Laddar

Lärarnas arbetsmiljö i fokus när Liberalerna presenterade sin budget

I veckan presenterade Liberalerna sitt budgetförslag där lärarnas arbetsmiljö hamnar i fokus.

delningar

Lärare, deltidsbrandmän och modersmålsstöd i förskolan. Det är några av Liberalernas förslag i den nya budgeten som lades fram tidigare i veckan.

– Trots en skattesänkning på 30 öre klarar vi av att leverera ett resultat på 300 miljoner samtidigt som verksamheterna får goda förutsättningar att leverera välfärd och service till Uppsalaborna, säger Mohamad Hassan (L).

Framförallt skola och utbildning hamnar i fokus i den nya budgeten där Liberalerna vill att lärare ska få vara lärare.

– Vi måste vända den negativa trenden med ett ökat antal sjukskrivna lärare och hitta sätt att locka tillbaka lärare som lämnat yrket. Därför satsar vi på att plocka bort uppgifter som idag ligger på lärarna. Lärare ska få vara lärare, andra yrkeskategorier kan göra övrigt, säger Anna Manell (L) och fortsätter.

– Vi skapar också utrymme för att återinföra modersmålsstöd från modersmålslärare i förskolan, 30 timmars förskola och fritids för barn till föräldralediga och arbetslösa och tillräckligt stöd till barn med särskilda behov, som idag inte får den hjälp de behöver.

Liberalerna vill också att Uppsala ska bli en av landets främsta idrottskommuner, och vill därför att upprustningen av idrottsplatserna ska fortsätta.

– Grönytor och idrottsplatser uppmuntrar till idrott och rörelse. Det är viktigt att kvaliteten är hög. Därför satsar vi på att byta det utslitna konstgräset i Stenhagen till ett miljövänligt alternativ, ställa iordning Ekebydalens fotbollsområde och på fortsatt upprustning av Österängens IP, fortsätter Mohamad Hassan (L).

Avtalen för deltidsbrandmännen har livligt diskuterats och flera har valt att lämna. Det vill Liberalerna få en ändring på.

– I Liberalernas Uppsala ska man kunna välja var man vill bo, på landsbygden eller i staden. Oavsett var man bor ska man kunna lita på att grundläggande samhällsservice som kan rycka in i livshotande situationer eller vid bränder finns. Trygghet och säkerhet måste finnas för alla Uppsalas invånare, det är en del av det liberala samhällskontraktet, säger Mohamad Hassan (L).

Relaterade artiklar

DEBATT: Nu får Uppsalabarnen vaccin mot rotavirus

Uppsala kommun föds nästan 4500 barn varje år. Sedan den 1 januari kan deras föräldrar skydda sina småbarn från svår magsjuka, efter att Liberalerna fått gehör för ett förslag om vaccination mot rotavirus.