Laddar

Efter oroligheterna – nu agerar kommunen

Uppsala kommun har lyssnat på de boende i Gottsunda och Valsätra – som nu får önskemålet infriat.

delningar

Efter dialog med boende i Gottsunda och Valsätra har det framkommit att de önskar mer ljus för en öka trygghet.

Nu kommer Uppsala kommuns projekt Gottsunda Vinterljus bli verklighet. Det betyder att infarten till Bandstolsvägen, torg, lokalgatan, Lina Sandells park,  gångpassagen mellan Gottsundaskolan och simhallen och Gottsunda torg får mer ljus installerat – med start omgående.

– Gottsunda torg är en uppskattad mötesplats för människor från både Gottsunda och omkringliggande delar av staden. Torget har till och med lyfts fram som en ”livsnödvändig lekplats”, och det vill vi ta tillvara på och utveckla genom att bland annat göra den ännu mer inbjudande även kvällstid, säger Örjan Trapp, projektledare.

Satsningen är möjlig då kommunen sökt bidragspengar från delegationen mot segregation.

– Vi satsar också på att installera permanent och dekorativ tillfällig vinterbelysning för att skapa trevnad på en gata som många i våra dialoger med Gottsundaborna säger att de upplever som otrygg och stökig. Vi hoppas att ljuset ska bidra till öka trevnaden. Det är självklart inte tillräckligt, men ett viktigt bidrag till öka tryggheten, säger Per-Erik Johansson, projektledare med ansvar för gatubelysning .