Laddar

De erbjuder gratis körkortsteori – på lätt svenska

Här kommer unga att erbjudas körkortsteori på lätt svenska.

delningar

Under hösten erbjuder biblioteken i Sävja och Gottsunda körkortsteori på lätt svenska.

– Vi ger kursen för att vi har noterat en efterfrågan av just körkortsteori på lätt svenska bland våra besökare, och för att vi som bibliotek intresserar oss för samhällstödjande insatser, integration och informationsförmedling på lika villkor till alla, berättar Kee Lundqvist, bibliotekarie på Sävjabiblioteket.

Kursen kommer att rikta sig till alla unga i Sävja, både de som har behov av att få körkortsteori på lätt svenska och de som inte har detta behov. Och intresset har varit stort då de 15 platserna redan är fyllda och tolv personer finns dessutom på reservlistan.

Kursen kommer att pågå under tio torsdagar mellan klockan 17.30 och 20 på Sävjabiblioteket och startar 14 september. Alla deltagare får den lättlästa körkortsboken i present.

På Gottsundabiblioteket kommer kursen hållas till på tisdagar klockan 16.30–19 med start 12 september.