Laddar

Läkemedlet kan minska risken för tidig hjärtdöd

Det här kan minska risken att dö i förtid – även om du inte är drabbad av någon hjärtkärlsjukdom.

delningar

Med hjälp av det nya glukossänkande läkemedlet kan hjärtkärlsjukdom förebyggas och risken att dö i förtid minskas hos patienter med typ 2-diabetes.

– Resultaten är både intressanta och hoppingivande. De tyder på att en ny sorts läkemedel, så kallade SGLT2-hämmare, är effektivare än andra glukossänkande preparat på att förebygga hjärtkärl-komplikationer som hjärtsvikt och dessutom kan minska risken att dö i förtid, även hos patienter utan känd hjärtkärlsjukdom. Läkemedlet avlägsnar socker från kroppen genom en ökad utsöndring i urinen, säger Jan Eriksson, professor och överläkare inom diabetesvård, Akademiska sjukhuset.