Laddar

Eldningsförbud införs i Uppsala

Den höga brandrisken i skog och mark för att Länsstyrelsen Uppsala har utfärdat eldningsförbud.

delningar

I samråd med länets räddningstjänster har Länsstyrelsen i Uppsala beslutat om eldningsförbud utomhus i hela länet. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i framtagna grillar eller vid iordningsställda grillplatser som har en utformning som gör att spridning av brand inte kan ske.

Eldningsförbudet gäller från och med den 17 maj klockan 15 och tills vidare.

Bedömningen av eldningsförbud har gjorts utifrån väderprognoser från SMHI.