Här är regeringens vårbudget – så påverkas du

Magdalena Andersson (S), finansminister. Foto, vänster: Hans Christiansson/Mostphotos. Foto, höger: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Bland annat görs en enorm satsning på två miljarder till ett fossilfritt Sverige.

8 personer har reagerat på denna nyheten

delningar

Under onsdagsmorgonen höll finansminister Magdalena Andersson (S) en pressträff där hon presenterade vårbudgeten för 2019.

I vårändringsbudgeten presenterar regeringen en rad olika förslag för fler jobb, satsningar för att möta klimatutmaningen, stärka välfärden samt för att hela Sverige ska växa.

Totalt föreslår regeringen nya reformer för 4,5 miljarder kronor.

Reformerna i vårbudgeten handlar bland annat om att genomföra januariavtalet. Samtidigt är budgeten en komplettering av den M/KD-budget som röstades igenom av riksdagen i slutet av 2018.

Bland annat föreslås hela två miljarder gå till att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland. Regeringen vill exempelvis satsa 750 miljoner till bland annat biogas och hemladdning samt 50 miljoner kronor på tågresor till utlandet.

Ett "solcellsstöd" vill regeringen också satsa ytterligare 300 miljoner på och 200 miljoner ska gå till att rena våra vatten och hav.

– Med solcellsstödet gör vi det lätt och lönsamt för människor att vara med och ställa om Sverige. Redan nu ser vi en solcellsexplosion på taken runt om i landet, jag är glad att den nu kan fortsätta. Det är bara tillsammans som vi kan klara klimatomställningen, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) i ett pressmeddelande.

Andra förslag är ett nej till avskaffande av den omdebatterade flygskatten som M/KD i sin budget i höstas beslutade skulle försvinna. Flygskatten infördes i april 2018 och innebär att alla resenärer som reser inom eller från Sverige betalar en summa i skatt, mellan 60 och 600 kronor per resa, beroende på hur långt du flyger.

Till följd av att vissa verksamheter fick mer medel än de behövde när övergångsregeringen utgick från de överenskomna principerna för höstens budget, innehåller vårbudgeten också utgiftsminskningar.

Här är vinnarna i budgeten:

1. Rut- användare. M/KD-budgeten ville tredubbla, men regeringen föreslår nu en dubblering (återställning) av taket som under förra mandatperioden sänktes från 50 000 till 25 000. Det vill säga nu höjer man taket till 50 000 igen den 1 juli.

2. Unga. Arbetsgivaravgifterna för 15- till 18-åringar sänks från 30 till 10 procent på löner upp till 25 000 kronor i månaden. Med sänkningen hoppas man att fler unga ska få arbete.

3. Enmansföretagare. Perioden som enmansföretagare tillåts betala en lägre arbetsgivaravgift vid anställning förlängs från ett till två år.

4. Bokläsare. Momsen på e-tidningar och böcker sänks från 25 procent till 6 procent.

5. Funktionshindrade. Jämfört med M/KD-budgeten vill vårbudgeten höja satsningen med ytterligare 150 miljoner.

6. Museibesökare. Statliga svenska museum har fortsatt fritt inträde.

Här är förlorarna i budgeten:

1. Elektronikkonsumenter. Kemikalieskatten höjs ännu mer. Det gör att priset på hemelektronik och vitvaror kommer stiga med upp till maximalt 440 kronor per vara.

2. Äldre. Äldreomsorgen får 310 miljoner mindre i vårbudgeten.

3. Fackföreningsmedlemmar. Fackföreningsavgiften är inte längre avdragsgill, den slopades 1 april till följd av M/KD-budgeten.

Här är regeringens punkter för vårbudgeten:

Fler ska komma i arbete - 1,1 miljarder

✓ Följande förslag vill regeringen genomföra redan i år för att jobben ska bli fler och för att fler ska komma i arbete:

✓ Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

✓ Förlängd nedsättning av arbetsgivaravgifter för den först anställda

✓ Bibehållen nedsättning av moms på naturguidning

✓ Rusta arbetssökande för att möta arbetsgivares behov

✓ Krav på kollektivavtal i nystartsjobb tas bort

✓ Exportsatsning

Stärkande av välfärden - 900 miljoner kronor

Följande förslag vill regeringen genomföra redan i år för att stärka välfärden:

✓ LSS – rätt till stöd för andning och sondmatning

✓ Insatser för jämställdhet och mot hedersrelaterat våld och förtryck - insatser för att motverka våld i nära relationer

✓ Insatser för jämställdhet och mot hedersrelaterat våld och förtryck - insatser för att förstärka kvinno- och tjejjourer

✓ Fler lärarassistenter

✓ Medel till Jämställdhetsmyndigheten

✓ Medel till Delegationen mot segregation kvar

✓ Bibehållen fri entré på museer

✓ Stimulansbidrag kulturskolan

Hela landet ska växa - 500 miljoner kronor

Följande förslag vill regeringen genomföra redan i år för att hela landet ska växa:

✓ Åtgärder och stöd till jordbruket till följd av extremväder

✓ Stärkt bredbandsutbyggnad i hela landet

✓ Regionala flygplatser

Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland - 2 miljarder kronor

Följande förslag vill regeringen genomföra redan i år för att Sverige ska bli ett fossilfritt föregångsland:

✓ Förstärkning Klimatklivet, inklusive stöd till biogas och hemladdning

✓ Förstärkning Industriklivet

✓ Underlätta tågresor till utlandet, bl.a. nattåg

✓ Investeringsstöd för minusutsläpp, forskning, utveckling och test

✓ Skydd av värdefull natur, ersättning till markägare av nyckelbiotoprika brukningsenheter

✓ Skydd av värdefull natur

✓ Åtgärder för värdefull natur, våtmarker

✓ Rent hav

✓ Solcellsstöd

Övriga skatteförslag som presenteras i vårändringsbudgeten:

✓ Ändrad bränslebeskattning av viss värmeproduktion

✓ Nej till avskaffad flygskatt

✓ Höjd kemikalieskatt

✓ Avskaffad skattenedsättning för diesel i gruvindustriell verksamhet

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.

Relaterade artiklar