Laddar

KLART: Här ska det byggas nya lägenheter

Nu har Uppsala kommun fattat beslut om att anta detaljplanen för kvarteret Luthagsstranden, mellan Fyrisskolan och Luthagsesplanaden.

delningar

130 lägenheter, förskola och lokaler för centrumverksamhet längs Luthagsesplanaden. Det kan nu bli verklighet efter att Uppsala kommun attat beslut om att anta detaljplanen för kvarteret Luthagsstranden, mellan Fyrisskolan och Luthagsesplanaden.

Kommunen vill genom planen göra det möjligt att komplettera de redan befintliga byggnaderna med fler bostäder, en förskola med två avdelningar och lokaler för butiker och annan centrumverksamhet. Samtidigt ska stråket längs Fyrisån bevaras som park och fortsätta att vara tillgänglig för allmänheten.

– Luthagsstranden ligger attraktivt till och är betydelsefull för utvecklingen av centrala Uppsala. Vi vill se mer handel och service samt fler bostäder i det här området. Det är också viktigt att tillmötesgå behovet av förskoleplatser i den här delen av Uppsala, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

I förslaget kan stråket komma att bindas samman med åstråket längs Fyrisvallen, vilket skulle kunna bidra till ökad tillgänglighet längs med Fyrisån och ge bättre förutsättningar för rekreation. Det finns också planer för sittplatser längs med ån och fler möjligheter att komma i kontakt med vattnet.

Relaterade artiklar