Laddar

Feministiskt initiativ: ”Social hållbarhet”

Människor som tillbringar vinternätter under en bro vid Fyrisån. Människor som utsätts för våld hemma, men inte får plats på skyddat boende i tid. Människor vars mänskliga rättigheter inte förverkligas på grund av vilket land de kommer från.

delningar

Denna slags utsatthet finns mitt ibland oss i Uppsala. Arbetet för social hållbarhet måste inbegripa satsningar som stävjer detta och skapar trygghet.

Social hållbarhet handlar bland annat om den absoluta välfärden: att människor ska ha en hygglig standard, leva i en trygg miljö och att fördelningen av samhällets resurser ska vara rättvis. Men social hållbarhet handlar även om att samhällen ska ha ett fungerande system på plats för att att kunna hantera sociala och ekonomiska problem som uppstår i människans vardag. Reell välfärd och rättvisa processer. Det är det som skapar god social hållbarhet.

Vår syn är att det inte finns några svaga människor – det är samhällen som är svaga när de inte kan garantera grundläggande mänskliga rättigheter för de som människor som vistas där. Och samhällen blir svaga när ojämlikhet tillåts slå rot.

Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som tillerkänner kommuninvånare samma möjligheter, oavsett klass, kön, könsidentitet, könsuttryck, sexualitet, funktionalitet, etnicitet eller ålder. Här ska även livsvillkoren för papperslösa, personer i asylprocess och med flyktingstatus vara goda. Med detta mål som drivkraft menar vi i Feministiskt initiativ att Uppsala ska ta på sig ledartröjan när det gäller social hållbarhet. För det krävs rejäla investeringar i det gemensamma.

I det budgetförslag som vi vill ska gälla för Uppsala 2018 finns därför bland annat förslag om att att platser på kommunens skyddade boenden ska öka för att svara mot behovet hos de människor som flyr från våld i nära relationer. Här finns även förslag som menar att kommunens ideella jourerna ska få ekonomiska förutsättningar för att öka sina platser.

Den sociala hållbarheten är givetvis även en fråga om demokrati och transparens. Det är kritiskt att tillgängliggöra kunskap om rättigheter och skyldigheter. Vi vill därför även att en uppsökande verksamhet ska inrättas för information, rådgivning och stöd till eu- migranter på deras första språk om deras rättigheter och möjligheter i Uppsala kommun.

Det är även viktigt att komma ihåg att Uppsala är en mycket välmående och stark kommun. Uppsala har låg arbetslöshet, ung befolkning och hög genomsnittlig utbildningsnivå. Uppsala är även en del i ett globalt ekonomiskt system och drar obeskrivlig nytta av det systemet. Utifrån detta ska Uppsala ta sitt solidariska ansvar i den humanitära kris som pågår i världen och se till att kommunens mottagande ökar.

Vi anser att den rödgröna majoritet som styr Uppsala har brutit mot det tidigare allians-linjen på ett mycket positivt sätt när det gäller social hållbarhet, men välfärdens långsiktiga utveckling och styrka ligger i att vi vässar den feministiska spetsen och driver en mer aktiv och progressiv fördelningspolitik.

Tomas Karlsson Kommunfullmäktigeledamot för Feministiskt initiativ

Sponsrat inlägg

Det svenska spelmonopolet

I Sverige har vi haft en unik situation vad gäller spel och vi står inför förändringar som kommer att rita om kartan på spelmarknaden helt. Den 1 januari 2019 rivs spelmonopolet upp och marknaden öppnas för privata aktörer som konkurrerar på lika villkor.

1 person har regerat på denna nyheten

1 person har regerat på denna nyheten