Laddar

LISTA: Här finns det bäst chans till jobb i länet

Här avslöjas var du kan hitta jobben i länet.

delningar

Trots att vi på 24uppsala igår rapporterade om att jobben minskar i länet kan vi idag genom en undersökning som Arbetsförmedlingen gjort avslöja var jobbmöjligheterna i länet finns att hitta under 2018. Kollar man på länet i stort väntas arbetsmarknaden vara fortsatt stark. Det är framförallt inom hälso- och sjukvård, utbildningssektorn, industrin, bygg, data och teknik som det finns bäst jobbmöjligheter.

– Det goda är att framgången fortsätter. Vår senaste prognos för 2017-2019 visar fortsatt jobbtillväxt – hela 227 000 nya jobb under tre år, skriver Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg i myndighetens egna personaltidning.

I intervjuundersökning har Arbetsförmedlingen under 2017 intervjuat representanter för arbetsställen inom näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten. Urvalet av privata företag som intervjuats kommer från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister.

Listorna nedan visar arbetsmarknadsläget för hösten 2018 i Uppsala län som enligt undersökningen visar på en fortsatt stark arbetsmarknad och ger länet  landets lägsta arbetslöshet. Anledningen att arbetslösheten minskat här tros bero på en stor spridning av olika yrkesområden och att det finns många kvalificerade jobb för högskoleutbildade, men också många tjänste- och servicejobb utan krav på lång utbildning och erfarenhet. Det nära pendlingsavstånden till särskilt Stockholm och andra län verkar även vara en av anledningarna till att jobbmöjligheterna är goda i länet.

1. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete: 22,3%

2. Försäljning, hotell, restaurang och service: 16,4%

3. Ekonomi, administration, kultur och media: 9,9%

4. Pedagogiskt arbete: 9,7%

5. Tillverkning, drift och underhåll: 8,8%

6. Data, teknik och naturvetenskap: 6,1%

7. Bygg och anläggning: 5,7%

8. Transport: 4,5%

9. Naturbruk: 0,9%