Laddar

Färre utrikesfödda går utan jobb i Uppsala

Foto: Petter Arvidson, Bildbyrån.

Skillnaderna i arbetslöshet är dock fortsatt stora mellan inrikes och utrikes födda.

3 personer har reagerat på denna nyheten

delningar

I Uppsala län minskade arbetslösheten till 5,6 procent i slutet på januari, jämfört med 5,9 procent motsvarande period förra året.

– Arbetslösheten för utrikesfödda har sjunkit med 1,8 procentenheter till 16 procent det senaste året. Färre inskrivna i etableringen och fortsatt gott utflöde av utrikesfödda är faktorer som bidrar till minskningen i arbetslöshet, säger Olle Ahlberg, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

I länet som helhet uppgick antalet inskrivna arbetssökande i slutet av januari till 10 155 personer (varav 4 746 kvinnor och 5 409 män), vilket är 458 färre personer än samma månad föregående år. Som andel var 5,6 procent inskrivna som arbetslösa, jämfört med 5,9 procent för ett år sedan.

Bland inrikes födda fortsätter arbetslösheten att minska, där antalet inskrivna arbetslösa uppgick till 4 538 i slutet på månaden, vilket är 173 färre än samma månad förra året. Antalet inskrivna arbetslösa som är utrikes födda uppgick till 5 617, en minskning med 285 personer i jämförelse med januari 2018.

Relaterade artiklar