Laddar

Delar av skolgården kan bli bostäder

En detaljplan ska tas fram gällande ett eventuellt bygge av bostäder i Sala Backe.

delningar

Det kan bli nya bostäder vid delar av Skomarkarparken, Brantingstorg och Brantingskolans skolgård.

Kommunstyrelsen och Uppsala Kommun Skolfastigheter AB har lämnat in en begäran och nu har plan- och byggnadsnämnden fattat beslut om ett nytt planbesked för området. Det innebär att man kan börja ta fram en detaljplan.

Beslutet omfattar 12 500 kvadratmeter, och de nya husen ska rymma lokaler för handel, service och andra verksamheter. De nya husen ska gå längs  Hjalmar Brantingsgatan och Årstagatan.

–  Sala Backe är en gammal och omtyckt stadsdel. Nu vill vi stärka området och göra det mer levande med fler bostäder och möjligheter för service och handel, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Förslaget är att en femtedel av skolgårdens yta på 22 000 kvadratmeter ska bli bostäder, och den delen av Skomakarparken som ska omvandlas är till stor del en parkeringsplats och en återvinningsstation.

Samtidigt görs kommunal mark på Brantingstorg om till en ”kvartersmark”, vilket betyder att fastighetsägarna inte behöver ansöka om tillstånd för uteservering.

– Vi vill så långt möjligt underlätta för näringsidkarna och deras kunder. Möjligheten att ha en uteservering under sommarhalvåret lockar många kunder och bidrar starkt till en levande stadsdel, säger Erik Pelling.

 

Relaterade artiklar