Laddar

Kristdemokraterna: ”Familjen är samhällets viktigaste grundsten”

Vi kristdemokrater tycker att familjen är samhällets viktigaste grundsten. Med trygga och starka familjer bygger vi också ett tryggt och starkt samhälle.

delningar

Vi tror på politikens gränser – politiker ska inte styra över familjernas vardag utan de måste själva få välja exempelvis skola och barnomsorgsform – det handlar om att fatta beslut på rätt nivå. Samtidigt ska vi säkerställa en god nivå i den kommunala servicen så att familjer och enskilda verkligen känner att de får ut det de kan förvänta av sina skattepengar och får en grundtrygghet tillgodosedd. Vi kommer aldrig acceptera slöseri med offentliga medel, eller kränkande (fel-) behandling från kommunens sida.

Tyvärr upplever många i Uppsala just nu en ökad otrygghet. I slutet av sommaren rapporterades det att 8 av 10 tjejer känner sig otrygga inne i centrum. Att kunna känna sig trygg när man beger sig hem på kvällen ska vara en självklarhet. Vi kristdemokrater anser att vi behöver ta krafttag när oroligheter uppstår – stenkastning mot bussar, stökiga fritidsgårdar och bråk i skolan kan vi inte acceptera. För att förbättra tryggheten i kommunen vill vi ha en utökad polisiär närvaro. Ett första steg, som kommunen själv kan påverka, är att de kommunala ordningsvakter som KD var med och införde permanentas, utökas och sprids till utsatta områden.

Vi kristdemokrater vill att våra äldre ska få åldras i trygghet och värdighet. När de rödgröna tog över styret i Uppsala 2014 började nedmonteringen av det mina företrädare Gustaf von Essen och Ebba Busch Thor byggt upp. Det började med att Omtanken, kommunens särskilda boende för vård i livets slutskede, lades ner. Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet genomförde därefter en omfattande omorganisation av kommunens fina egenregi och slutligen har ett omfattande kommunaliseringsprogram av den välfungerande privata äldreomsorgen sjösatts, med risk för ökade kostnader och sämre kvalitet. Vi vill på ett bättre sätt värdesätta våra äldre, och inte minst alla ovärderliga insatser som anhöriga gör.

För att öka tryggheten på ålderns höst vill Kristdemokraterna införa en äldreboendegaranti i kommunen där alla över 85 år ges plats på ett trygghetsboende eller vårdboende, om de så önskar. Ensamhet och isolering i det egna hemmet leder inte sällan till depression. Därför behöver vi bereda rum för fler seniorboenden, trygghetsboenden, och inte minst träffpunkter för äldre. Det ger minskad psykisk ohälsa, en känsla av gemenskap och höjd livskvalitet.

Uppsala kommun ska på sikt bli riksledande i trygghetsfrågor. Då går det inte att som de rödgröna skära ner på vitala kommunala kärnverksamheter. Om Kristdemokraterna får bestämma så ska kommunen ägna sig åt att prioritera kärnverksamhet som gynnar alla Uppsalas medborgare och familjer.

Jonas Segersam (KD) Kommunalråd

Sponsrat inlägg

Det svenska spelmonopolet

I Sverige har vi haft en unik situation vad gäller spel och vi står inför förändringar som kommer att rita om kartan på spelmarknaden helt. Den 1 januari 2019 rivs spelmonopolet upp och marknaden öppnas för privata aktörer som konkurrerar på lika villkor.

1 person har regerat på denna nyheten

1 person har regerat på denna nyheten