är att vissa skador, som tidigare har krävt inläggning, nu kan skötas via mottagningen. Dessutom har rehabiliteringen och det psykosociala stödet blivit effektivare.

På brännskadecentrum vårdas ungefär 250 patienter varje år (främst personer från norra och mellersta Sverige. Av dessa är cirka 30 barn under 18 år. Många behöver vård upp till flera månader.

Relaterade artiklar