Laddar

Led av psykiska besvär – fick vänta i månader

Inspektionen för vård och omsorg riktar kritik mot mottagningen.

delningar

En 16-årig pojke fick vänta i fyra månader på att få träffa en läkare vid barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Uppsala. Nu riktar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritik mot mottagningen.

Av journalen framgår det att pojken besökte BUP för ett första samtal i juli 2016. Pojken led psykiska besvär och ville få en diagnos.

Pojken och hans familj blev lovade en undersökning i augusti, men först i slutet av november samma år fick de träffa läkare för ett ställningstagande till diagnos. Under hösten gick det inte att komma fram till mottagningen via telefon – familjen ska ha försökt ringa minst 25 gånger utan att få ett svar och kön var alltid full.

IVO är kritisk till hur familjen informerats och anser att familjen borde fått information om det förväntade tidsförloppet på den utredning som skulle genomföras. Myndigheten menar också att det är en brist att familjen inte kunde nå BUP via telefon, trots upprepade försök.

Verksamheten har dock vidtagit åtgärder för att förbättra BUP:s tillgänglighet. I utredningen hos IVO framgår också att läget hos BUP var särskilt ansträngt under hösten 2016 sedan man stängt mottagningarna i Enköping, Tierp, och Östhammar på grund av personalbrist.

Relaterade artiklar