Laddar

”En av framtidens stora jämställdhetsfrågor gäller hedersrelaterat våld och förtryck”

Den här veckan är det Feministiskt initiativs vecka, och de valde "Social hållbarhet" som deras ämne. Här är repliken från övriga partier.

delningar

Feministiskt initiativ är veckans parti i vår nya storsatsning på den lokala politiken – och i tisdagens anförande inledde Tomas Karlsson (FI) så här;

”Människor som tillbringar vinternätter under en bro vid Fyrisån. Människor som utsätts för våld hemma, men inte får plats på skyddat boende i tid. Människor vars mänskliga rättigheter inte förverkligas på grund av vilket land de kommer från.”

Nu kommer replikerna där Alliansen med Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet har valt att komma med ett gemensamt svar.

Repliken från Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna: Uppsala är en välmående kommun på många sätt och vis, men kommunen har också brister. Dessa måste Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ta ansvar för. På bara några år har Uppsala rasat i rankingen av företagsklimat, antalet människor i behov av ekonomiskt bistånd har ökat, personer med funktionsnedsättningar får ofta inte tillräckligt stöd för att kunna leva ett gott liv och otryggheten bland våra medborgare växer. För att Uppsala ska vara socialt hållbart krävs att människor har ett jobb att gå till, att det finns bostäder människor har råd med, att människor känner sig trygga och att de blir bemötta med värdighet och respekt. Alliansen vill förbättra företagsklimatet tillsammans med företagen så att Uppsala blir mer attraktivt att driva företag i, fler jobb skapas och färre människor behöver gå på ekonomiskt bistånd. Dessutom har vi lagt en lång rad med förslag för att öka tryggheten, såsom trygghetsvakter, trygghetskameror och skapandet av en trygghetsplan.

En av framtidens stora jämställdhetsfrågor gäller hedersrelaterat våld och förtryck. Att flickor och pojkar, män och kvinnor, inte får leva sina liv efter egna önskemål kommer vi aldrig acceptera. FI och övriga vänsterpartier har brustit kraftigt i sitt stöd till kvinnor som lever i utanförskapsområden och hedersförtryck. Jämställdhet och självbestämmande måste gälla alla. Uppsala kommun måste därför tillsammans med de kunniga organisationerna i civilsamhället arbeta intensivt för att motverka alla former av hedersrelaterat våld och förtryck.

I Uppsala ska alla oavsett könsidentitet, ålder, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och religion ha samma möjligheter. Det innebär emellertid inte att kvotering och diskriminering av olika slag, som Feministiskt Initiativ förespråkar, kan accepteras. Där säger Alliansen bestämt nej.

Fredrik Ahlstedt (M), kommunalråd Mohamad Hassan (L), kommunalråd Stefan Hanna (C), kommunalråd Jonas Segersam (KD), kommunalråd Therez Olsson (M), kommunalråd

Även majoriteten med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, och Miljöpartiet har valt att komma med ett gemensamt svar.

Repliken från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet: Social hållbarhet är en av de grundpelare som vårt rödgröna samarbete vilar på. Under hela mandatperioden har vi arbetat för jämlikhet och jämställdhet. Mycket behöver fortfarande göras, men i Uppsala har vi mycket att vara stolta över.

Vi har satsat på att stärka och utveckla arbetet mot våld i nära relationer. Vi åtgärdar strukturella löneskillnader och ser till att allt bemötande i kommunens verksamheter är jämställt och jämlikt, till exempel har vi HBTQ-diplomerat flera olika verksamheter. Vi har infört rätten till heltid för kommunens anställda, vilket inte minst har betydelse för kvinnor i välfärdsyrken.

Möjligheten att utjämna livschanser börjar i unga år, därför har vi skjutit till pengar till lågstadiet och till förebyggande arbete. Vi ser också till att alla barn och unga får chansen att uppleva kultur, bland annat genom vår kulturgaranti. Vi har också byggt ut vuxenutbildningen och gjort det lättare att komma in på en yrkesutbildning, så att fler får chansen att skaffa ett jobb och leva ett självständigt liv.

Det här är ett axplock av exempel, men allt det här hänger ihop. I vår kommun är jämlikhet och jämställdhet perspektiv som alltid ska finnas med. Det är bara så vi kan skapa ett Uppsala som är bra för alla människor.

Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande Ilona Szatmari Waldau (V), kommunalråd Maria Gardfjell (MP), kommunalråd