Laddar

Debattartikel: Hanna siktar på att bli kommunstyrelsens ordförande

Nyligen fick han fortsatt förtroende att leda Centerpartiet vidare. Men Stefan Hanna siktar tydligen högre än så. ”Kan bidra till en bra framtid för Uppsalas invånare”.

delningar

Med blåa fötter och statslös föddes jag i Falköping drakens år 1964. Tidigt i livet kom jag till Uppsala som blev min uppväxtort. Som åttaåring blev jag kallad ”arabdjävul” av en två år äldre invandrad pojke från Finland när jag uttryckte glädje över att ha blivit svensk medborgare; året var 1972.

Min pappa föddes i Jerusalem, Palestina. Min farmor Rose kom som armenisk flykting med sin familj till Jerusalem från Armenien efter en kort stund i Damaskus, Syrien. Min farfar Michael och hans familj kom ursprungligen från Akka i Palestina. Båda med en kristen bakgrund.

Pappa kom till Sverige på ett studiestipendium och blev sedan kvar i landet under många år. Den bakgrunden har lärt mig mycket om starka konflikter mellan folk och människor. Jag lärde mig tidigt hur människors bakgrund tydligt utgör stora skillnader och hur dessa skillnader också utnyttjas för olika människors och gruppers maktambitioner. I takt med att Uppsala blir allt rikare med nya invånare från många olika bakgrunder är det viktigt med ett ledarskap som förstår det och som aktivt jobbar med att vi tillsammans känner ett ägarskap för vårt närsamhälle. Att vi tillsammans skapar ett närsamhälle där alla får rättvisa möjligheter att förverkliga personliga drömmar och där vi gemensamt skapar ett fortsatt välstånd och en attraktiv kommun att kalla hemma. Utmanande tider kräver erfarna ledare.

Vi närmar oss flera spännande val under 2018. Kommunala och riksdagsval som kommer att ha stor betydelse för vilken riktning våra kommuner och staten tar de kommande åren. Det mesta tyder på att det kommer att bli rörigt och att de viktigaste frågorna som kräver ordentliga reformer är starkt kopplade till migrations-, integrations- äldre- och bostads-politiska frågor.

Uppsala kommun ligger mig varmt om hjärtat, så även Sverige. Eftersom jag har ett omfattande engagemang och erfarenhet inom migrations-, integrations- och näringslivsfrågor tycker många att jag också kan göra nytta i Sveriges riksdag. Mitt fokus är dock tveklöst att få leda Uppsala kommun tillsammans med övriga Alliansen efter valen 2018. Jag anser att det är lättare och mer konkret att driva på för nödvändiga riksförändringar genom ett framgångsrikt förändringsarbete i Uppsala kommun. Uppsala kommun är på många sätt ett Sverige i miniatyr, snart befolkningsmässigt lika stort som Island.

Som internationell affärsman har jag haft förmånen att bo och arbeta runt om i världen. Bland annat i det kristna USA, det islamska Malaysia och i det buddistiska Japan. Som ledare har jag fått lära mig konsten att leda människor med vitt skilda kulturella bakgrunder, olika modersmål och olika trosuppfattningar.

Tro mig, den kunskapen är guld värd i det Sverige vi idag har och som måste ledas betydligt bättre än nu. Den kunskapen och erfarenheten är värdefull när man leder Uppsala och Sverige mot framtida framgångar. Det är krävande att leda i en liknande miljö. Samtidigt är det också väldigt belönande om man tar en liknande utmaning på största allvar och leder tydligt utifrån de värdegrunder ett företag eller ett land vill upprätthålla.

Ett mångfaldsrikt samhälle som värdegrundsmässigt håller ihop kan leverera bättre välstånd än andra samhällen. Vår mänskliga historia är full av exempel på det. Ett fungerande mångfaldssamhälle kräver ett värdebaserat och inkluderande ledarskap där vi:

Tydligt står upp för vår värdegrund

Inför obligatorisk praktik för arbetsföra med fullt försörjningsstöd

Stärker föreningslivet för att bättre inkludera människor som lever i utanförskap

Underlättar arbetskraftsinvandring kopplade till kompetensbrist

Inför nolltolerans för brott

Slutar utvisa människor för några hundralappars felaktig lön

Jag är tacksam för förtroendet att under nästa mandatperiod få fortsätta att tjäna Uppsalaborna som förtroendevald. Uppsalaborna avgör hur kraftfullt Centerpartiets politiska genomslag blir genom kommunvalet 9 september 2018.

Det är min övertygelse att min breda och långa ledarerfarenhet, och mina numera mycket goda kunskaper om hela Uppsala kommun, kan göra stor positiv skillnad.

Vi Uppsalabor kan få mycket mer kvalitativ service för våra skattepengar och avgifter. Vi kan också mycket klokare stärka våra gemensamma ansträngningar för att säkra en bra morgondag för alla i just vårt närsamhälle. Det kräver att vi snabbt uppfattar och löser problem. Det kräver att vi också hjälps åt att förstärka alla möjligheter som ständigt finns bland våra invånare. Social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet kräver ett starkt ansvarstagande för våra invånares välbefinnande.

Jag är övertygad om att jag starkt kan bidra till en bra framtid för Uppsalas invånare. Dumt att chansa, svåra tider kräver erfarna ledare.

Stefan Hanna Kommunalråd, Centerpartiet Uppsala kommun

Relaterade artiklar