Laddar

Cykelbuden hos matleverantör kräver säkrare cyklar

Foto: Daniel Hallin/Mostphotos.

Skyddsombudet i Uppsala bad om vinterdäck till cyklarna – företaget svarade med total tystnad.

1 person har reagerat på denna nyheten

delningar

Ett skyddsombud på matleverantören Fodora i Uppsala har försökt att få arbetsgivaren att genomföra en inspektion av de anställdas cyklar samt att de ska kompletteras med vinterdäck. Men eftersom skyddsombudet endast har bemötts av tystad från företaget under tre månaders tid vänder han sig nu till Arbetsmiljöverket för att få problemen åtgärdade.

I sin begäran till myndigheten uppger ombudet att cyklar är maskiner som rutinmässigt måste inspekteras för att förebygga eventuella fel som kan leda till olyckor, vilket innebära att cykelbudet skadar sig.

Skyddsombudet vill att företaget omedelbart vidtar åtgärder för att garantera arbetstagarnas säkerhet. Ombudet uppger också att det redan varit risk för snöfall i Uppsala och att det därför är extra viktigt att åtgärder vidtas.

Relaterade artiklar