Laddar

Här rankas Uppsala högst i landet: ”Glad och stolt”

Kommunens arbete med att hantera översvämningar och övriga klimathot får högsta betyg i en undersökning - och enligt rankningen är Uppsala Kommun bäst i Sverige på klimatanpassning.

delningar

– Jag är glad och stolt över att Uppsala vinner ett av Sveriges viktigaste klimatpris. Uppsala kombinerar klimatomställning med klimatanpassning. Vi vidtar åtgärder för att vår befolkning och byggnader i Uppsala inte ska drabbas av överhettning och översvämning. Vårt klimatarbete gör Uppsala de facto grönare, eftersom trädplantering, parker och gröna tak är viktiga satsningar när vi bygger bostäder i Uppsala, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalrådet med ansvar för klimat och miljö tillika ordförande i Uppsala Vatten och Avfall AB.

Uppsala är en av de städer i Sverige som är mest känslig för översvämning. Bland annat har Fyrisån svämmat över ett antal gånger genom åren.

Kommunen planerar in klimatanpassningsåtgärder som dagvattenstråk, dammar och andra lokala avrinningsvägar för att kunna ta hand om en ökad nederbörd.

– Klimatet är inte bara en global utan även en lokal utmaning. I Uppsala arbetar vi både förebyggande och långsiktigt med klimatfrågorna. Vi har högt ställda klimatmål och siktar på att bli fossilfria 2030 och klimatpositiva 2050. Våra åtgärder för klimatanpassning ska bidra till stadens utveckling och göra Uppsala till en trevligare och mer attraktiv stad att bo och verka i, säger Maria Gardfjell, (MP).

 

Exempel på Uppsalas klimatanpassningsarbete

Kommunen arbetar med att utveckla klimatanpassningsarbetet vad gäller kombinationen av värmeböljor, förhöjd temperatur och fenomenet urbana värmeöar.

Kommunens nya översiktsplan, dess vattenprogram och arkitekturpolicy betonar vikten av att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Ett särskilt fokus ligger på att utveckla grönstrukturen.

Under 2017 tar Uppsala kommun fram ett program för klimatanpassning som ska fastställas i kommunfullmäktige.

Fakta om undersökningen: Kartläggningen, som genomförs av IVL Svenska miljöinstitutet och Svensk försäkring, har genomförts genom en enkätundersökning som skickats till alla Sveriges kommuner. Frågorna bygger på EU-kommissionens verktyg för klimatanpassning, the Adaptation Support Tool. Resultaten från kartläggningen ligger också till grund för en jämförelse och rankning av kommunernas klimatanpassningsarbete där goda exempel lyfts fram. Syftet med kommunrankingen är att få fler kommuner att arbeta strategiskt med klimatanpassning.

Källa: Uppsala Kommun.

Relaterade artiklar

Sponsrat inlägg

Det svenska spelmonopolet

I Sverige har vi haft en unik situation vad gäller spel och vi står inför förändringar som kommer att rita om kartan på spelmarknaden helt. Den 1 januari 2019 rivs spelmonopolet upp och marknaden öppnas för privata aktörer som konkurrerar på lika villkor.

1 person har regerat på denna nyheten

1 person har regerat på denna nyheten