Laddar

Kolla: Så mycket steg småhuspriserna i Uppsala

Enligt den senaste statistiken från SCB visar hur priserna på småhusen har förändrats.

delningar

SCB har släppts sin månatliga statistik över hur småhuspriserna har förändrats. Tittar man över hela landet har priserna stigit i samtliga län över årsbasis. Den högsta prisutvecklingen var 14 procent i Jönköpings län och den minsta utvecklingen var en procent i Jämtlands län.

För Uppsala län var prisutvecklingen en procent jämfört med föregående månad och jämfört med samma period för ett år sedan var sex procents ökning. Det genomsnittliga priset var drygt tre miljoner kronor och totalt i länet såldes 174 småhus.

”Mellan de två senaste kvartalen steg priserna i 16 av Sveriges 21 län. Den högsta prisutvecklingen på länsnivå, 6 procent, redovisas i Dalarnas, Jönköpings och Blekinge län. Sjunkande priser redovisas i Kalmar och Jämtlands län, där sjönk priserna med 1 procent. I storstadsregionerna Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg priserna med 1 respektive 6 procent, medan priserna i Stor-Stockholm var oförändrade.” Skriver SCB på sin hemsida.

Även i Uppsala kommun ökade priset på småhus. Totalt såldes 174 småhus i kommunen. Jämfört med förra månaden ökade priset med fyra procent och fem procent jämfört med samma period förra året. genomsnittspriset var drygt 3,8 miljoner kronor.

 

 

Defintion småhus

”Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.”

Källa: SCB.

Relaterade artiklar