Laddar

KLART: Avtal om fyrspår mellan Uppsala och Stockholm

Ytterligare ett steg har tagits i planeringen av fler järnvägsspår.

delningar

Nu har regionfullmäktige godkänt avtalen om investeringar i infrastrukturen och bostäder som förhandlas fram med regeringens samordnare och Uppsala kommun.

I överenskommelsen ingår bland annat en utbyggnad till fyra järnvägsspår mellan Uppsala och länsgränsen mellan Uppsala/Stockholm och en ny kollektivlänk över Fyrisån.

För Region Uppsalas del gäller det nu att säkerställa att det finns en god kollektivtrafikförsörjning till Bergsbrunna, Södra staden, Alsike och Nydal. De ska även se till att trafikera kollektivtrafiken mellan Bergsbrunna och Gottsunda centrum – även kallad Ultunalänken.

Arbetet med att ta fram en överenskommelse med ansvarsfördelning, finansiering och tidsplan ska vara klar senast den 30 april. 2018.

 

Relaterade artiklar