Laddar

Grov kvinnofridskränkning – här är det vanligast

I en sammanställning från BRÅ visar vart i landet det anmäldes flest kvinnofridsbrott.

delningar

Omkring 22.000 fall av grov  kvinnofridskränkning  har anmälts i landet under de senaste tio åren. Utöver storstäderna visade det sig att det var flest anmälningar i Västerås, Uppsala och Helsingborg. Det visar siffror som Nyhetsbyrån Siren sammanställt från BRÅ.

– Metoo-rörelsen har gett alla utsatta kvinnor en röst. Vi har redan märkt av en ökning av samtalen till kvinnofridslinjen, säger Åsa Witkowski, verksamhetschef på Nationellt centrum för kvinnofrid, till Nyhetsbyrån Siren.

Sammanställningen gäller anmälningar om grov kvinnofridsänkning mellan 2007-2016. Undersökningen visar att antalet anmälningar sjunkit gradvis i landet sedan 2008, då det var en upp emot 2.617 anmälningar noterades och under 2016 var det omkring 1.700 anmälningar.

Nu utreds utvecklingen av Brottsförebyggande rådet och Åsa Witkowski, som arbetar med kvinnofridscentrumets patientverksamhet på Akademiska sjukhuset i Uppsala menar även att Hälso- och sjukvården har en viktig funktion när det gäller att upptäcka och förhindra brotten mot kvinnor.

– Våldet som de drabbade kvinnorna utsätts för påverkar deras hälsa på både kort och lång sikt. Men ofta har de inte själva kommit till insikt om den kopplingen när de första gången får frågor om situationen i hemmet. Jag har mött många kvinnor som instinktivt förnekar allt för att de blir så överrumplade, säger Åsa Witkowski till Nyhetsbyrån Siren och fortsätter:

– Även om det är för sent att anmäla är det viktigt att markera och berätta, att sätta ord på det som hänt, avslutar hon.

Relaterade artiklar