Laddar

Julmånaden allt varmare i landet – så har det varit i Uppsala

Mild luft har totalt sett haft ett övertag de senaste 20 årens decembermånader.

delningar

Mildluften har totalt sett haft ett förkrossande övertag under de senaste 20 årens decembermånader. Det visar en sammanställning av data från SMHI som Nyhetsbyrån Siren gjort för ett antal orter i landet. Trenden med varmare vintrar är en konsekvens av den globala uppvärmningen, betonar meteorologen och klimatexperten Martin Hedberg.

– Klimatförändringarna har gått fortare än vad vi trodde för några decennier sedan. Jag är inte så förvånad över det, men däremot oroad, säger han till Nyhetsbyrån Siren. 

Årets decembermånad har inletts med temperaturer över det normala i hela landet, vilket går i linje med ett vädermönster som dominerat under de senaste åren. Även om vädret varierat sett till enskilda år är tendensen omisskännlig – det har blivit varmare. 

Nyhetsbyrån Siren har granskat medeltemperaturen under julmånaden på 21 orter i landet, en för varje län, sedan 1998 fram till ifjol. Uppsala är en av de städer som granskats.

Så har temperaturen varit i Uppsala de senaste 20 åren. Källa: Nyhetsbyrån Siren. SMHI.

Klimatförändringarna har påverkat det svenska vintervädret i flera avseenden, säger Martin Hedberg. Ett av dem är att vinterns ankomst försenats.

– Det leder i sin tur till att exempelvis isarna lägger sig senare och till att tjälen inte går lika djupt i marken. Även om vi kan ha fortsatt ordentliga köldknäppar så ser perioderna med långvarig kyla ut att ha blivit färre. Vintervädret har blivit mer nyckfullt, säger han.

Forskarvärlden hade vid sekelskiftet ritat upp tydliga scenarier för hur ett nytt och förändrat klimat skulle te sig under århundradet. Modellerna har visat sig stämma väl när det gäller sambandet mellan de ökade koldioxidutsläppen och en successiv uppvärmning. Men klimatsystemet runt Arktis har visat sig vara ännu känsligare än förväntat, liksom glaciärerna, som smälter globalt i snabb takt. Allt detta har redan gett tydliga avtryck på det svenska vädret, skriver Nyhetsbyrån Siren.  

– Sannolikheten för en "normal" vinter kommer att fortsätta minska samtidigt som snögränsen förflyttas norrut. Troligen kommer kontrasten gentemot tidigare att bli som tydligast i Svealand och södra Norrland, säger Martin Hedberg.

Relaterade artiklar