Laddar

Här ska det byggas 400 studentbostäder: ”Ett viktigt område”

Uppsala kommun har antagit detaljplan – nu kan bygget av 400 studentlägenheter påbörjas.

delningar

Nu ska det byggas 400 studentlägenheter intill masten i Flogsta. I veckan antog Uppsala kommun detaljplanen för nya Flogstavallen som, förutom lägenheter, även öppnar för restauranger, kaféer och andra former av centrumverksamhet i bottenvåningen på det norra huset.

– Uppsala behöver fler studentbostäder. Om du har fått ett efterlängtat antagningsbesked till ett av våra universitet ska inte dina framtidsplaner falla på att det inte går att få tag i en bostad. Bristen på bostäder för studenter riskerar att stänga ute de som inte har råd att köpa bostad från högre utbildning, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Marken ägs av Uppsala kommun, men det är Västmanlands-Dala nations studentbostadsstiftelse som kommer att bygga och förvalta bostäderna.

Fram till år 2021 ska det byggas närmare 2 000 studentbostäder i Uppsala. Flogstavallen är ett av de områden som, tillsammans med bland andra Rosendal, Rackarberget, Kantorn och Studentvägen ska få fler bostäder anpassade för studenter och forskare.

På Flogstavallen, mellan Luthagsesplanaden och Flogstavägen, ska fyra hus med 406 studentlägenheter byggas med varierande antal våningar.

– Flogsta-Ekeby är ett viktigt område med en bra blandning av studenter, barnfamiljer och äldre och med en bredd av olika upplåtelseformer. Det känns glädjande att kunna utveckla området inte bara med fler bostäder utan också med mer service och centrumverksamheter, fortsätter Erik Pelling.

För att underlätta för de boende planerar också Stiftelsen Västmanlands-Dala nations studentbostadsstiftelse att upprätta en cykelpool med tillgång till bland annat lastcyklar.

Husen måste uppföras inom fem år efter att detaljplanen har vunnit laga kraft.

Relaterade artiklar