Laddar

Då får centrala Uppsala trygghetsvakter

Nu kommer centrala delarna av Uppsala att få trygghetsvakter på gatorna. ”Alla ska kunna känna sig trygga”, säger kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick.

delningar

Under sommaren kommer Uppsala kommun att börja anlita trygghetsvakter i centrala Uppsala under eftermiddagar och kvällar. De ska ha befogenhet att ingripa som ordningsvakter men ska i första hand arbeta förebyggande och trygghetsskapande genom dialog och i kontakt med människor som rör sig i området.

– På Uppsalas gator och torg ska alla kunna känna sig trygga – gammal som ung, såväl besökare som Uppsalabor. Vi tar signalerna om ökad upplevd otrygghet på allvar och inleder därför försöket med kommunala trygghetsvakter i centrala Uppsala redan i sommar, säger kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S).

Vakterna kommer anlitas under en försöksperiod under sommaren och hösten, sedan ska arbetet utvärderas.

– Med den här satsningen ökar vi vår närvaro på stan. Det kan handla om allt från att visa turister vägen till domkyrkan till att ingripa om någon riskerar att utsättas för brott. Det är viktigt att vakterna arbetar förtroendeskapande och tillmötesgående eftersom de kommer att fungera som kommunens förlängda arm i det offentliga rummet, säger Anders Fridborg, säkerhetschef i Uppsala kommun.

Uppsala kommun avsätter två miljoner kronor för försöket med trygghetsvakter. Pengarna beräknas räcka till mellan fyra och åtta trygghetsvakter i tjänst beroende på hur schemaläggningstiderna ser ut. Trygghetsvakterna kommer alltid att arbeta parvis, två och två.

Utgångspunkten kommer sträcka sig ungefär mellan gatorna Väderkvarnsgatan, Strandbodkilen, Sjukhusvägen, Dag Hammarskölds väg och S:t Olofsgatan.