Förslag om pendlarparkeringar ut på remiss

Jenny Lundström (MP), ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.

Beslutet togs av den regionala utvecklingsnämnden.

delningar

Bakgrunden är att det i arbetet med att ta fram länsplan för 2018 – 2029 har uppmärksammats att det finns brister i det som brukar kallas för hela-resan perspektivet.

Perspektivet innebär, enligt handlingarna i ärendet, bland annat att förbättra och effektivisera bytespunkter inom resandestråken, så att även platser utanför stråken kopplas till ett effektivt transportsystem. Det handlar om sådant som pendlarparkeringar för bil och cykel, attraktiva bytespunkter med väderskydd och information i realtid om kollektivtrafiken, anslutande gång-och cykelvägar med mera.

– Bra pendlarparkeringar, för såväl bil som olika typer av cyklar, är mycket viktiga för att möjliggöra för fler att åka kollektivt. Vi är många som kan nå de starka kollektivtrafikstråken med bil, cykel eller elcykel, men det förutsätter att det finns ändamålsenliga och säkra pendlarparkeringar i anslutning till busshållplatsen eller stationen säger Jenny Lundström (MP), ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.

Principerna för pendlarparkeringar ska förenkla och förtydliga processen med planering och handläggning, och bli ett verktyg i arbetet med planering, studier och utbyggnad av pendlarparkeringar.

Förslaget går nu på remiss under tiden 3 december 2018 till 15 februari 2019, till länets kommuner, intresseföreningar, Länsstyrelsen i Uppsala län och Trafikverket region öst.

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.

Relaterade artiklar