Laddar

Förslaget: Mer kameraövervakning för att bekämpa brott

Så påverkas du som bor i bostadsrätt av en lagändring.

delningar

Ovälkomna gäster i gemensamma utrymmen som garage och trappuppgångar har länge varit ett problem för många som bor i bostadsrätt, enligt SBC, Sveriges Bostadsrättscentrum.

Nu föreslår regeringen en uppdatering av den tidigare kameraövervakningslagen, som ska ge utökade möjligheter till kamerabevakning, för att bland annat underlätta brottsbekämpning och bevakning i gemensamma utrymmen.

Den nya lagen föreslås ge ökade möjligheter till användning av kamerabevakning där det finns problem med ordningsstörning. Förändringen jämfört med tidigare syftar främst till att underlätta bevakning av allmänna ytor för brottsbekämpning.

Förslaget kan komma att påverka många av landets bostadsrättsinnehavare, enligt SBC, Sveriges Bostadsrättscentrum. Att kamerabevaka gemensamma utrymmen har nämligen blivit en allt vanligare fråga bland landets bostadsrättföreningar.

– Kravnivån som tidigare funnits kommer att ligga kvar när det gäller utrymmen i fastigheten, såsom bostadsrättsföreningar. Det är när det kommer till exempelvis gemensamma större garage som det kan yttra sig annorlunda gentemot idag. Finns det problem med brott och förstörelse av bilar i ett gemensamt garage kommer det finnas större möjligheter till att sätta upp kameror för bevakning, säger Nina Wahlberg, affärsområdeschef teknisk förvaltning på SBC.

Ett annat gemensamt utrymme där det ofta diskuteras kamerabevakningens vara eller inte vara är det gemensamma soprummet. Ett utrymme som enligt Nina Wahlberg, inte alltid kräver fullt så drastiska åtgärder som en bevakningskamera.

– Om bostadsrättsföreningen har problem med ordningen i soprummet behöver de lösa problematiken på bästa sätt. Beror stöket på att det finns för lite utrymme? Kanske blir det rörigt för att det är mörkt och instängt? Då kan ett alternativ vara att öppna upp, förbättra belysningen och samtidigt öka säkerheten, avslutar Nina Wahlberg.

Relaterade artiklar