Förslaget: Snart kan du förbjudas att parkera din bil i städer

Genrefoto: Mostphotos.

Genom fler parkeringsvakter ska kommunerna bötfälla bilister som felaktigt stannar i städer framöver. Det föreslår nu Transportstyrelsen.

42 personer har reagerat på denna nyheten

delningar

Transportstyrelsen föreslår att fordon som inte får köra in i en miljözon inte heller ska få stanna eller parkera där.

Kraven föreslås gälla där kommunen erbjuder möjlighet att parkera inom en miljözon och ska underlätta kommunernas övervakning.

Kommuner kan i dag stänga ute vissa tunga fordon (lastbilar och bussar) från särskilt miljökänsliga områden inom städer genom att införa miljözoner.

Från och med 2020 kan även andra typer av fordon stängas ute, det är upp till varje kommun att besluta om vilka fordon som ska utestängas från staden.

I Transportstyrelsens regleringsbrev för 2018 fick myndigheten i uppdrag att föreslå hur regelefterlevnaden av bestämmelser om miljözoner kan säker­ställas. En slutrapport har nu skickats in till miljö- och energidepartementet.

Transportstyrelsen föreslår att fordon som inte får köra in i en miljözon inte heller ska få stanna eller parkera där. Om förbudet mot att köra ett fordon kompletteras med ett förbud mot att stanna och parkera kan fordonen i en miljözon övervakas även när de står stilla.

Övervakningen skulle likna dagens parkeringsövervakning och utföras av kommunerna. Kommunen skulle i så fall själva, eller genom att anlita vakt- eller parkeringsvaktsbolag, kunna kontrollera att otillåtna fordon inte har parkerat eller stannat i zonen, föreslår Transportstyrelsen.

– Kommuner har ett egenintresse av att säkerställa att de som kör i miljözoner följer reglerna, och vi tror att kommunerna kommer att prioritera övervakningen i högre grad än vad polisen har möjlighet att göra. Vi bedömer därför att förslaget bidrar till utökad övervakning och i sin tur god regelefterlevnad, säger utredare Kristofer Elo på Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

För att förslaget ska bli verklighet behöver regeringen besluta om ändringar i trafikförordningen.

Transportstyrelsen bedömer att det inte ska finnas miljözoner som bara gäller under vissa tider på dygnet. Miljözoner kan endast införas i miljö­känsliga områden och de är med största sannolikhet miljökänsliga hela tiden.

Dessutom behöver bestämmelserna vara enkla att förstå för trafikanterna, förutsägbara och hanteras lik­värdigt över hela landet. Det är något som de kommuner som myndigheten har samrått med instämmer i.

I dagsläget finns miljözon klass 1 för tunga fordon i följande städer:

✓ Stockholm

✓ Göteborg

✓ Malmö

✓ Mölndal

✓ Uppsala

✓ Helsingborg

✓ Lund

✓ Umeå

FAKTA

Fakta om miljözonerna:

Miljözon klass 1 (dagens miljözoner för tunga fordon)

Grundregeln är att ett fordon får köra i en miljözon i sex år från första registrering i Sverige, innevarande år oräknat.

Miljözon klass 2 och 3

Från 2020 kan kommuner även införa miljözoner för andra typer av fordon.

Miljözon klass 2

I miljözon klass 2 ställs krav på personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. För att få köra i miljözon klass 2 måste fordon med såväl bensinmotor som dieselmotor tillhöra utsläppsklass Euro V eller Euro VI. Från och med den 1 juli 2022 skärps kraven för bilar med dieselmotor. Från den tidpunkten ska dieselbilar uppfylla kraven för Euro VI för att få köra i miljözon klass 2.

Miljözon klass 3

I miljözon klass 3 ställs högst krav. Där får endast elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon köra, lätta som tunga fordon med tillägget att för gasfordon gäller utsläppskrav Euro VI. När det gäller tunga fordon får även laddhybrider köra om fordonet uppfyller utsläppskraven för Euro VI.

I bestämmelserna om de nya typerna av miljözoner finns regler om undantag för vissa fordon som används för vissa angivna tjänster och ändamål. Till exempel undantas fordon som används i samband med färdtjänst, fordon vars förare eller passagerare innehar ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade och fordon som anpassats eller anskaffats med bilstöd.

Den fordonsägare som vill vara säker på att kunna köra överallt i städer bör därför välja fordon med den senaste utsläppsklassen, så snart sådana blir tillgängliga.

Källa: Transportstyrelsen.

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.

Relaterade artiklar