Laddar

Lokala startups får hundratusentals kronor i bidrag

Fyra bolag i Uppsala får ta del av en miljonsatsning på innovativa startups.

delningar

Totalt får 92 startup-bolag med innovativa affärsidéer dela på 27 miljoner kronor i Vinnovas satsning på innovativa starups. Alla bolagen får dela på upp till 300 000 kronor och i en andra fas finns möjlighet att söka ytterligare bidrag.

I Uppsala finns UIC-bolagen (Uppsala Inovation Centre), MaishaBit, Optima Planta Sweden, Spinckel Invest och tidigare UIC-bolaget Medical Minds med bland de utvalda.

Det förstnämnda bolaget, som designar och utvecklar e-hälsolösningar i samarbete med sjukvården, får 150 000 kronor. Optima Planta Sweden som producerar jordfria växter får 300 000 kronor. Även Spinckel Invest som utvecklar plattformar som möjliggör möten mellan entreprenörer och etablerade bolag och det före detta UIC-bolaget Medical Minds som utvecklar medicintekniska system får 300 000 kronor vardera.