Forskare: Ändra trafikreglerna – prioritera cyklister över bilister

Genrefoto: Pixabay. - Foto: Pixabay

Trafiken måste anpassas efter cyklister och försäljare måste ta ansvar. Det menar nu forskare.

17 personer har reagerat på denna nyheten

delningar

Det är Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, som har sammanställt en rapport för att öka kunskapen om oskyddade trafikanter och deras förutsättningar i trafikmiljön.

Forskare har tagit fram en lista med förslag som på åtgärder för cyklister och trafikmiljön. Resultaten visar att trafikreglerna måste bli tydligare och bättre anpassade till cyklister för att åstadkomma säker cykling.

– I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att cyklister inte på något sätt är en homogen grupp och därför har olika förkunskaper och preferenser, säger Henriette Wallén Warner, forskare på VTI.

Resultaten visar att framför allt att trafikmiljön måste anpassas efter cyklisternas behov och inte enbart efter de behov förare av motorfordon har.

Cyklister vill undvika omvägar, uppförsbackar, onödiga stopp, ojämnt och halt underlag. Beaktar man inte detta vid utformning och skötsel av infrastrukturen är risken stor att cyklisten väljer en mindre trafiksäker väg, enligt VTI.

Det finns också ett behov av en utveckling av själva fordonet. Framförallt gäller det bromsar, däck och belysning, men även att ta fram särskilda cyklar som är bättre anpassade till olika cyklistgruppers behov.

Regelbunden service och kontroll av cyklar är också viktigt, liksom att vid försäljning av elcyklar förebygga olyckor till följd av handhavandefel, menar man.

– Det räcker inte att med hjälp av punktinsatser anpassa infrastrukturen i det befintliga transportsystemet, som är byggt för motorfordon. Istället måste vi sträva efter att på systemnivå åstadkomma en säker och framkomlig trafikmiljö för cyklister som innefattar hela resan, säger Henriette Wallén Warner.

Eftersom åtgärdsförslagen riktade mot trafikmiljön främst handlar om infrastrukturåtgärder, är det i första hand statliga/regionala myndigheter samt kommuner som bör initiera och implementera dessa förslag, enligt forskarna.

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.

Relaterade artiklar