Laddar

Inför studenten: Detta gäller för flaken

För att minska olyckorna på studentflaken har Uppsala kommun infört förhållningsregler.

delningar

I samband med studentfirandet den 5 juni då många i Uppsala kommun ska ta studenten är det vanligt förekommande att åka på lastbilsflak eller traktorkärror i de centrala delarna av Uppsala.

Den preliminära färdvägen för studentekipage ser ut enligt följande: Kungsgatan – Strandbodgatan – Östra Ågatan (söder Islandsbron) – Munkgatan – Sjukhusvägen – Dag Hammarskjölds väg – Övre Slottsgatan – S:t Olofsgatan – Kungsgatan.

En del gator kommer att ett totalförbud för studentflak. Några av dessa gator är Drottninggatan, Östra och Västra Ågatan samt Drottning Kristinas väg upp till slottet.

För att få tillstånd att åka lastbilsflak krävs även att ekipaget först ska ha genomgått en besiktning. Intyget från besiktningen ska vara synligt och tas med under färden. Under åren 2014 och 2016 skedde flera allvarliga olyckor, därför vill polisen att det ska finnas en tät dialog mellan de så kallade fordonsvärdarna och chaufförerna av ekipaget. Det rekommenderas att det ska finnas en flakvärd fram och en bak för att ha en god överblick över studenterna.

Följande villor ska vara uppfyllda:

det ska vara ett lämpligt passagerarantal

passagerarna ska placeras så att det inte kan uppstå någon fara

det ska finnas hållfasta skyddsräcken, som är minst 110 cm höga

säten eller bänkar ska sitta fast

utrymmet för passagerarna får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna

direkt kommunikation mellan passagerarna och förare ska ske genom ett tillförlitligt kommunikationssystem

om mobiltelefon används måste samtalet vara uppkopplat under hela färden

ekipagen får inte köra fortare än 20 km/h(Gångfart rekommenderas = MAX 7 km i timmen)

ekipagen får endast framföras på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km/h.

om transporten sker på släpfordon ska detta var kopplat till dragfordonet på ett trafiksäkert sätt

föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor med släp ska framföras, behövs lägst behörighet B sedan 2 år

efter 2 timmar är det dags att avbryta körningen och avsluta färden

Polisen får hindra fortsatt färd om någon av ovanstående förutsättningar inte är uppfyllda

 

Det behövs inget tillstånd förutom att kraven för ekipagen ska vara uppfyllda. Framförs ett ekipage som inte uppfyller kraven kan ekipaget bli stoppat av polis och färden bli avbruten.

Källa: Uppsalapolisen.