Laddar

Centerpartiet: Grön tillväxtpolitik ser hela kommunen

I centrala Uppsala bygger den rödgröna majoriteten igen grönområde efter grönområde, med försämrad livskvalitet för människor som följd.

delningar

Seminarieparken ska byggas igen, Eriksberg ska förtätas till oigenkännlighet och i Ulleråker ska tusentals bostäder klämmas in ovanpå Uppsalas viktigaste vattentäkt. Samtidigt försämras servicen i mindre orter och på landsbygden, eftersom vikande befolkningsunderlag inte klarar av att bära butiker, vårdcentraler och annan service. Genom en mer balanserad stads- och landsbyggnadspolitik kan vi råda bot på båda dessa problem.

Parker och grönområden är viktiga för människor på många plan. De är attraktiva miljöer som människor tycker om att bo i och i närheten av. De är rekreationsytor som är viktiga för människors hälsa och välbefinnande. De minskar brottslighet och otrygghet. De är mjuka ytor där vatten kan rinna undan från hårda betong- och asfaltsytor, vilket stärker resistensen mot översvämningar.

Vi oroas av det lättsinne med vilket somliga partier är villiga att bygga igen snart sagt varje grön plätt i vår stad. Vi vill istället utnyttja den enorma potential som finns i Uppsala kommuns mindre orter. Många partier talar gott om landsbygden, men Centerpartiet är det enda parti som matchar orden med satsningar i våra budgetförslag.

Cirka 25 procent av Uppsalas invånare bor utanför centralorten. Det är orimligt att alla dessa invånare ska arbeta och betala skatt utan att få något tillbaka av kommunen. Centerpartiet vill se en jämnare fördelning av kommunens – skattebetalarnas – resurser i kommunen. Det gynnar även dem som bor i staden, då det möjliggör en varsammare och mer hållbar utveckling av centralorten.

Att bara investera i centralorten är orättvist. Att investera överallt är dock kostsamt och ineffektivt. Vi förordar därför smarta investeringar som kan koncentreras till ett fåtal platser, men som gynnar hela kommunen. Vi vill utveckla Almunge, Björklinge, Vattholma och Vänge till lokala servicecentra. Med vår politik skulle människor i Brunna få fyra kilometer till bra service i Vänge istället för 14 kilometer till Uppsala. Boende i Näsby skulle på motsvarande sätt få 9 kilometer till Almunge istället för 36 kilometer in till staden.

Våra löften till Uppsalaborna kan sammanfattas enligt följande:

Bo Staden ska förtätas varsamt och gröna rekreationsvärden ska värnas. God vattenförsörjning och fungerande trafikflöden ska säkras. Fler bostäder och servicehus utanför staden vitaliserar landsbygden och avhjälper bostadsbristen.

Leva Alla kommuninvånare ska ha tillgång till fritids- och rekreationsmiljöer. Det innebär både möjlighet till motion och idrott och utbyggt fibernät så att fler kan ta del av nya, digitala nöjen.

Arbeta Arbetstillfällen ska finnas i hela kommunen. De kommunala bolagen ska investera i verksamhetslokaler, kommersiella lokaler och infrastruktur i hela kommunen. Pendlarparkeringar vid knutpunkter är särskilt prioriterade. De 50 000 Uppsalabor som bor utanför centralorten skulle befolkningsmässigt, om de var en egen kommun, vara större än 243 av Sveriges 290 kommuner. Landsbygden framställs ofta som en belastning för samhället. En allt glesare befolkad ”skräpyta” som kostar för mycket och inte uppvisar någon utveckling att tala om. Den här bilden är inte sann. Det är föga förvånande att landsbygdens utveckling är begränsad när alla investeringar görs i städerna. Centerpartiets budskap är tydligt: stadens grönytor ska försvaras och hela kommunen ska leva.

Stefan Hanna (C) Kommunalråd

Relaterade artiklar