Laddar

Brister på Akademiska sjukhuset – myndigheten ställer krav

Problemen upptäcktes vid en oanmäld tillsyn.

delningar

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har gjort en oanmäld tillsyn av akutmottagningen på Akademiska sjukhuset. Vid besöket fastslogs att de lagstadgade kraven på god vård inte uppfylls jämt.

Främst orsakas problemen av att sjukhuset har brist på vårdplatser och personal.

Myndigheten kräver att vårdgivaren ordnar så att akuten erbjuder säker och omsorgsfull vård för de patienter som väntar på inläggning. Oavsett tid på dygnet och om mottagningen är hårt belastad eller inte.

Andra brister som nämns är exempelvis att mat och dryck inte alltid kan erbjudas tal patienter, samt att de ordinerade kontrollerna ofta är svåra att genomföra för personalen.

Enligt intervjuer, som gjorts med personal och chefer, förekommer det ofta att patienter måste vänta så länge på plats i slutenvården att det uppstår patientrisker.

Relaterade artiklar