Laddar

Här ska de nya cykelöverfarterna anläggas

I oktober ska snabbcykelleden till Gamla Uppsala vara klar, och just nu byggs 18 nya cykelöverfarter där bilisterna får väjningsplikt för cyklister.

delningar

Att Uppsala är en cykelstad råder det inga som helst tvivel om, och vem som ska lämna företräde för vem är ett ofta återkommande diskussionsämne i många hem. Men på den nya snabbcykelleden till Gamla Uppsala, som ska stå klar i oktober, är det glasklart.

Redan 2016 beslutade Uppsala kommun att införa så kallade cykelöverfarter där bilisterna får väjningsplikt för cyklisterna – och i samband med invigningen i oktober ska 18 rödmarkerade cykelöverfarter vara klara.

– Allt fler Uppsalabor väljer att cykla och då behöver snabbcykellederna vara just snabbcykelleder. Det är ett av de 57 mål vi satt upp för att Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad, säger Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Alla fordon som korsar cykelbanan kommer att ha väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är på, eller på väg ut på cykelöverfarten. Det gäller även cyklister som mot förmodan cyklar i körbanan. För att öka säkerheten får fordon på körbanan inte göra omkörningar strax innan eller på överfarterna.

– Alla som rör sig i trafiken behöver visa hänsyn för att minska risken för olyckor, det gäller också vid snabbcykellederna, säger Michael Eriksson, avdelningschef för gata, park, natur.

Under tiden som cykelöverfarterna längs snabbcykelleden till Gamla Uppsala byggs ska alla de berörda korsningarna vara öppna för all trafik, men med viss begränsning. Snabbcykelleden går längs med Vattholmavägen och järnvägen, från Iduns väg i Gamla Uppsala till Österplan i centrum. Syftet med snabbcykelleden är att det ska bli enklare och säkrare att cykelpendla

Relaterade artiklar