Laddar

Fakturafifflet fick följder – förövaren får fängelsestraff

Fängelse i två år och sex månader väntar för en man från Uppsala. Detta blev följden sedan han överfört 4,8 miljoner kronor från ett företags bankkonto till sig själv och ett eget bolag.

delningar

Två män i 40-årsåldern, varav den ena är bosatt i Uppsala, har fällts i Uppsala tingsrätt. Anledningen är olika former av skattebrott kring ett hotellbygge i Ullared.

Mannen från Uppsala har varit företrädare för ett företag som på hans begäran försattes i konkurs i oktober 2014. Han har genom vilseledande bokföring och användande av osanna handlingar fört över ungefär 4 799 000 kronor från företagets konto till ett eget bolag.

Männen har även lämnat oriktiga uppgifter kring företagets moms på 271 600 kronor efter arbeten som gjorts åt en av mannen personligen.

Den ene mannen var åtalad för både skattebrott och medhjälp till bokföringsbrott men fälldes bara för skattebrott. Påföljden blir en villkorlig dom med samhällstjänst i 100 timmar.

Den man som är bosatt i Uppsala däremot fälldes för skattebrott, grovt bokföringsbrott och grov oredlighet mot borgenär. För honom väntar två år och sex månader i fängelse. Han får även näringsförbud i fem år och ska betala ett skadestånd på 3 799 712 kronor till företagets konkursbo.